absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest poniedziałek, 15. sierpnia 2022.

Absolwenci-Malicka Dorota

absolwentImię i Nazwisko: Malicka Dorota
Mail: Nie określono
Rok matury: 1984
Klasa: d
Wychowawca: Jacek Wiekiera
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Ukryte
Egzamin maturalny zdała 28 maja 1984 roku.

Po studiach pracowała jako nauczyciel chemii w II LO im. R. Traugutta.

Obecnie pełni funkcje zastępcy dyrektora tej szkoły.


Urodziła się 14 stycznia 1966 roku w Blachowni, w ówczesnym województwie częstochowskim. Po ukończeniu szkoły podstawowej, uczęszczała do II Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Częstochowie. Świadectwo maturalne uzyskała w 1984 roku. W tym samym roku rozpoczęła studia na kierunku chemia Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Wyższej Szkoły Pedagogicznej (obecnie Akademii Jana Długosza) w Częstochowie. Po obronie pracy magisterskiej 15.06.1989 r. otrzymała tytuł magistra chemii z przygotowaniem pedagogicznym.
1 września 1989 r. rozpoczęła pracę w szkole podstawowej w małej podczęstochowskiej miejscowości Wierzchowisko, w której oprócz kierunkowego przedmiotu - chemii, starała się również wpoić dzieciom zamiłowanie do pracy- techniki, a nawet wychowania fizycznego w klasach I-III. W szkole tej pracowała do 31 sierpnia 1991 roku.
Od 1 września 1991 r. została zatrudniona w II LO im. R. Traugutta w Częstochowie jako nauczyciel chemii, gdzie pod skrzydłami pedagogów, którzy byli jeszcze jej nauczycielami, szlifuje umiejętności pedagogiczno-dydaktyczne do chwili obecnej. Od 1 sierpnia 2003 r. jest nauczycielem dyplomowanym. W ciągu tego okresu, przez 10 lat, była opiekunem Samorządu Szkolnego.
1 września 2000 r. objęła stanowisko zastępcy dyrektora II LO, które sprawuje po dzień dzisiejszy. Jest to możliwe dzięki ukończeniu w roku 2001 kursu kwalifikacyjnego dla oświatowej kadry kierowniczej.
Po odbyciu w 2002 r. szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, została wpisana do krajowej ewidencji egzaminatorów, jako egzaminator egzaminu maturalnego z chemii. Za swoją dotychczasową pracę została nagrodzona wieloma nagrodami resortowymi.
Jest osobą niezwykle kreatywną, co pozwoliło jej przez lata organizować nie tylko wiele imprez szkolnych, ale przede wszystkim planować zajęcia lekcyjne. Cieszy się w środowisku nauczycieli autorytetem, który wspiera dużą życzliwością dla swoich koleżanek i kolegów. Uczniowie odbierają ją jako nauczycielkę wymagającą, ale przyjazną dla ich przedsięwzięć.
Jej hobby to śpiewanie w chórze, które rozpoczęło się jeszcze w czasach liceum pod okiem profesora Krzysztofa Pośpiecha. To zamiłowanie do muzyki trwa do dnia dzisiejszego, a przez te wszystkie lata z Chórem działającym przy Filharmonii w Częstochowie odbyła wiele koncertów, zarówno w kraju jak i wielu krajach europejskich.

Źródło: Janusz Kołodziejski-TRAUGUCIACY Bardowie Tradycji

Dodaj dane tego absolwenta

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net