absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest wtorek, 9. sierpnia 2022.

Absolwenci-Ziora Dariusz

absolwentImię i Nazwisko: Ziora Dariusz

Mail: Nie określono
Rok matury: 1976
Klasa: a
Wychowawca: Grzywnowicz Jerzy
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Ukryte
Syn Ryszarda i Lidii.

Dariusz Idzi ZIORA (ur. 1957)
Lekarz, choroby wewnętrzne, pulmonolog, prof. dr hab. n. med., Kat. i Klin. Chorób Płuc i Gruźlicy, Wydz. Lekarski i Oddz. Stomatologiczny w Zabrzu. Ur. 15 IX 1957 w Kamienicy Polskiej, pow. częstochowski, w rodzinie inteligenckiej Ryszarda i Lidii z d. Żakowicz. W Częstochowie uczęszczał do szkoły podstawowej, a następnie do Liceum Ogólnokształcącego. W l. 1976-1982 studiował medycynę w ŚAM, 25 VI 1982 otrzymał tytuł i dyplom lekarza. W 1991 r. odbył staż naukowy w Szpitalu św. Katarzyny w Eindhoven (Holandia), w 1995 r. szkolenie bronchoskopowe w Budapeszcie i w 1999 r. staż na Oddz. Transplantologii w Papworth-Cambridge (Wielka Brytania). W 1985 r. uzyskał I st. specj. w zakresie chorób wewnętrznych, a w 1988 r. z wyróżnieniem II st. specj. w zakresie chorób płuc. St. naukowy dra n. med. otrzymał w ŚAM 28 VI 1990 uchwałą Rady Wydz. Lekarskiego w Zabrzu, na podstawie dysertacji Skład komórkowy popłuczyn pęcherzykowo-oskrzelikowych (BAL-u) i czynność układu oddechowego u chorych z wczesną sarkoidozą przed i po rocznym leczeniu encortonem; promotorem był doc. Kazimierz Oklek. Przedstawiony dorobek naukowy oraz rozprawa Ocena homogenności fazy zapalnej alveolitis u chorych na sarkoidozę na podstawie oznaczania wybranych subpopulacji limfocytów i stężeń wybranych cytokin w popłuczynach oskrzelowo-pęcherzykowych (BAL) z dwóch różnych segmentów płuc, wskazanych badaniem tomografii komputerowej o wysokiej rozdzielczości (HRCT) (recenzenci: prof. Wacław Droszcz, prof. Michał Pirożyński i prof. Edmund Rogala), były podstawą przeprowadzonego w ŚAM 28 I 1999 kolokwium habilitacyjnego. Uchwałę Rady Wydz. Lekarskiego w Zabrzu o przyznaniu Z. st. naukowego dra hab. n. med. w zakresie medycyny - pulmonologii, CK zatwierdziła 31 V 1999. Tytuł naukowy prof. n. med. otrzymał 22 X 2007. Pracę zawodową rozpoczął jeszcze jako student V r. w Zakł. Mikrobiologii ŚAM w Zabrzu Rokitnicy. W 1982 r. przeszedł do Klin. Ftizjopneumonologii (od 2003 r. - Klin. Chorób Płuc i Gruźlicy) w Zabrzu na stanowisko asystenta (od 1985 st. asystent, od 1991 - adiunkt); od 2004 r. na stanowisku prof. nadzw. ŚAM. Od 1989 r. pracuje również w Poradni Chorób Płuc w Zabrzu. Od 1999 r. jest czł. Komisji ds. Nauki na Wydz. Lekarskim w Zabrzu. tematyczny zakres badań naukowych i klinicznych Z. obejmuje następujące zagadnienia: zastosowanie płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (BAL) w rozpoznawaniu, prognozowaniu i monitorowaniu leczenia chorób śródmiąższowych płuc (sarkoidozy, alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych i idiopatycznego zwłóknienia płuc), poszukiwanie markerów włóknienia płuc w BAL, zastosowanie badań czynnościowych płuc w ocenie zaawansowania chorób śródmiąższowych i przewlekłym zapaleniu oskrzeli oraz wykorzystanie tomografii komputerowej o wysokiej rozdzielczości (HRCT) w ocenie zaawansowania sarkoidozy. Brał czynny udział w 15 zjazdach i sympozjach międzynarodowych, m.in.: Societas European Pathophisiologiae Circulatoriae et Respiratoriae (Lozanna 1989), European Respiratory Society (Londyn 1990, Bruksela 1991, Wiedeń 1992, Florencja 1993, Nicea 1994, Barcelona 1995, Berlin 1997, Genewa 1998, Madryt 1999), Bronchoalveolar (Umea 1993, Dublin 1995, Korfu 1997), World Organisation of Sarcoidosis and Other Granulomatous Diseases (Londyn 1995, Essen 1997), Paediatric Week Holand (Rotterdam 1994) oraz 7 zjazdach polskich (m.in. współprzewodn. sesji na Spotkaniu Polskiej Sekcji Europejskiego Tow. Oddechowego w Korbielowie w 1999 r.). Autor licznych publikacji (46 prac, w tym 5 w czasopismach zagranicznych, 66 doniesień zjazdowych, w tym 49 zagranicznych); do najważniejszych zalicza: K. Strojek, D. Ziora, J. W. Sroczyński, K. Oklek, Pulmonary complications of type 1 (insulin-dependent) diabetic patients, Diabetologia 1992, 35, 1173-1176; D. Ziora, J. Kozielski, J. Głowacki, M. Rycaj, G. Niepsuj, Repeated lung infections, Eur. Respir. J. 1994, 7, 617-619; M. Misiołek, D. Ziora, K. Oklek, G. Namysłowski, Evaluation of uper airway obstruction after partial laryngectomies by radiological method and flowvolume loop analysis, J. Laryngol. Otol. 1994, 108, 954-995; D. Ziora, P. Grzanka, B. Mazur, G. Niepsuj, K. Oklek, BAL z dwóch różnych segmentów płuc wskazanych badaniem tomografii komputerowej o wysokiej rozdzielczości (HRCT) u chorych na sarkoidozę. Cz. I. Ocena homogenności procesu alveolitis i przydatności HRCT w wyborze miejsca do BAL, Pneumonol. Alergol. Pol. 1999, 67, 422-434; D. Ziora, S. Dworniczak, G. Niepsuj, W. Król, K. Oklek, J. Schani, Rantes chemokine in bronchoalveolar-lavage is indicated by High-Resolution Computed tomography in sarcoidosis patients, J. Bronchol. 2001, 8, 173-178. Prowadzi ćwiczenia i seminaria z zakresu chorób układu oddechowego i gruźlicy płuc ze studentami IV, V i VI r. medycyny i V r. stomatologii. W l. 1991-1996 prowadził kursy organizowane przez WODKM w Katowicach nt. chorób układu oddechowego. Pod kier. Z. dwie osoby uzyskały specj. I st. z zakresu chorób płuc. Czł. kilku towarzystw lekarskich: Pol. Tow. Alergologicznego (od 1993), Pol. Tow. Ftizjopneumonologicznego (od 1983, sekretarz sekcji bronchologicznej), Europejskiego Tow. Oddechowego - ERS i sekcji BAL (od 1992). Od 1998 r. jest sekretarzem redakcji kwartalnika -Current Pneumonology-. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. Za osiągnięcia naukowo-badawcze wyróżniany był nagrodami Rektora ŚAM I i III st. oraz nagrodami II i III st. Komisji Pulmonologicznej Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN. Żonaty od 1981 r. z Katarzyną Wójcik (lekarz pediatra, endokrynolog). Ma córkę Karolinę (uczennica liceum ogólnokształcącego). Zainteresowania pozazawodowe: brydż, sztuka kulinarna. Mieszka w Częstochowie, tymczasowo - w Gliwicach.

Bibliografia: Fot. w zbiorach CDDMiF; - Ankieta; - Arch. Zakł. ŚAM w Katowicach: Akta dot. przewodu doktorskiego, sygn. 580/17.
Autorka biogramu: Ewa NOWAK

Dodaj dane tego absolwenta

j.pawlikowski Dodano: 2010-09-29 15:51

Ze strony Centrum Dokumentacji Dziejów Medycyny i Farmacji Górnego Śląska:
Dariusz Idzi ZIORA (ur. 1957)
Lekarz, choroby wewnętrzne, pulmonolog, prof. dr hab. n. med., Kat. i Klin. Chorób Płuc i Gruźlicy, Wydz. Lekarski i Oddz. Stomatologiczny w Zabrzu. Ur. 15 IX 1957 w Kamienicy Polskiej, pow. częstochowski, w rodzinie inteligenckiej Ryszarda i Lidii z d. Żakowicz. W Częstochowie uczęszczał do szkoły podstawowej, a następnie do Liceum Ogólnokształcącego. W l. 1976-1982 studiował medycynę w ŚAM, 25 VI 1982 otrzymał tytuł i dyplom lekarza. W 1991 r. odbył staż naukowy w Szpitalu św. Katarzyny w Eindhoven (Holandia), w 1995 r. szkolenie bronchoskopowe w Budapeszcie i w 1999 r. staż na Oddz. Transplantologii w Papworth-Cambridge (Wielka Brytania). W 1985 r. uzyskał I st. specj. w zakresie chorób wewnętrznych, a w 1988 r. z wyróżnieniem II st. specj. w zakresie chorób płuc. St. naukowy dra n. med. otrzymał w ŚAM 28 VI 1990 uchwałą Rady Wydz. Lekarskiego w Zabrzu, na podstawie dysertacji Skład komórkowy popłuczyn pęcherzykowo-oskrzelikowych (BAL-u) i czynność układu oddechowego u chorych z wczesną sarkoidozą przed i po rocznym leczeniu encortonem; promotorem był doc. Kazimierz Oklek. Przedstawiony dorobek naukowy oraz rozprawa Ocena homogenności fazy zapalnej alveolitis u chorych na sarkoidozę na podstawie oznaczania wybranych subpopulacji limfocytów i stężeń wybranych cytokin w popłuczynach oskrzelowo-pęcherzykowych (BAL) z dwóch różnych segmentów płuc, wskazanych badaniem tomografii komputerowej o wysokiej rozdzielczości (HRCT) (recenzenci: prof. Wacław Droszcz, prof. Michał Pirożyński i prof. Edmund Rogala), były podstawą przeprowadzonego w ŚAM 28 I 1999 kolokwium habilitacyjnego. Uchwałę Rady Wydz. Lekarskiego w Zabrzu o przyznaniu Z. st. naukowego dra hab. n. med. w zakresie medycyny - pulmonologii, CK zatwierdziła 31 V 1999. Tytuł naukowy prof. n. med. otrzymał 22 X 2007. Pracę zawodową rozpoczął jeszcze jako student V r. w Zakł. Mikrobiologii ŚAM w Zabrzu Rokitnicy. W 1982 r. przeszedł do Klin. Ftizjopneumonologii (od 2003 r. - Klin. Chorób Płuc i Gruźlicy) w Zabrzu na stanowisko asystenta (od 1985 st. asystent, od 1991 - adiunkt); od 2004 r. na stanowisku prof. nadzw. ŚAM. Od 1989 r. pracuje również w Poradni Chorób Płuc w Zabrzu. Od 1999 r. jest czł. Komisji ds. Nauki na Wydz. Lekarskim w Zabrzu. tematyczny zakres badań naukowych i klinicznych Z. obejmuje następujące zagadnienia: zastosowanie płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (BAL) w rozpoznawaniu, prognozowaniu i monitorowaniu leczenia chorób śródmiąższowych płuc (sarkoidozy, alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych i idiopatycznego zwłóknienia płuc), poszukiwanie markerów włóknienia płuc w BAL, zastosowanie badań czynnościowych płuc w ocenie zaawansowania chorób śródmiąższowych i przewlekłym zapaleniu oskrzeli oraz wykorzystanie tomografii komputerowej o wysokiej rozdzielczości (HRCT) w ocenie zaawansowania sarkoidozy. Brał czynny udział w 15 zjazdach i sympozjach międzynarodowych, m.in.: Societas European Pathophisiologiae Circulatoriae et Respiratoriae (Lozanna 1989), European Respiratory Society (Londyn 1990, Bruksela 1991, Wiedeń 1992, Florencja 1993, Nicea 1994, Barcelona 1995, Berlin 1997, Genewa 1998, Madryt 1999), Bronchoalveolar (Umea 1993, Dublin 1995, Korfu 1997), World Organisation of Sarcoidosis and Other Granulomatous Diseases (Londyn 1995, Essen 1997), Paediatric Week Holand (Rotterdam 1994) oraz 7 zjazdach polskich (m.in. współprzewodn. sesji na Spotkaniu Polskiej Sekcji Europejskiego Tow. Oddechowego w Korbielowie w 1999 r.). Autor licznych publikacji (46 prac, w tym 5 w czasopismach zagranicznych, 66 doniesień zjazdowych, w tym 49 zagranicznych); do najważniejszych zalicza: K. Strojek, D. Ziora, J. W. Sroczyński, K. Oklek, Pulmonary complications of type 1 (insulin-dependent) diabetic patients, "Diabetologia" 1992, 35, 1173-1176; D. Ziora, J. Kozielski, J. Głowacki, M. Rycaj, G. Niepsuj, Repeated lung infections, "Eur. Respir. J." 1994, 7, 617-619; M. Misiołek, D. Ziora, K. Oklek, G. Namysłowski, Evaluation of uper airway obstruction after partial laryngectomies by radiological method and flowvolume loop analysis, "J. Laryngol. Otol." 1994, 108, 954-995; D. Ziora, P. Grzanka, B. Mazur, G. Niepsuj, K. Oklek, BAL z dwóch różnych segmentów płuc wskazanych badaniem tomografii komputerowej o wysokiej rozdzielczości (HRCT) u chorych na sarkoidozę. Cz. I. Ocena homogenności procesu alveolitis i przydatności HRCT w wyborze miejsca do BAL, "Pneumonol. Alergol. Pol." 1999, 67, 422-434; D. Ziora, S. Dworniczak, G. Niepsuj, W. Król, K. Oklek, J. Schani, Rantes chemokine in bronchoalveolar-lavage is indicated by High-Resolution Computed tomography in sarcoidosis patients, "J. Bronchol." 2001, 8, 173-178. Prowadzi ćwiczenia i seminaria z zakresu chorób układu oddechowego i gruźlicy płuc ze studentami IV, V i VI r. medycyny i V r. stomatologii. W l. 1991-1996 prowadził kursy organizowane przez WODKM w Katowicach nt. chorób układu oddechowego. Pod kier. Z. dwie osoby uzyskały specj. I st. z zakresu chorób płuc. Czł. kilku towarzystw lekarskich: Pol. Tow. Alergologicznego (od 1993), Pol. Tow. Ftizjopneumonologicznego (od 1983, sekretarz sekcji bronchologicznej), Europejskiego Tow. Oddechowego - ERS i sekcji BAL (od 1992). Od 1998 r. jest sekretarzem redakcji kwartalnika "Current Pneumonology". Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. Za osiągnięcia naukowo-badawcze wyróżniany był nagrodami Rektora ŚAM I i III st. oraz nagrodami II i III st. Komisji Pulmonologicznej Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN. Żonaty od 1981 r. z Katarzyną Wójcik (lekarz pediatra, endokrynolog). Ma córkę Karolinę (uczennica liceum ogólnokształcącego). Zainteresowania pozazawodowe: brydż, sztuka kulinarna. Mieszka w Częstochowie, tymczasowo - w Gliwicach.

Bibliografia: Fot. w zbiorach CDDMiF; - Ankieta; - Arch. Zakł. ŚAM w Katowicach: Akta dot. przewodu doktorskiego, sygn. 580/17.
Autorka biogramu: Ewa NOWAK
Dodaj własny komentarz







Przepisz kod z obrazka:



Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net