absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest środa, 7. Jun 2023.

Absolwenci-Bankiewicz Krzysztof

absolwentImię i Nazwisko: Bankiewicz Krzysztof

Mail: Krystof.Bankiewicz@ucsf.edu
Rok matury: 1977
Klasa: e
Wychowawca: Kołodziejczyk Leokadia
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Oakland, Kalifornia, USA
Klasa o profilu podstawowym.

Egzamin maturalny zdał 31 maja 1977 roku.

Krzysztof Stefan Bankiewicz /ur. w 1958 w Częstochowie/ syn Roberta i Krystyny.
Absolwent klasy e w 1977 roku. Odbył studia medyczne w Uniwersytecie
Jagiellońskim. Podczas studiów uczestnik studenckich kół naukowych i prac
badawczych instytutu hematologii i chorób wewnętrznych. W 1983 roku dyplom
lekarza medycyny. W latach 1983-85 staż w Akademii Medycznej w Warszawie i
asystentura w zakresie neuroortopedii w Centrum Szkolenia Podyplomowego w
Warszawie. Od 1985 stypendysta w Narodowych Instytutach Zdrowia (NIH)
bethesda, md, USA. Od 1988 zatrudniony tam jako współpracownik naukowy w
Narodowym Instytucie Chorób Neurodegeneracyjnych (NINDS) nih bethesda, md,
USA. W latach 1991-93 kierownik pracowni wszczepów centralnego systemu
nerwowego (cns implantation unit, ninds, nih). W 1992 podejmuje równoległe obowiązki kierownika działu badań przed klinicznych w korporacji biomedycznej Somatix Therapy Corporation, Alameda, CA. W latach 1994-97 pełni też funkcję szefa oddziału wszczepów i regeneracji centralnego
systemu nerwowego (csn implantation and regeneration divison) w Parkinson's
Institute, Sunnyvale, CA, USA. Od 1994 do chwili obecnej współpracuje z
Laboratory of Functional Imaging, Lawrence Berkeley National Laboratory,
University of California, Berkeley, CA. W roku 1997 doktorat z nauk
medycznych uzyskany w Instytucie Neurologii i Psychiatrii w Warszawie na
podstawie rozprawy pt. "Badania Doświadczalne nad zastosowaniem
przeszczepów domózgowych w leczeniu choroby Parkinsona". W 1997 powraca do pracy
w nih bethesda, md - jako szef sekcji terapii molekularnej (molecular
therapeutics section, ninds), gdzie działa do 2001 i nadal pozostaje z
tym instytutem w stałej współpracy. Od 1998 zostaje profesorem nadzwyczajnym
na wydziale neurochirurgii Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco
(USCF), a od 2002 do chwili obecnej jest tam profesorem zwyczajnym.
Od 2007 pełni tez obowiązki profesora zwycz. na wydziale neurologii
Uniwersytetu Kalifornijskiego SF. W URCF zorganizował laboratorium naukowo-
badawcze (Bankiewicz's Laboratory) zajmujące się m.in. terapia genetyczna
w chorobie Parkinsona (aav- method) i zastosowaniem własnej metody
ced (convection enhanced delievery) w leczeniu guzów mózgu. Laboratorium
to współpracuje z szeregiem światowych ośrodków naukowo-badawczych w
dziedzinie neurologii i neurochirurgii. dr k.s. Bankiewicz prowadzi
prace dydaktyczną na wydziale i jest opiekunem licznych uczestników
studiów po doktoranckich z USA i innych krajów świata w UCSF.
Wieloletnie prace d-ra Bankiewicza i jego zespołów są obecnie zastosowane
w badaniach klinicznych w ucsf z grupa pacjentów z chorobą Parkinsona - za
zezwoleniem urzędu do spraw leków i żywności (fda) w Waszyngtonie.
Jest laureatem szeregu nagród naukowych i posiadaczem sześciu patentów z
zakresu terapii genetycznej i domózgowego dowozu środków leczniczych z
pominięciem bariery krew-mózg. Do chwili obecnej ukazało się 111 jego
publikacji. Dr Bankiewicz zasiada w kolegiach redakcyjnych: "neuro-
oncology", "experimental neurology", "journal of neural transplantation
and plasticity", oraz recenzuje publikacje w 18. wydawnictwach, w tym:
"nature", "european journal of neuroscience", "molecular therapy",
"human gene therapy", "cancer research". pełnił lub pełni funkcje członka
rady naukowej/doradcy naukowego w: avigen inc., Merck inc., Oxford
biomedical inc., genzyme corp., sima therapeutics, medgenesis therapeutix. Od 1992
dr Bankiewicz jest członkiem szeregu prestiżowych stowarzyszeń naukowych,
jak tez współorganizatorem miedzy narodowych kongresów, zjazdów, konferencji
i sympozjów w zakresie chorób centralnego układu nerwowego, biorąc udział
w komitetach programowych, ocenie zgłaszanych prac i prowadzeniu obrad.
Podczas w/w spotkań i na zaproszenie szeregu uczelni i ośrodków naukowo-
badawczych dr Bankiewicz przedstawił 118 wykładów dot. wyników swych
badań w: USA, Italii, Austrii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Polsce, Indiach,
Chinach, Japonii, Szwajcarii i Holandii.


Dodaj dane tego absolwenta

Robert Bankiewicz, Autor Dodano: 2021-08-06 16:48

Mój syn - Krzysztof Bankiewicz, dr hab. nauk med. - otrzy- mał w Polsce tytuł profesorski z rąk Prezydenta RP Broni-sława Komorowskiego, a ostatnio - jako członek zagrani-czny Polskiej Akademii Nauk - Medal im. Kopernika.
Dorobek naukowo-wdrożeniowy w mego syna w dziedzinie Neurologii i Neurochirurgii jest uaktualniany na stronie in-ternetowej GOOGLE SCHOLAR.
Autor: Robert Bankiewicz Dodano: 2022-09-18 11:05

Od kilku lat, prof. Krzysztof Bankiewicz współorganizuje w Szpitalu Bródnowskim w W-wie pionierskie operacje neurochirurgiczne swego autorstwa w zakresie chorób<br /> neurogenetycznych u dzieci, oraz choroby Parkinsona<br /> i glejaka mózgu.
Robert A.Bankiewicz Dodano: 2023-01-17 16:17

Prof. Krzysztof Bankiewicz został niedawno przyjęty w
poczet Członków Zagranicznych Polskiej Akademii
Umiejętności PAU.
Robert A.Bankiewicz Dodano: 2023-01-17 16:17

Prof. Krzysztof Bankiewicz został niedawno przyjęty w
poczet Członków Zagranicznych Polskiej Akademii
Umiejętności PAU.
Robert A.Bankiewicz Dodano: 2023-01-17 16:17

Prof. Krzysztof Bankiewicz został niedawno przyjęty w
poczet Członków Zagranicznych Polskiej Akademii
Umiejętności PAU.
Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net