absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest poniedziałek, 15. sierpnia 2022.

Absolwenci-Pawlikowski Jan

absolwentImię i Nazwisko: Pawlikowski Jan

Mail: tdctdc@poczta.wp.pl
Rok matury: 1985
Klasa: b
Wychowawca: Dorota Nicpoń
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Ukryte
PAWLIKOWSKI Janusz- dziennikarz


Ur. 24.04.1966r. w Częstochowie. Absolwent WSP w Częstochowie (mgr filologii polskiej, 1991). Pracę dziennikarską rozpoczął od współpracy z pismami studenckimi: ?Kontekst?, ?Akces? (1986- 1990), pracował w piśmie niezależnym ?Jorik? (1989- 90), lokalnym wydaniu ?Gazety Wyborczej? (1991), a następnie w I. 1991- 94 w ?Dzienniku Częstochowskim- 24 Godziny?, gdzie był m.in. sekretarzem redakcji. Od 1994r. dziennikarz częstochowski edycji ?Dziennika Zachodniego?, w którym prowadzi m.in. rubrykę kulturalną. W I. 1992- 94 współpracował także z innymi pismami m.in. ?Wprost?, ?Miliarder?, ?Sztandar Młodych?, ?Super Ekspress?. W okresie 1996- 97 reporter lokalnej telewizji NTL (Niezależna Telewizja Lokalna Radomsko). Autor ponad 10 tys. artykułów i informacji. Uczestnik humanitarnego konwoju ?EquiLibre? do Sarajewa (styczeń 1993). Hobby: kinomaniactwo, chodzenie po górach (polskich, niższych), kabaret (zwłaszcza polski).

?KTO JEST KIM W CZĘSTOCHOWSKIEM?


1998

Zdał egzamin maturalny 31 maja 1985 roku.

Urodził się 24 kwietnia 1966 roku w Częstochowie. Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Częstochowie (1985) i kierunku filologia polska częstochowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej (obecnie Akademia im. Jana Długosza); tytuł magistra uzyskał w 1991 roku.
W II połowie lat 80. ubiegłego wieku, jeszcze jako student współtworzył pismo uczelniane „Kontekst” oraz NZS-owskie „Gazeta Wyborowa”, a następnie wydawał prywatne pismo satyryczne „Jorik”. Od 1991 roku dziennikarz lokalnych tytułów prasowych w Częstochowie, sekretarz redakcji, korektor i redaktor (pod względem stylistycznym i ortograficznym) tekstów; własne publikacje prasowe i książkowe podpisuje jako Janusz Pawlikowski lub skrótem tdc; współpracował, m.in. z częstochowskim oddziałem „Gazety Wyborczej” (1991), „Dziennikiem Częstochowskim 24 Godziny” (1991-1994), łódzkimi „Wiadomościami Dnia” (1994), katowickim „ Zachodnim” (1994-1999), „Życiem Częstochowy” (1999-2003), „Życiem Częstochowskim” (2003- nadal), „Kulisami Regionu” i Częstochowskim Tygodnikiem Regionalnym „7 Dni” (2004) oraz redagował Częstochowską Gazetę Klubową „42-200” (2005); współpracownik Tygodnika „Wprost” (1992-1993), pracownik telewizji NTL Radomsko (1996-1997), magazynu „Hip-Hop” (1998); miesięcznika „Świat Siatkówki” (2006-2007), internetowej witryny: www.wielkarzeczpospolita.net; często łączy pracę w kilku mediach jednocześnie. Od lutego 2007 pracownik Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego jako dokumentalista.
Autor ponad 10 tysięcy materiałów prasowych; na przełomie lat 1992- 1993 uczestnik wraz z grupą dziennikarzy z Polski konwoju humanitarnego do Sarajewa. Zajmuje się obecnie przede wszystkim problematyką historyczną, kulturalną oraz społeczną; od przeszło 10 lat gromadzi i opracowuje różnorodne informacje związane z Częstochową i regionem. Redaguje na łamach „Życia Częstochowskiego” stronę poświęconą dziejom miasta pt.: „Kartki z historii”. Niekiedy prowadzi spotkania literackie z autorami książek.
Autor tekstów książek: „Częstochowa dla każdego” (1999), „Kalendarium częstochowskie” (2001), tekstów do folderów poświęconych urokom Jury Krakowsko-Częstochowskiej i kalendarzy promujących miasto.
Współpracownik innych autorów; pracował m.in. przy publikacjach książkowych: „Bronisław Huberman - czyli pasje i namiętności zapomnianego geniusza” Piotra Szalszy (2001), „Ludwik Wawrzynowicz. Pedagog, kompozytor i działacz muzyczny (1870-1957)” Janusza Jadczyka (2004), „Potęga wyobraźni. Mistrzowie z Częstochowy” Jakuba Malke (2005), „Cmentarz Kule. Przewodnik biograficzny” Juliusza Sętowskiego (2005).
Animator Regionalnych Dni Książki i prowadzący spotkania z autorami w ramach kawiarenki Literackiej. W 2005 r. prowadził okazjonalnie spotkania literackie w Ośrodku Promocji Kultury „,Gaude Mater” w Częstochowie. Zaangażowany w działalność społeczną, m.in. uczestnik kwest na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na cmentarzach Kule i św. Rocha w Częstochowie. Instruktor MDK w Częstochowie w latach 2001-2003, prowadzący warsztaty dziennikarskie dla młodzieży. Juror Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” oraz konkursów na najlepszą gazetę szkolną.
Za działalność popularyzatorską oraz pracę z młodzieżą otrzymał medal „Merentibus” przyznany przez prezydenta Częstochowy (2002).
Zainteresowania (poza wspomnianymi) - to, m.in.: język polski (zagadnienia poprawnościowe) turystyka, fotografia, film, muzyka (w bardzo szerokim zakresie).

Źródło: Janusz Kołodziejski-TRAUGUCIACY Bardowie Tradycji

Dodaj dane tego absolwenta

j.pawlikowski Dodano: 2007-08-28 13:37

PAWLIKOWSKI Janusz (właśc. Jan) - dziennikarz. Ur. 24 IV 1966 w Częstochowie.
Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta (1985) i filologii polskiej częstochowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej ? obecnie Akademia in. Jana Długosza (1991).

W II połowie lat 80., jeszcze jako student współtworzył pismo uczelniane "Kontekst" oraz NZS-owskie "Gazeta Wyborowa", a następnie wydawał prywatne pismo satyryczne "Jorik". Od 1991 r. dziennikarz lokalnych tytułów prasowych w Częstochowie, sekretarz redakcji, korektor i redaktor (pod względem stylistycznym i ortograficznym) tekstów; własne publikacje prasowe i książkowe podpisuje jako Janusz Pawlikowski lub skrótem tdc; współpracował m.in. z częstochowskim oddziałem "Gazety Wyborczej" (1991), "Dziennikiem Częstochowskim 24 Godziny" (1991-94), łódzkimi "Wiadomościami Dnia" (1994), katowickim "Dziennikiem Zachodnim" (1994-99), "Życiem Częstochowy" (1999-2003), "Życiem Częstochowskim" (2003-), "Kulisami Regionu" i Częstochowskim Tygodnikiem Regionalnym "7 Dni" (2004) oraz redagował Częstochowską Gazetę Klubową "42-200" (2005); współpracownik Tygodnika "Wprost" (1992-1993), pracownik telewizji NTL Radomsko (1996-97), magazynu "Hip-Hop" (1998); miesięcznika "Świat Siatkówki" (2006-07), internetowej witryny: www.wielkarzeczpospolita.net; często łączy pracę w kilku mediach jednocześnie. Od II 2007 pracownik Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego jako dokumentalista.
Autor ponad 10 tysięcy materiałów prasowych; na przełomie lat 1992-1993 uczestnik wraz z grupą dziennikarzy z Polski konwoju humanitarnego do Sarajewa. Zajmuje się obecnie przede wszystkim problematyką historyczną, kulturalną oraz społeczną; od przeszło 10 lat gromadzi i opracowuje różnorodne informacje związane z Częstochową i regionem. Redaguje na łamach "Życia Częstochowskiego" stronę poświęconą dziejom miasta pt. "Kartki z historii". Niekiedy prowadzi spotkania literackie z autorami książek.

Autor tekstów książek: "Częstochowa dla każdego" (1999), "Kalendarium częstochowskie" (2001), tekstów do folderów poświęconych urokom Jury Krakowsko-Częstochowskiej i kalendarzy promujących miasto.

Współpracownik innych autorów; pracował m.in. przy publikacjach książkowych: "Bronisław Huberman - czyli pasje i namiętności zapomnianego geniusza" Piotra Szalszy (2001), "Ludwik Wawrzynowicz (1870-1957). Pedagog, kompozytor i działacz muzyczny" Janusza Jadczyka (2004), "Potęga wyobraźni. Mistrzowie z Częstochowy" Jakuba Malke (2005), "Cmentarz Kule. Przewodnik biograficzny" Juliusza Sętowskiego (2005).

Animator Regionalnych Dni Książki i prowadzący spotkania z autorami w ramach Kawiarenki literackiej. W 2005 prowadził okazjonalnie spotkania literackie w Ośrodku Promocji Kultury "Gaude Mater" w Częstochowie. Zaangażowany w działalność społeczną, m.in. uczestnik kwest na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na cmentarzach Kule i św. Rocha w Częstochowie.
Instruktor MDK w Częstochowie w latach 2001-03, prowadzący warsztaty dziennikarskie dla młodzieży. Juror Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych" oraz konkursów na najlepszą gazetę szkolną.
Za działalność popularyzatorską oraz pracę z młodzieżą otrzymał medal "Merentibus" od prezydenta Częstochowy (2002).

Zainteresowania (poza wspomnianymi) - to m.in.: język polski (zagadnienia poprawnościowe), turystyka, fotografia, film, muzyka (w bardzo szerokim zakresie).

e-mail: tdctdc@poczta.wp.pl
j.pawlikowski Dodano: 2010-07-02 01:21

blog: www.stacjaczestochowa.info/janusz.pawlikowski/
Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net