absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest sobota, 7. grudnia 2019.

Absolwenci-Olejniczak Katarzyna

absolwentImię i Nazwisko: Olejniczak Katarzyna

Mail: kchudy@zim.pcz.pl
Rok matury: 1997
Klasa: d
Wychowawca: Maria Bojanek
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Ukryte
Klasa o profilu ogólnym.

W roku 1997 ukończyła II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda
Traugutta (kierunek ogólny z językiem niemieckim) w Częstochowie.
W latach 1997-2002 studiowała na Politechnice Częstochowskiej na
kierunku: Zarządzanie i Marketing, gdzie otrzymała dyplom magistra o specjalizacji: Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem. Od
01.X. 2002 roku podjęła pracę na Politechnice Częstochowskiej na Wydziale
Zarządzania w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem.
Jest autorką 45 publikacji naukowych, w tym 18 samodzielnych. W 2011
roku wraz z dr Katarzyną Łukasik (również absolwentką II LO) jest
redaktorem monografii pt -Wyznania i perspektywy współczesnego
zarządzania w turbulentnym otoczeniu-. W roku 2008 decyzją Rady Wydziału
Zarządzania został otwarty jej przewód doktorski. W roku 2010 obroniła pracę
doktorską na temat -Aspekty strategii zarządzania w przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw-. Obecnie pracuje w/w Katedrze na stanowisku adiunkta.
Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół etycznych problemów zarządzania przedsiębiorstwem na rynku, z uwzględnieniem strategii
społecznej odpowiedzialności. Podjęta tematyka jest tematem aktualnym,
mającym duże znaczenie z punktu widzenia poznawczego jak i
gospodarczego.
Podjęte przez nią badania pozwalają na pogłębienie wiedzy
Dotyczącej znaczenia i wykorzystania w praktyce idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, bowiem wiedza dotycząca podjętego tematu w wielu przypadkach jest znikoma. Wnioski z nich wyciągane mają znaczenie zarówno dla samych przedsiębiorstw, jak i dla nauk o zarządzaniu. W okresie swojej pracy w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem prowadzi ćwiczenia z zarządzania przedsiębiorstwem, ekonomiki przedsiębiorstw, prognozowania i symulacji, koncepcji zarządzania, etyki w biznesie na różnych kierunkach studiów.


Dodaj dane tego absolwenta

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net