absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest niedziela, 17. stycznia 2021.

Absolwenci-Ratoń Stanisław

absolwentImię i Nazwisko: Ratoń Stanisław

Mail: Nie określono
Rok matury: 1932
Klasa: b
Wychowawca: Franciszek Gollenhofer
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Ukryte

Do Gimnazjum im. R. Traugutta w Częstochowie został przyjęty we wrześniu 1925 roku i zdawał w maju roku 1932 gimnazjalny zwyczajny egzamin dojrzałości typu humanistycznego wobec Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, powołanej przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego pismem z dnia 29 marca 1932 roku.Świadectwo dojrzałości otrzymał 3 czerwca 1932 roku.

Uczestniczył w zjeździe w 1957 roku.

Ksiądz proboszcz

s. Stanisław RATOŃ

(14 VII 1914 - 23 VII 1993)

Urodził się we wsi Rząsawy k. Częstochowy 14 lipca 1914 r. Rodzicami i. jego byli Piotr i Antonina z d. Kowalik.

Do jedenastego roku życia uczył się w domu. Następnie zdał egzamin do klasy II Gimnazjum Państwowego im. R. Traugutta w Częstochowie, gdzie po siedmiu latach nauki - w 1932 r. zdał egzamin dojrzałości.

W tym samym roku poprosił o przyjęcie do Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Przyjęty tam podjął równocześnie - jak wszyscy klerycy częstochowscy studia filozoficzno - teologiczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Święcenia kapłańskie otrzymał 20 czerwca 1937 r. w katedrze częstochowskiej z rąk ks. bpa Teodora Kubiny.

Po dwumiesięcznej wikariuszowskiej pracy czasowo-zastępczej w parafii Trójcy Przenajświętszej w Będzinie został skierowany jako wikariusz do parafii św. Stanisława BM w Myszkowie, a po dwu latach do Gołonoga (obecnie parafia św. Antoniego w Dąbrowie Górniczej). Na placówce tej przepracował cztery lata (1939-43). Ostatnią wikariuszowską parafią Ks. Ratonia było Zagórze (dziś parafia św. Joachima w Sosnowcu).

W 1945 r. został administratorem parafii w Wójcinie. W czasie II wojny światowej tamtejszy kościół został zamknięty przez Niemców i obrabowany przez nich z paramentów. Przyszło więc Ks. S. Ratoniowi od razu podjąć; konieczne prace nad odnowieniem świątyni i wyposażyć ją w koniecznej utensilia liturgiczne.

28 lipca 1952 r. otrzymał nominację na administratora parafii w Żychcicach - dziś parafia Wniebowzięcia NMP w Będzinie - Żychcicach . I w tej parafii podjął wiele dzieł materialnych. Jego staraniem założono centralne ogrzewanie w kościele (1955), zakupiono dzwony (1958), dano posadzkę w kościele i umeblowano go (1960-62), pomalowano (1964), wreszcie w 1972 r. przeprowadzono gruntowny remont świątyni.

Przez dziesięć lat (dwie kadencje) pełnił obowiązki wicedziekana dekanatu wojkowickiego.

30 grudnia 1986 r. ks. bp Stanisław Nowak odznaczył go przywilejem rokiety i mantoletu.

O przeniesienie w stan spoczynku ze względu na stan zdrowia prosił już w 1975 r., zwolniony jednak został z obowiązków proboszcza dopiero 30 czerwca 1987 roku. Zamieszkał w Częstochowie w Domu Księży im. Jana Pawła II. Jednak do końca nie odpoczywał. Chętnie podejmował zastępstwa czy pomoc w parafiach - szczególnie Częstochowy. Często służył parafii Nawrócenia św. Pawła, św. Jacka. Na kilka dni przed śmiercią zastępował proboszcza w Jastrząbiu, aby umożliwić mu urlop.

W lipcu 1993 r. udał się w grupie ogólnopolskiej pielgrzymki księży emerytów do Rzymu. Tam poczuł się źle. Zabrany do szpitala Santo Spirito zmarł 23 lipca.

Obrzędy pogrzebowe odbyły się 29 lipca w kościele parafialnym w Rędzinach. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił ks. arcybiskup metropolita Stanisław Nowak przy współudziale 60 kapłanów. Pochowany w został w grobowcu rodzinnym na cmentarzu w Rędzinach. W pogrzebie uczestniczyło ok. 80 księży, parafianie miejscowi i licznie przybyli wierni z parafii Wójcin, a zwłaszcza z Żychcic, wraz z chórem parafialnym.Ks. Marian Mikołajczyk

Źródło: "Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej" Nr 3/1994, ss. 28-29

Dodaj dane tego absolwenta

j.pawlikowski Dodano: 2008-04-23 13:40

Ks. Stanisław RATOŃ

(14 VII 1914 - 23 VII 1993)

Urodził się we wsi Rząsawy k. Częstochowy 14 lipca 1914 r. Rodzicami i. jego byli Piotr i Antonina z d. Kowalik.

Do jedenastego roku życia uczył się w domu. Następnie zdał egzamin do klasy II Gimnazjum Państwowego im. R. Traugutta w Częstochowie, gdzie po siedmiu latach nauki - w 1932 r. zdał egzamin dojrzałości.

W tym samym roku poprosił o przyjęcie do Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Przyjęty tam podjął równocześnie - jak wszyscy klerycy częstochowscy studia filozoficzno - teologiczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Święcenia kapłańskie otrzymał 20 czerwca 1937 r. w katedrze częstochowskiej z rąk ks. bpa Teodora Kubiny.

Po dwumiesięcznej wikariuszowskiej pracy czasowo-zastępczej w parafii Trójcy Przenajświętszej w Będzinie został skierowany jako wikariusz do parafii św. Stanisława BM w Myszkowie, a po dwu latach do Gołonoga (obecnie parafia św. Antoniego w Dąbrowie Górniczej). Na placówce tej przepracował cztery lata (1939-43). Ostatnią wikariuszowską parafią Ks. Ratonia było Zagórze (dziś parafia św. Joachima w Sosnowcu).

W 1945 r. został administratorem parafii w Wójcinie. W czasie II wojny światowej tamtejszy kościół został zamknięty przez Niemców i obrabowany przez nich z paramentów. Przyszło więc Ks. S. Ratoniowi od razu podjąć; konieczne prace nad odnowieniem świątyni i wyposażyć ją w koniecznej utensilia liturgiczne.

28 lipca 1952 r. otrzymał nominację na administratora parafii w Żychcicach - dziś parafia Wniebowzięcia NMP w Będzinie - Żychcicach . I w tej parafii podjął wiele dzieł materialnych. Jego staraniem założono centralne ogrzewanie w kościele (1955), zakupiono dzwony (1958), dano posadzkę w kościele i umeblowano go (1960-62), pomalowano (1964), wreszcie w 1972 r. przeprowadzono gruntowny remont świątyni.

Przez dziesięć lat (dwie kadencje) pełnił obowiązki wicedziekana dekanatu wojkowickiego.

30 grudnia 1986 r. ks. bp Stanisław Nowak odznaczył go przywilejem rokiety i mantoletu.

O przeniesienie w stan spoczynku ze względu na stan zdrowia prosił już w 1975 r., zwolniony jednak został z obowiązków proboszcza dopiero 30 czerwca 1987 roku. Zamieszkał w Częstochowie w Domu Księży im. Jana Pawła II. Jednak do końca nie odpoczywał. Chętnie podejmował zastępstwa czy pomoc w parafiach - szczególnie Częstochowy. Często służył parafii Nawrócenia św. Pawła, św. Jacka. Na kilka dni przed śmiercią zastępował proboszcza w Jastrząbiu, aby umożliwić mu urlop.

W lipcu 1993 r. udał się w grupie ogólnopolskiej pielgrzymki księży emerytów do Rzymu. Tam poczuł się źle. Zabrany do szpitala Santo Spirito zmarł 23 lipca.

Obrzędy pogrzebowe odbyły się 29 lipca w kościele parafialnym w Rędzinach. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił ks. arcybiskup metropolita Stanisław Nowak przy współudziale 60 kapłanów. Pochowany w został w grobowcu rodzinnym na cmentarzu w Rędzinach. W pogrzebie uczestniczyło ok. 80 księży, parafianie miejscowi i licznie przybyli wierni z parafii Wójcin, a zwłaszcza z Żychcic, wraz z chórem parafialnym.Ks. Marian Mikołajczyk

Źródło: "Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej" Nr 3/1994, ss. 28-29
Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net