absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest czwartek, 18. sierpnia 2022.

Absolwenci-Szynkiewicz Zbigniew

absolwentImię i Nazwisko: Szynkiewicz Zbigniew
Mail: Nie określono
Rok matury: 1945
Klasa: c
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Nie określono
Przyjęty do klasy czwartej w dniu 1 kwietnia 1945 r. ukończył w 1945 r. naukę w zakresie programu przypisanego dla Gimnazjum ogólnokształcącego w II Państwowym Liceum i Gimnazjum im. Romualda Traugutta .Świadectwo ukończenia gimnazjum ogólnokształcącego otrzymał 23 lipca 1945 r.


SZYNKIEWICZ Zbigniew M. (1926-1999), nauczyciel akademicki, bakteriolog. Ur. 17 III 1926 w Stąporkowie. Rozpoczętą w 1938 naukę w Gimnazjum Romualda Traugutta w Częstochowie przerwał ze względu na wybuch II wojny światowej. W czasie okupacji przebywał w Blachowni, od 1942 pracował jako pracownik fizyczny w fabryce. Należał do Szarych Szeregów. Po wojnie uzyskał "małą maturę" w Gimnazjum ogólnokształcącym w II Państwowym Liceum i Gimnazjum im. R. Traugutta (1945).
Ukończył liceum przyrodnicze w Warszawie (1946), następnie studia na Wydziale Weterynaryjnym Uniwersytetu Warszawskiego (absolutorium ? 1950, dyplom lekarza weterynarii ? 1951). Od 1949 pracował w Zakładzie Bakteriologii i Serologii Wydziału Weterynaryjnego UW, początkowo jako wolontariusz, następnie, młodszy asystent, asystent. Od 1952 był starszym asystentem w Zakładzie Mikrobiologii Wydziału Weterynaryjnego, a od1954 adiunktem. Stypendysta Fundacji Rockefellera i w Katedrze Biochemii w Western Reserve University School of Medicine w Cleveland, Ohio (1958-59). Uzyskawszy tytuł doktora weterynarii (1960), tworzył pracownię biochemiczno-izotopową w Zakładzie Mikrobiologii (1961-65). W 1967 otrzymał na SGGW stopień doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych. Był następnie docentem w Katedrze Mikrobiologii Wydziału Weterynaryjnego (od 1970), a po zmianie struktury wydziału - w Instytucie Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych Wydziału Weterynaryjnego SGGW, zaś od 1976 kierował Zakładem Bakteriologii. Organizator Studium Doktoranckiego na Wydziale Weterynaryjnym i Studiów Podyplomowych dla lekarzy weterynarii. Od 1978 profesor nadzwyczajny, otrzymał też stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Weterynaryjnym SGGW. W okresie (1982-93) kierował Katedrą Mikrobiologii Wydziału Weterynaryjnego SGGW. Od 1982 został na Wydziale Weterynaryjnym Prodziekanem ds. Nauki. Od 1988 posiadał tytuł profesora zwyczajnego.
Członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, zasiadał w Komitecie Mikrobiologii PAN, Polskim Towarzystwie Mikrobiologów, Polskim Towarzystwie Nauk Weterynaryjnych. Autor ponad stu prac, promotor prac doktorskich, recenzent wniosków o nadanie stopni naukowych. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką Zasłużonego dla Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, uhonorowany licznymi nagrodami za działalność naukową. Zm. 16 VIII 1999, pochowany w Warszawie na Cmentarzu Bródnowskim.
*
Na podst. wspomnienia autorstwa prof. dr. hab. Marka Niemiałtowskiego

Dodaj dane tego absolwenta

j.pawlikowski Dodano: 2007-10-29 11:54

SZYNKIEWICZ Zbigniew M. (1926-1999), nauczyciel akademicki, bakteriolog. Ur. 17 III 1926 w Stąporkowie. Rozpoczętą w 1938 naukę w Gimnazjum Romualda Traugutta w Częstochowie przerwał ze względu na wybuch II wojny światowej. W czasie okupacji przebywał w Blachowni, od 1942 pracował jako pracownik fizyczny w fabryce. Należał do Szarych Szeregów. Po wojnie uzyskał "małą maturę" w Gimnazjum ogólnokształcącym w II Państwowym Liceum i Gimnazjum im. R. Traugutta (1945).
Ukończył liceum przyrodnicze w Warszawie (1946), następnie studia na Wydziale Weterynaryjnym Uniwersytetu Warszawskiego (absolutorium ? 1950, dyplom lekarza weterynarii ? 1951). Od 1949 pracował w Zakładzie Bakteriologii i Serologii Wydziału Weterynaryjnego UW, początkowo jako wolontariusz, następnie, młodszy asystent, asystent. Od 1952 był starszym asystentem w Zakładzie Mikrobiologii Wydziału Weterynaryjnego, a od1954 adiunktem. Stypendysta Fundacji Rockefellera i w Katedrze Biochemii w Western Reserve University School of Medicine w Cleveland, Ohio (1958-59). Uzyskawszy tytuł doktora weterynarii (1960), tworzył pracownię biochemiczno-izotopową w Zakładzie Mikrobiologii (1961-65). W 1967 otrzymał na SGGW stopień doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych. Był następnie docentem w Katedrze Mikrobiologii Wydziału Weterynaryjnego (od 1970), a po zmianie struktury wydziału - w Instytucie Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych Wydziału Weterynaryjnego SGGW, zaś od 1976 kierował Zakładem Bakteriologii. Organizator Studium Doktoranckiego na Wydziale Weterynaryjnym i Studiów Podyplomowych dla lekarzy weterynarii. Od 1978 profesor nadzwyczajny, otrzymał też stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Weterynaryjnym SGGW. W okresie (1982-93) kierował Katedrą Mikrobiologii Wydziału Weterynaryjnego SGGW. Od 1982 został na Wydziale Weterynaryjnym Prodziekanem ds. Nauki. Od 1988 posiadał tytuł profesora zwyczajnego.
Członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, zasiadał w Komitecie Mikrobiologii PAN, Polskim Towarzystwie Mikrobiologów, Polskim Towarzystwie Nauk Weterynaryjnych. Autor ponad stu prac, promotor prac doktorskich, recenzent wniosków o nadanie stopni naukowych. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką Zasłużonego dla Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, uhonorowany licznymi nagrodami za działalność naukową. Zm. 16 VIII 1999, pochowany w Warszawie na Cmentarzu Bródnowskim.
*
Na podst. wspomnienia autorstwa prof. dr. hab. Marka Niemiałtowskiego
Autor Marian Jeliński Dodano: 2008-10-20 07:12

Prof. Zbigniew SZYNKIEWICZ z Warszawy był recenzentem mojej pracy doktorskiej.

Marian Jeliński dr n. wet.
Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net