absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest środa, 10. sierpnia 2022.

Absolwenci-Kulczycki Bruno<br />

absolwentImię i Nazwisko: Kulczycki Bruno<br />
Mail: Nie określono
Rok matury: 1948
Klasa: c
Data urodzenia: 13 lutego 1932
Miejsce urodzenia: Chmielnik pow. Busko (woj. kieleckie)
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Ukryte
Bruno Stanisław Kulczycki. ( historyk sztuki, orientalista). Urodził się 13 lutego 1932 roku w Chmielniku w woj. świętokrzyskim. 9 listopada 1945 został przyjęty do klasy drugiej Gimnazjum im. R. Traugutta. 26 czerwca 1948 ukończył naukę w zakresie programu gimnazjum ogólnokształcącego i otrzymał świadectwo dojrzałości, tzw. małą maturę. Następnie podjął naukę w Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Częstochowie. Jego wychowawcą był nauczyciel historii Andrzej Chłap. 23 czerwca1950 zdał egzamin dojrzałości według programu wydziału humanistycznego i otrzymał świadectwo dojrzałości. Praca zawodowa związana była z kulturą i muzealnictwem. Bruno Kulczycki był również inicjatorem utworzenia wielu innych muzeów na Kielecczyźnie. W Chmielniku założył Dom Kultury. Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach zostało powołane Uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach 5 marca 1965 roku, po latach starań kieleckiego środowiska plastycznego i Brunona Kulczyckiego, jego przyszłego, pierwszego dyrektora. Kierował on BWA do 1 listopada 1976. Następnie pracował w muzeum w Szydłowie. Prowadził także Muzeum Zegarów im. Przypkowskich w Jędrzejowie. Był historykiem sztuki, żył i mieszkał w Warszawie, pracował także w Ministerstwie Kultury i Sztuki za kadencji m.in. prof. Wiktora Zina. Za wkład pracy dla kultury polskiej odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Wraz z żoną Marią, prawnuczką wybitnego malarza Józefa Brandta, uratował od zagłady pałac Brandtów w Orońsku, utworzył Towarzystwo Przyjaciół Rzeźby, które stworzyło podwaliny dla powstałego później Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Bruno Kulczycki był również inicjatorem utworzenia wielu innych muzeów na Kielecczyźnie oraz powołania Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach i jego pierwszym dyrektorem. Prowadził także muzeum w Zakopanem. Bruno Stanisław Kulczycki zmarł 22 czerwca 2016 r. w Warszawie. Spoczywa w rodzinnym grobie w Chmielniku. Miał duże zasługi w rozwoju kultury i sztuki w regionie swojej małej ojczyzny jak i całym kraju

Dodaj dane tego absolwenta

j.pawlikowski Dodano: 2010-05-05 13:37

W 1950 r. KULCZYCKI Bruno Stanisław zdał maturę w "Sienkiewiczu". Według danych ze strony internetowej absolwentów liceum - dyrektor Muzeum w Zakopanem
Autor Małgorzata Kulczycka Raduszewska Dodano: 2018-01-02 00:41

Mieszkał w Warszawie.Urodzony 13 lutego 1932 r.w Chmielniku, zmarł 22 czerwca 2016 r. w Warszawie. Pochowany w rodzinnym grobie na cmentarzu parafialnym w Chmielniku.
Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net