absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest poniedziałek, 15. sierpnia 2022.

Absolwenci-Wapiński Roman

absolwentImię i Nazwisko: Wapiński Roman

Mail: Nie określono
Rok matury: 1950
Klasa: c
Wychowawca: Teodor Kusznir ( kl. P )
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Ukryte
WAPIŃSKI Roman Zygmunt, historyk. Ur. 8 III 1931 w Nowej Wsi (pow. częstochowski). Od 1 lutego 1945 uczył się w Gimnazjum i LO im. R. Traugutta, małą maturę otrzymał w 1948. Następnie zdawał egzamin dojrzałości według programu wydziału matematyczno - fizycznego. Świadectwo maturalne otrzymał 27 maja 1950 r. Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim ( 1951 – 55 ) , w roku 1964 doktoryzował się i habilitował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w roku 1971, a tytuł profesora zwyczajnego w roku 1980. Od 1955 pracował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku (późniejszy Uniwersytet Gdański). Był tu kierownikiem Zakładu, dyrektorem Instytutu, prorektorem ( lata 1965 – 67 ). W latach 1967 – 68 był przewodniczącym Komitetu ds. utworzenia Uniwersytetu w Gdańsku. Zasiadał w Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego, Centralnej Komisji do Spraw Tytułu i Stopni Naukowych. Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego i przewodniczący Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. W latach 1972 – 75 był Prorektorem Uniwersytetu Gdańskiego, natomiast w latach 1970 – 72 i 1975 – 89 był Dyrektorem Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Poźniej w latach 1979 – 1986 pełnił funkcje Prezesa Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Od roku 1994 był członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk i od roku 1999 Polskiej Akademii Umiejętności. Promotor blisko 250 prac magisterskich, ponad 30 doktorskich, recenzent prac doktorskich, habilitacyjnych, wydawniczych. Autor biografii Ignacego Jana Paderewskiego i Romana Dmowskiego oraz innych publikacji poświęconych polskiej myśli politycznej okresu międzywojennego. W 2001 uhonorowany doktoratem honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.
Zmarł 14 maja 2008 roku.

Dodaj dane tego absolwenta

j.pawlikowski Dodano: 2007-10-08 11:08

WAPIŃSKI Roman Zygmunt, historyk. Ur. 8 III 1931 w Nowej Wsi (pow. częstochowski). Od 1 II 1945 uczył się w Gimnazjum i LO im. R. Traugutta, małą maturę otrzymał w 1948, absolwent rocznika 1950. Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim, doktoryzował się i habilitował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1955 pracował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku (późn. Uniwersytet Gdański). Był tu kierownikiem Zakładu, dyrektorem Instytutu, prorektorem. Zasiadał w Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego, Centralnej Komisji do Spraw Tytułu i Stopni Naukowych. Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego i przewodniczący Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. Promotor blisko 250 prac magisterskich, ponad 30 doktorskich, recenzent prac doktorskich, habilitacyjnych, wydawniczych. Autor biografii Ignacego Jana Paderewskiego i Romana Dmowskiego oraz innych publikacji poświęconych polskiej myśli politycznej okresu międzywojennego. W 2001 uhonorowany doktoratem honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.
Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net