absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest czwartek, 18. sierpnia 2022.

Absolwenci-Bankiewicz Robert

absolwentImię i Nazwisko: Bankiewicz Robert

Mail: robertal@data.pl
Rok matury: 1949
Klasa: c
Wychowawca: Jan Sędzimir ( kl. P )
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: 04-180 Warszawa Perkuna 54/4
Zdał egzamin dojrzałości według programu wydziału przyrodniczego. Świadectwo maturalne otrzymał 25 czerwca 1949 r.

W czasie okupacji uczęszczałem na tajne komplety gimnazjalne,
odbywające sie m.in. w naszym mieszkaniu w domu Wodociagów, przy
ul. Katedralnej, vis a vis Katedry.
Uczyli mnie wtedy państwo: Sabok, Steczko, Wojcicki, Stoszek, Chajewska.
Z początkiem 1945 roku podjąłem naukę w klasie licealnej Liceum Traugutta, która to szkoła
wykształciła mego stryja, brata - a potem mego syna Krzysztofa.
Maturę uzyskałem tam w 1949 roku; studiowałem na Politechnice Wrocławskiej, pracowałem potem przez kilka lat jako inżynier mechanik.
Następnie pracowałem na Politechnice Częstochowskiej aż do stopnia
adiunkta, potem w Instytucie Naukowo-badawczym w W-wie, aż wreszcie
przez wiele lat w uczelniach zagranicznych.Robert Aleksander Bankiewicz (ur. w 1930 w Częstochowie) syn Stefana i Ireny.


Świadectwo dojrzałości w 1949 roku w klasie matematyczno- fizycznej. prof. Marszałka. W


okresie szkolnym w harcerstwie, oraz w polskiej ymca, gdzie organizuje


sekcje pływacka i uczestniczy w zespole muzycznym. Uprawia sporty motorowe


w klubie " Włokniarz ". W1952 ukończył studia inżynierskie na wydziale


mechanicznym politechniki Wrocławskiej. W okresie studiów pracuje jako


wykładowca mechaniki i przepisów drogowych w ośrodku szkolenia kierowców


lpz we Wrocławiu. Po uzyskaniu dyplomu inżyniera-mechanika skierowany z nakazu


pracy do pom nr . 376 - pełnił funkcje głównego mechanika w latach 1952-55.


Studia II stopnia na wydziale budowy maszyn Politechniki Częstochowskiej


odbył w latach 1955-57, uzyskując stopień magistra mechanika. Pracuje


następnie jako wykładowca w polskim związku motorowym i lidze obrony kraju


w Częstochowie. W 1958 rozpoczyna prace w miejskim przedsiębiorstwie


komunikacyjnym w Częstochowie i do 19962 jest tam kierownikiem wydziału


napraw mgłównych silników i pojazdów mechanicznych. Od 1962 jest zatrudniony jako


st. nasystent w katedrze silników tłokowych na wydziale budowy maszyn


politechniki Częstochowskiej. Uczestniczy w wielu pracach naukowo-badawczych


i badawczo-usługowych na wydziale - otrzymując szereg nagród rektorskich.


Bierze udział w licznych konferencjach naukowych, prezentując wyniki badań.


W 1973 obronił wykonywana na Politechnice Warszawskiej i Śląskiej prace


doktorską dotyczącą zmian morfologii fazy wydzielonej w materiałach kotłów


energetyki krajowej - otrzymując na Politechnice Częstochowskiej stopień


naukowy doktora nauk technicznych. jako adiunkt - obok zajęć dydaktycznych


- prowadzi prace dyplomowe na wydziale, oraz szereg prac naukowo-badawczych w


ramach problemów rządowych i międzyresortowych, oraz dla przemysłu.


Prezentuje wyniki badań na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych . Przebywa na stażu naukowym w politechnice leningradzkiej, wykonując


tam badania do zamierzonej pracy habilitacyjnej, współpracując z instytutem


inżynierii materiałowej politechniki śląskiej. Jest autorem i współautorem


kilkudziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych. Zostaje członkiem polskiego towarzystwa metaloznawczego i polskiego towarzystwa mechaniki teoretycznej i stosowanej, oraz rzeczoznawca


stowarzyszenia inżynierów mechaników polskich not. w 1980 podejmuje prace


w instytucie mechanizacji budownictwa w Warszawie i jako kierownik


laboratorium trybologii prowadzi prace naukowo-badawcze w zakresie


regeneracji i poprawy własności powierzchni roboczych narażonych na silna


abrazje. w latach 1984-85 przebywa na uniwersytecie w Osace jako


współpracownik badawczy w centrum naukowym ultra energetycznych źródeł


ciepła


wysokiej gęstości. wykonuje tam specjalistyczne badania i publikuje ich


wyniki w japońskich periodykach naukowych. W 1985 otrzymuje kontrakt na stanowisko starszego wykładowcy a następnie profesora nadzwyczajnego na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu w Dar Es Salaam, Tanzania.


Pracuje tam do 1991, prowadząc wykłady z metaloznawstwa oraz technologii


materiałów inżynierskich. pełni tez funkcje kierownika laboratorium badań


metali i sekcji technologii materiałów na Wydziale Mechanicznym. Był


promotorem wielu prac dyplomowych i wykładał na studium podyplomowym


uniwersytetu. Wybrany był członkiem wielu komitetów i organizacji


wydziałowych i uczelnianych. prowadził też wykłady w na


Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Technicznego w Harare, Zimbabwe. jako


Rzeczoznawca, wykonywał liczne ekspertyzy poawaryjne i oceny techniczne


dla potrzeb przemysłu oraz rządu tanzańskiego, m.in. dla dyrekcji


lotnictwa cywilnego, portu Dar Es Salaam, British Petroleum, linii


kolejowej Tanzania - Zambia railway, rurociągu Tanzania - Zambia pipeline, i wielu innych


organizacji - otrzymując wiele listów uznaniowych i nagród.Dodaj dane tego absolwenta

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net