absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest wtorek, 9. sierpnia 2022.

Absolwenci-Czekajewski Jan

absolwentImię i Nazwisko: Czekajewski Jan

Mail: janczek@aol.com
Rok matury: 1952
Klasa: a
Wychowawca: Maria Gollenhoferowa
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Ukryte
Po ukończeniu nauki w szkole ogólnokształcącej stopnia licealnego zdał egzamin dojrzałości.




Świadectwo otrzymał 29 maja 1952 r.







Obecnie mieszka w Stanach Zjednoczonych. Jest autorem licznych wynalazków w zakresie elektroniki. Autor licznych patentów.





Jan Czekajewski, w latach 1960-1968 pracował w Instytucie Fizyki, Uniwersytetu w Uppsali, gdzie się doktoryzował i skąd wyemigrował do USA. Jest autorem szeregu publikacji i wynalazków z dziedziny elektronicznych przyrządów naukowych. Jan Czekajewski także publikuje artykuły o tematyce społecznej w prasie polskiej i polonijnej.





Jan Czekajewski jest członkiem Polskiego Instytutu Naukowego w N.Y.





www.czekajewski.blogspot.com













Urodzony w 1934 w Częstochowie. Ojciec technik w Urzedzie Telefonow w Częstochowie. Studia na Politechnice Wrocławskiej 1952-58 początkowo na sekcji „lamp ktronowych” pod kierunkiem Prof. Barwicza, Dyrektora Zakładów im Rozy Luksemburg we Warszawie (prof. Barwicz dojeżdżał do Wrocławia).

Studia magisterskie pod kierunkiem Prof. Andrzeja Jellonka na sekcji Przyrządów Pomiarowych ukończył w roku 1958.. Od 1955 roku pracuje jako asystent techniczny w Zakładzie Pomocniczym przy katedrze Radiofonii Przewodowej pod kierunkiem Prof. Stefana Bincera gdzie konstruuje wilgociomierze do zboża i miernik. hałasu. W 1960 wyjeżdża na prywatne zaproszenie do Szwecji gdzie na Uniwersytecie w Uppsali otrzymuje od Profesora P.A. Tove propozycje pracy w Zakładzie Budowy Przyrządów Naukowych przy Instytucie Fizyki Uniwersytetu w Uppsali. W czasie pracy w tym instytucie konstruje szereg unikalnych przyrządów naukowych, które stały się przedmiotem patentów i szeregu publikacji naukowych.

Przyrządami tymi były Przyrząd do Pomiaru Przepływu Krwi przez Serce (Cardioac Output Computer) oparty na zasadzie termodylucji, Miernik aktywnosci zwierząt laboratoryjnych który rozróżniał aktywność wybranych zwierząt w grupie innych, spektroskop umieszczony w rakiecie stratosferycznej do pomiaru promieniowania odpowiedzialnego za zjawisko Zorzy Polarnej, miernik częstotliwości bicia serca i oddychania z szybka reakcja którego licencje kupiła od Czekajewskiego firma Siemens, przyrząd do automatycznej notacji muzyki. Nawiasem mowiaz zapisy z tego przyrządu do notacji muzyki zostaly wkomponowane w płaskorzeźbę na Sztokholmskiej stacji metra w pobliżu Szwedzkiej Akademii Muzycznej. Są one tam do dzisiaj widoczne.

W roku 1968 otrzymuje doktorat na Uniwersytecie w Uppsali na podstawie wkładu w opracowanie unikalnych przyrządów naukowych.

W tym samym roku 1968 emigruje do USA na zaproszenie Uniwersytetu na Alasce. Pobyt na Alasce był wedle Czekajewskiego błędem, jako ze warunki ekonomiczne oferowane przez Uniwersytet na Alasce były poniżej poziomu do zaakceptowania. Czekajewski wiec przenosi się do Columbus, Ohio gdzie otrzymuje prace w firmie Brun Sensor Systems produkująca przyrządy do pomiaru wilgotności papieru. Rok później firma Brun Sensor Systems bankrutuje i Czekajewski zakłada własną firmę jednoosobowa Columbus Instruments. Początkowo firma mieściła się w jednym pokoju trzy-pokojowego mieszkania, po kilku miesiącach wynajął jeden pokoj na warsztat placac $55 miesięcznie i stopniowo wynajmował kolejne pomieszczenia w tym samym budynku w miarę rozwoju firmy.

Po pieciu latach w 1975r. za zarobione pieniądze kupuje plac i buduje nowy budynek dla firmy Columbus Instruments. W ciągu następnych 30 lat budynek zostaje rozbudowany 6 razy i ilość pracowników jest obecnie 48 osob, głównie inżynierów i techników. Od kilku lat liczba pracowników waha sie miedzy 45 i 50 osob, ale ilosc zamówień i sprzedaż wzrasta z roku na rok osiągają 10 milionów dolarów w roku 2006..

Columbus Instruments w dalszym ciągu produkuje przyrządy naukowe które mialy swój początek na Uniwersytecie w Uppsali, ale koncepcja firmy powstała na Politechnice Wrocławskiej przy ulicy Prusa.

Koncepcja zakładu produkcji przyrządów naukowych dla potrzeb laboratoriów farmakologicznych i biologicznych sięga Politechniki Wrocławskiej gdzie Czekajewski zaobserwował, ze do zbudowania firmy nie potrzeba wielkiego kapitału, szczególnie w dziedzinie przyrządów naukowych.

W chwili obecnej przyrządy produkowane przez Columbus Instruments są sprzedawane do 50 krajów świata włącznie z Polska.

Instytuty ochrony środowiska kupują głównie unikalny przyrząd „Micro-Oxymax” charakteryzujący się wielka czułością który mierzy oddychanie bakterii odpowiedzialnych za oczyszczanie gleby i wody od zanieczyszczeń np. ropa, olejem i innymi zanieczyszczeniami przemysłowymi. Ten sam przyrząd jest także używany przy procesach wydobycia miedzi i złota metodami biologicznymi (bioleaching) w Chile i Afryce Południowej.

Prawie wszystkie wielkie firmy farmaceutyczne takie jak Merck, Astra Zeneca, Amgen,

Johnson and Johnson, Pfizer maja laboratoria zaopatrzone w produkty do pomiaru zachowania i metabolizmu zwierząt laboratoryjnych produkcji Columbus Instruments.

Koszt takich zestawów waha się w przedziale 100 tysięcy dolarów do miliona dolarów.

W roku 1989 Jan Czekajewski został uznany za najlepszego przedsiębiorcę Stanu Ohio w dziedzinie wysokiej technologii. Otrzymał także specjalne wyróżnienie przez Senat Stanu Ohio i Zgromadzenie Ogólne (Sejm) Stanu Ohio. Do wyboru Czekajewskiego na najlepszego przedsiębiorcę przyczyniła się nieortodoksyjna metoda założenia przedsiębiorstwa bez kapitału i bez kredytów bankowych. W czasie całej historii Columbus Instruments firma nie zaciągnęła długu i nie miała strat.


Urodził się w roku 1890 w Przedborzu, w powiecie Radomsko, w zaborze rosyjskim. Zmarł w roku 1977 w Częstochowie. Miał trzech braci, Kazimierza - późniejszego naczelnika poczty w Kłomnicach, Stefana – naczelnika więzienia w Kowlu, na Kresach Wschodnich i Jana – lekarza weterynarii w Radomsku k/Częstochowy. Brat Kazimierz był ojcem Leokadii Biwan (Luni) i Anny Jędrusik. Brat Stefan miał dwóch synów – Edmunda i Tadeusza. Brat Jan (weterynarz) miał także dwóch synów – Włodzimierza i Marka.
Autor miał także siostrę, Anastazję Walewską zamieszkałą w Miłośnie pod Warszawą, która miała syna Jerzego (Jurka). Brat Stefan został prawdopodobnie zamordowany przez Sowietów wkrótce po ich wkroczeniu do Kowla w 1939r., albo wywieziony na Syberię gdzie najprawdopodobniej zmarł.
W okresie przedwojennym, a także po wojnie Franciszek Czekajewski pracował jako technik w Urzędzie Telefonów w Częstochowie. W okresie wojny, Franciszek Czekajewski pracował w fabryce papieru w Częstochowie.
Ożeniony był z Honoratą z domu Borkiewicz, córką Piotra i Marii Borkiewicz. Obydwoje rodziców Honoraty byli pochodzenia chłopskiego z wiosek położonych w pobliżu Częstochowy. Piotr Borkiewicz (teść Franciszka) przed wojną awansował do stanowiska majstra w fabryce tekstylnej „Peltzery”, gdzie także pracowała w czasie wojny jego córka Honorata (żona Franciszka). W roku 1934 urodził im się syn Jan Czekajewski, zamieszkały od 1968 roku w USA, którego w swym pamiętniku Franciszek nazywa „Januszkiem”. W okresie powojennym urodziło im się jeszcze dwoje dzieci, córka Anna zamieszkała obecnie w Częstochowie i syn Adam, obecnie zamieszkały w USA.

Komentarze do tego pamiętnika sporządził, syn Franciszka, Jan Czekajewski („Januszek”) zamieszkały w Columbus, Ohio, USA.


Dodaj dane tego absolwenta

AutorTeresa Ejsmont/BuLa/ Dodano: 2009-08-15 16:21

Janku jestem dumna,że byłeś w dzieciństwiemoim kolegą z jednego podwórka.Rozsławiłeś swimi osiągnięciamiimię Polski w świecie.Dzięki Ci za to.A Twojego Ojca pamiętam jako wspaniałego,oddanego rodzinie człowieka.
Dodaj własny komentarz







Przepisz kod z obrazka:



Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net