absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest sobota, 4. kwietnia 2020.

Absolwenci-Rutkowski Wacław

absolwentImię i Nazwisko: Rutkowski Wacław
Mail: teorutek@op.pl
Rok matury: 1952
Klasa: c
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Ukryte
Egzamin maturalny zdał w Liceum Pedagogicznym w Katowicach w 1953 r.a egzamin magisterski w 1978 r na Uniwersytecie Śląskim - Wydział Nauk Społecznych.uzyskując tytuł magistra nauk politycznychTak wspomina swój pobyt w szkole i dalsze swoje losy :

W 1952 r. nie zdałem matury z języka polskiego. Fakt ten pozostawił

poważną rysę w mojej psychice i do dzisiaj nie umie wyjaśnić jego przyczyn. W

ostatniej klasie zmieniono nam nauczyciela języka polskiego. W kasach VIII i

IX uczyła nas prof. Irena Cyganowska, a w X prof. Józef Mikołajtys,

którzy wystawiali mi na koniec roku ocenę dobrą. Nazwiska nowej nauczycielki nie

pamiętam dokładnie, ale najprawdopodobniej była to prof. Jolanta

Martusewicz. Przed dopuszczeniem do matury sprawdzała moje wiadomości przez 3

godziny przy całej klasie. Egzamin pisemny został oceniony na dostateczny. Nie

zdałem egzaminu ustnego. Będąc w ostatniej klasie byłem równocześnie

uczestnikiem Państwowego Kursu Nauczycielskiego w Liceum Ogólnokształcącym

im. Henryka Sienkiewicza. Kurs ten kończył się komisyjnym egzaminem z

pedagogiki. psychologii i metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów.

Końcowy egzamin zdałem 25 czerwca 1952 r. Po jego ukończeniu otrzymałem

dwuletni nakaz pracy do Szopienic, obecnej dzielnicy Katowic. pracując jako

nauczyciel matematyki zaocznie uczęszczałem do Liceum Pedagogicznego w Katowicach.

Egzamin zdałem na sesji wyjazdowej w Cieszynie. Świadectwo Dojrzałości

Liceum Pedagogicznego wystawione zostało 27 lipca 1953 r. W tym też roku

zostałem wcielony do 3-letniej służby wojskowej. Po jej ukończeniu

powróciłem do pracy w Szkole Podstawowej Nr. 53 w Katowicach. Od 1956 r. do 1998 r.

pracowałem w niepełnym wymiarze godzin w Centrum Kształcenia Ustawicznego

również w Katowicach. W latach 1975 - 1991 byłem dyrektorem ZDK przy KWK

Wieczorek. W 1991 r ze względu na zły stan zdrowia otrzymałem rentę

inwalidzką. W latach 1974 - 1978 uczestniczyłem w zaocznych studiach

Uniwersytetu Śląskiego, które zakończyłem egzaminem magisterskim.Przez trzy kadencje byłem radnym Dzielnicowej Rady Narodowej w
Katowicach-Szopienicach. W latach 1962-1975 pełniłem funkcję z wyboru sekretarza
Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej również w Katowicach-Szopienicach.
Przygodę z Wojskiem Polskim po czynnej służbie i późniejszych ćwiczeniach
zakończyłem w stopniu podporucznika. Za całokształt pracy zawodowej i
społecznej zostałem odznaczony w 1975 r. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia
Polski.
Od 1960 r. jestem

żonaty z Gizelą z domu Chmielorz. Mamy syna Adama i dwoje wnucząt Teodora

i Katarzynę. Od 1987 r. syn wraz z rodziną mieszkają w Niemczech.

Dodaj dane tego absolwenta

Autor Wacław Rutkowski Dodano: 2009-10-22 14:50

Informuje,że egzamin maturalny zdałem w Liceum Pedagogicznym w Katowicach w 1953 r.a egzamin magisterski w 1978 r na Uniwersytecie Śląskim - Wydział Nauk Społecznych.uzyskując tytuł magistra nauk politycznych
Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net