absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest poniedziałek, 6. grudnia 2021.

Absolwenci-Kosiński Władysław

absolwentImię i Nazwisko: Kosiński Władysław
Mail: Nie określono
Rok matury: 1956
Klasa: a
Wychowawca: Maria Gollenhoferowa
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Ukryte
Świadectwo dojrzałości otrzymał 4 czerwca 1956 roku.

Nauczyciel LO im. R . Traugutta ( nauczał matematyki)

Urodził się 14 sierpnia 1937 roku w Częstochowie. Szkołę podstawową ukończył w 1952 roku i został przyjęty do Liceum im. Romualda Traugutta. W roku 1956 dostał się na studia na Politechnice Częstochowskiej, które z przyczyn rodzinnych przerwał 2 lata później. Zapisał się do Studium Nauczycielskiego, które ukończył w 1960 roku. Kiedy sytuacja rodzinna uległa poprawie, kontynuował naukę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach i w 1966 roku uzyskał dyplom magistra matematyki.
Pracę w szkolnictwie rozpoczął w 1966 roku jako nauczyciel matematyki w Liceum Korespondencyjnym w Częstochowie. W roku 1968 zdał egzamin kwalifikacyjny z zakresu matematyki. Od września 1971 roku rozpoczął pracę w II LO im. R. Traugutta i pozostał w tej szkole do 2002 roku. W 1977 roku został mianowany na stanowisko profesora szkoły średniej. W roku 1979 ukończył Studium Przedmiotowo-Metodyczne w Nowym Sączu.
W 1972 roku wraz z prof. Kazimierzem Polusem, nauczycielem matematyki w IV Liceum im. Henryka Sienkiewicza zorganizował I Zawody Matematyczne między uczniami szkól. Zawody te odbywały się corocznie, a z czasem przerodziły się w Międzynarodowe Zawody Matematyczne, które trwają do dzisiaj. W Traugutcie organizował i pracował z młodzieżą
w kolach: tenisowym, brydżowym i szachowym.
Przez cały okres swojej pracy przygotowywał młodzież do olimpiad i zawodów matematycznych. Jego uczniowie byli stypendystami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Był także opiekunem praktyk studenckich i stypendystów Funduszu na Rzecz Dzieci Szczególnie Uzdolnionych. Należał do nauczycieli - nowatorów w szkole. Mial olbrzymi autorytet wśród uczniów i nauczycieli. Z wyjątkową pogodą ducha podchodził do swoich obowiązków i nawet groźne przezwisko „,Kosa” nie przeszkadzało mu traktować wszystkich z jednakową sympatią. Młodzież odpłacała mu tym samym, wielokrotnie nagradzając w konkursach na najpopularniejszego nauczyciela. Uzyskał wiele nagród, w tym państwowych i resortowych. Był czwartym, po Stanisławie Popińskim, Adolfie Baranowskim i Waldemarze Taliku absolwentem Traugutta, który pracował jako nauczyciel tego Liceum. Obecnie na aktywnej emeryturze.

Źródło: Janusz Kołodziejski-TRAUGUCIACY Bardowie Tradycji

Dodaj dane tego absolwenta

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net