absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest środa, 4. października 2023.

Pytania maturalne : j.polski i historia - 1927 rok, dodał: Cieślak Aleksander

A oto zestaw wybranych pytań maturalnych z języka polskiego i historii obowiązujących na egzaminie maturalnym w 1927 roku.
Pytania pochodzą z protokołów egzaminacyjnych.

J. Polski

1. „ Pieśń o cnocie” Kochanowskiego. Światopogląd poety, ideał człowieka i obywatela w tej pieśni.
2. Wskazać utwory, które noszą kult pracy.
3. „ Beniowski ” . Rywalizacja wieszczów. Stosunek Słowackiego do Mickiewicza.
4. Postacie kobiece w powieściach Sienkiewicza.
5. „ Świat Zepsuty” Krasickiego. Historia ducha polskiego w tej satyrze.
6. Jakie światło rzucają utwory literatury na dzieje szkoły polskiej ?
7. Umotywować tytuł „ Gody życia ” Dygasińskiego.
8. Rysy charakterystyczne Rzymian w „ Qvo Vadis ? ”
9. Kult piękna przyrody w poezji polskiej.
10. \” Wesele” – stosunek mieszkańców miasta do wsi. Którzy poeci domagali się zespolenia warstw.
11. „ Moja pieśń wieczorna” Kasprowicza. Rodzaj przeżyć poety, tło tatrzańskie, rodzaj liryki

Historia

1. Płn. Afryka od czasów rzymskich po dzień dzisiejszy.
2. Rozwój parlamentaryzmu polskiego od 1374 – 1505.
3. Polska i jej sąsiedzi.
4. Polska jako przedmurze chrześcijaństwa.
5. Warunki rozwoju przemysłu w Polsce.
6. Geneza i rozwój państwa pruskiego i jego stosunek do Polski.
7. Administracja ziem polskich.
8. Polska za Piastów i Jagiellonów
9. Główne ogniska przemysłu w Polsce.
10. Charakterystyka najważniejszych rewolucji społecznych w Europie i ich wyniki.
11. Prawa i obowiązki obywateli wg konstytucji z 17 marca 1921 r.
12. Kościół Zachodni i Wschodni jako dwa ogniska kulturalne Europy.
13. Skład narodowościowy ludności w Polsce.
14. Rozwój stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i ich wpływ na stosunki gospodarcze i polityczne Europy.
15. Pojęcie i definicja państwa.
16. Wojny punickie.
17. Ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu.
18. Polska a Krzyżacy
19. Polska pod względem wyznaniowym.

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net