absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest środa, 4. października 2023.

Pytania maturalne - historia, dodał: Cieślak Aleksander

Pytania – 1931

Historia

1. Powstanie i rozwój potęgi światowej Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn.
2. Rola i znaczenie mieszczaństwa na ?Zachodzi i w Polsce.
3. Polska w Bałtyk.
4. Emigracje polskie i ich przyczyny i skutki.
5. Tolerancja religijna i narodowościowa w dziejach Polski.
6. Partykularyzm w dziejach Grecji, Niemiec i Polski.
7. Polska a Niemcy w rozwoju dziejowym.
8. Ogólna charakterystyka państwa w starożytności, wiekach średnich i nowożytnych.
9. Polska a Hiszpania – zestawienie porównawcze.
10. Polska jako przedmurze chrześcijaństwa i kultury zachodniej.
11. Rola Renu w dziejach Francji i Niemiec i Dniepru w dziejach Polski i Moskwy.
12. Walki religijne w wiekach średnich i nowszych i ich ogólna charakterystyka.
13. Ogólny pogląd na stan gospodarczy Polski historycznej i współczesnej.
14. Stanowisko Polski wobec walki między cesarstwem a papiestwem w wiekach średnich.
15. W jaki sposób Anglia wybiła się na czoło państw morskich i stała się panią mórz.
16. Zestawienie sytuacji politycznej Polski w wieku XVII ( czasy Potopu ) i w wieku XVIII ( czasy rozbiorów ).
17. Polityka zagraniczna w Polsce dawnej i współczesnej.
18. Stanowisko Francji wobec dążeń niepodległościowych narodu polskiego.
19. Wpływ racjonalizmu na stosunki społeczne , polityczne i religijne.
20. Kościół zachodni i wschodni jako dwa ogniska kulturalnej Europy.
21. Wpływ Kościoła na kształtowanie się państwa polskiego za Piastów.
22. Granice Polski i ich dziejowe znaczenie.
23. Rola dziejowa Greków i Rzymian.
24. Wielkie wojny XVIII wieku i ich znaczenie dla stosunków europejskich ze szczególnym uwzględnieniem Polski.
25. Reformacja na Zachodzie i w Polsce. Podobieństwo i różnice. Dążenia do wzmocnienia władzy wykonawczej Polsce dawnej i współczesnej.
26. Republika jako forma ustroju państwowego w ciągu wieków. Wielcy wodzowie polscy XVII wieku ( charakterystyka postaci i działalności ).
27. Wpływ wielkich wynalazków na dzieje ludzkości.
28. Najważniejsze rewolucje społeczne w dziejach i ich wyniki.
29. Znaczenie morza śródziemnego w wiekach średnich i nowożytnych.
30. Obraz i charakterystyka stosunków wzajemnych między polska a Węgrami.

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net