absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest środa, 4. października 2023.

Działalność Komitetu Rodzicielskiego, dodał: Goniec Częstochowski 31 marca 1931 e.

Komitety Rodzicielskie w Częstochowie wykazują dużo żywotności i inicjatywy. To też stawiane są za wzór zarówno przez władze szkolne jak i Zjednoczenie Zrzeszeń Rodzicielskich w Polsce.
Jedna z takich organizacji, a mianowicie Stowarzyszenie Komitetu Rodzicielskiego przy Gimnazjum Państwowym im. R. Traugutta w Częstochowie obchodziła z początkiem bieżącego roku szkolnego dziesięciolecie swego istnienia z racji czego Zarząd wydał ilustrowane sprawozdanie za okres dziesięcioletni, z którego przytaczamy najważniejsze szczegóły z obywatelskiej pracy nad wyraz żywotnego Stowarzyszenia.
Przede wszystkim Zarząd wprowadził w roku 1923 / 24 zupełnie nowy system składek, podlegający na tym, że składkę miesięczną pobiera się łącznie z przypadającą w stosunku miesięcznym opłatą skarbową, umożliwiając tym sposobem rodzicom ratalne wnoszenie opłat skarbowych, a szkole punktualny przelew sum do skarbu.
Niezamożnym uczniom Zarząd udziela ulg w opłatach, wnosząc z własnych funduszów opłaty skarbowe. W ciągu 6 lat Komitet przyszedł z pomocą 855 uczniom oprócz tego ufundował dla uczczenia Dziesięciolecia Niepodległości : stypendium dla maturzysty na wyższe studia w ciągu 5 lat i udzielił jednorazowych zapomóg niezamożnym maturzystom.
Sumptem Komitetu w roku 1924 ufundowana została orkiestra, która po dziś dzień utrzymywana jest przez Komitet.
Do jednych z najważniejszych zasług Komitetu Rodzicielskiego zaliczyć należy uruchomienie własnego letniska dla uczniów w Olsztynie na zakupionej 2- u morgowej parceli leśnej, gdzie Komitet wybudował 5 – cio pokojowy dom administracyjny z obszernymi werandami, zaopatrzył w całkowite urządzenie na 75 osób, sprzęt sportowy, wybudowano również boisko sportowe, skocznie i bieżnię. W czasie czterech sezonów letnich korzystało z wczasów 335 uczniów z czego 120 bezpłatnie.
Komitet finansuje również kółka naukowe, wycieczki krajoznawcze, zasila świetlicę uczniowską w czasopisma, a bibliotekę w książki.
Od niedawna rozpoczęto również akcję dożywiania uczniów po niskiej cenie, niezamożni zaś korzystają z bezpłatnych śniadań.
Jeśli dodamy, że Komitet wydał w ciągu 10 – ciu lat działalności swej – zł. 194 500 – na potrzeby szkolne, bo będziemy mieli w ogólnych zarysach obraz działalności Stowarzyszenia.
Na czele tej pożytecznej placówki od 10 lat stoi prezes B. Bystydziński, a w skład Zarządu wchodzą : T. Koss, J. Serednicki, K. Pełka, W. Małaszewicz, K. Konarska i ST. Skurzyński.

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net