absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest niedziela, 22. maja 2022.

Zjazd - roczników 1957, 58 i 59, dodał: Cieślak Aleksander

Dla absolwentów Liceum im. R. Traugutta było to wielkie święto. Po 50 latach od ukończenia szkoły i zdania matury spotkali się ponownie, choć w innym szkolnych murach. Ich „ szkoła ”znajdowała się wtedy przy ul. Jasnogórskiej. Spotkanie to było również wielkim świętem dla szkoły, dal której w jej historii takie wydarzenie należy do rzadkości. Pomysłodawcą tego niezwykłego spotkania był dr Stanisław Orzeszyna mieszkający we Francji w pobliży Genewy. To on zupełnie przypadkowo wszedł na portal absolwentów ( WWW.absolwent.traugutt.net ), gdzie odnalazł listę swoich kolegów, biogramy nauczycieli. Zdecydował się skontaktować z Aleksandrem Cieślakiem - nauczycielem obsługującym tę stronę internetową. I tak się zaczęło. Oczywiście główny ciężar organizacyjny wzięli na siebie jego koledzy mieszkający w Częstochowie: Andrzej Myślin i Marek Herman. Już od kilku miesięcy układali program, odszukiwali adresy, wysyłali zaproszenia, zbierali zdjęcia i inne materiały – tak , aby zaprezentować je multimedialnym przekazem. Plan tego niezwykłego spotkania został opracowany w najdrobniejszych szczegółach.
W sobotę 31 maja już przed dziewiąta w Sali Rycerskiej na Jasnej Górze zaczęli gromadzić się pierwsi absolwenci. Po rozdaniu identyfikatorów wszyscy zgromadzeni przeszli do zakrystii , gdzie spotkali się z kolegą z ławy szkolnej częstochowskim biskupem Antonim Długoszem. Równo o 9.30 rozpoczęła się Msza Święta w Kaplicy Matki Boskiej. Msza celebrowana była właśnie przez biskupa Antoniego Długosza. W swojej homilii nawiązał do czasów szkolnych, podkreślił, jak wiele zawdzięcza ówczesnemu dyrektorowi szkoły i gronu nauczycielskiemu. W tamtym czasie wychowanie, szczególnie patriotyczne było czymś wyjątkowym w szkolnictwie częstochowskim. Traugutt był właśnie taką szkołą.
Uroczystości w szkole rozpoczęły się w szkole o godzinie jedenastej. Pan Andrzej Myślin zadzwonił ręcznym dzwonkiem, tak jak to bywało 50 lat temu. Najpierw powitano absolwentów, gości, dyrektora szkoły – Krzysztofa Ponchałę, wicedyrektor szkoły Małgorzatę Jackowską, w sposób szczególny obecnych na Sali profesorów uczących wtedy : prof. Tadeusza Gałeckiego, prof. Ilonę Kołodziejczyk, prof. Barbarę Jackowską – Tobolewską, prof. Janinę Ruderko i prof. Jadwigę Bereśniewicz.
Następnie głos zabrał dyrektor szkoły Krzysztof Ponchała. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że obecnie szkoła oprócz tego że jest koedukacyjna to jeszcze dominują w niej dziewczęta. Podziękował wszystkim za przybycie, swoje wystąpienie zakończył cytatem z artykułu Cieślaka Aleksandra, które ukazało się w częstochowskim Życiu „Lata, kiedy uczęszczaliśmy do naszej kochanej budy – wspominają absolwenci – były okresem naszego wchodzenia w życie dorosłych. To był jakże ważny moment, kiedy decydowały się losy wyboru studiów, czyli naszej przyszłości, ale decydowały się w nas późniejsze postawy moralne, etyczne, krytycyzm i niezależność myślenia. Bez tej szkoły i profesorów skazani bylibyśmy na pustą, socjalistyczną ideologię życia. Dzięki szkole zachowaliśmy niezależność wyrażania swojej opinii, zrozumieliśmy co to tak naprawdę kryją w sobie jakże ważne dla Polaków pojęcia : HONOR i OJCZYZNA.”
W imieniu absolwentów głos zabrał znany dziennikarz sportowy TVP Andrzej Zydorowicz. W wyjątkowy sposób przybliżał sylwetki wówczas uczących nauczycieli. Do profesora Tadeusza Gałeckiego zwrócił się w ten sposób:
- Panie profesorze, uczył nas pan chemii, ja z tego przedmiotu byłem wyjątkowo słabym uczniem , ale za to miałem wielkiego nauczyciela w pana osobie.”
Wiele miejsca poświęcił też ówczesnemu dyrektorowi szkoły Mieczysławowi Hermanowi, który pomimo nacisków władz politycznych i oświatowych potrafił zachować w szkole niezależność nauczycieli, która owocowała w poznaniu prawdziwej historii Polski o której nie można było dowiedzieć się z podręczników do tego przedmiotu.
Następnym punktem uroczystości było wręczenie dyrektorowi szkoły zestawu multimedialnego ze specjalnym przeznaczeniem dla muzeum szkolnego. Szkoła otrzymała również okolicznościowa tablice upamiętniającą to spotkanie.
Marek Herman z kolei przekazał na ręce dyrektora szkoły album harcerskiej 12 Drużyny im. Zawiszy Czarnego. Drużynę tę prowadził obecny również na tej uroczystości harcmistrz Stanisław Komosiński.
W imieniu nauczycieli głos zabrała profesor Barbara Jackowska – Tobolewska. Przypomniała, że w 1956 roku była początkującym nauczycielem. Właśnie nakazem pracy przydzielono jej Liceum Traugutta. Wspominała serdeczność i życzliwość z jaką została przyjęta przez uczniów i grono pedagogiczne.
Po przerwie w holu szkoły został zaprezentowany pokaz multimedialny przygotowany przez Andrzeja Myślina. Ukazane zostały zdjęcia z tamtego okresu, szczególnie dużo dotyczyło obozów harcerskich w Bieszczadach i w Romanowie. Ponadto każdy absolwent mógł zobaczyć swoje zdjęcie z okresu szkolnego na tle zdjęcia aktualnego. Pokaz zakończyły gromkie brawa dla jego twórcy.
Absolwenci mieli też okazję zwiedzić szkołę, obejrzeć muzeum szkolne, zajrzeć do kilku pracowni. Pobyt w szkole zakończyło wspólne zdjęcie przed budynkiem szkolnym.

Zdjęcia wykonywał : Aleksander Cieślak

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net