absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest sobota, 25. marca 2023.

Nauczyciele powojenni, dodał: Józef Wójcicki

Ob. Marian Bogusławski od 1lutego 1969 roku do 30 kwietnia tegoż roku uczył młodzież Lic. im. R. Traugutta przysposobienia obronnego.
Prof. Maksymilian Brożek – artysta- malarz od 1 września 1949 roku do 31 września 1950 roku nauczał rysunku i celem rozbudzenia zamiłowania do sztuk plastycznych wystawił kilka razy swe prace w salach Muzeum Regionalnego w Parku Staszica.
Prof. Henryk Caban uczył wychowania fizycznego od 1 października 1951 roku do 31 grudnia 1951 roku, a ob. Marian Cekiera wykładał przysposobienie wojskowe od 1 września 1949 roku 30 października 1949 roku. Od 1 września 1945 roku do 31 sierpnia 1946 roku prof. Zofia Chełmicka uczyła j. angielskiego. Od 14 października 1958 do 20 grudnia tegoż roku nauki religii udzielał ks. Wacław Chmielarski.
Prof. Maria Czaja w dniu 15 sierpnia 1955 roku została mianowana nauczycielką j. polskiego w Lic. im. R. Traugutta, ale już 31 sierpnia tegoż roku skierowana została do pracy kierowniczej w Wydziale Kultury MRN. Nie miała więc okazji wpisać się na listę czynnych nauczycieli naszej szkoły.
Natomiast prof. Czaplak – Żelewska w dniu 1 stycznia 1951 roku objęła funkcję bibliotekarki szkolnej i nauczycielki w jednej klasie j. polskiego. Pracowała solidnie aż do 11 października 1962, tj. do chwili zgonu. bardzo wartościowy, ale nieszczęśliwy człowiek. Pozostawiła po sobie jak najlepsze wspomnienia i serdeczny żal.
Prof. Adolf Czerny dojeżdżał z Myszkowa na lekcje j. niemieckiego. Od 15 września 1967 do 31 sierpnia 1968 roku.
Prof. Zofia Dziok od 16 sierpnia 1958 do 31 sierpnia 1960 roku uczyła biologii. Obecnie pracuje w Lic. im. Wł. Broniewskiego.
W dniu 1 września 1963 roku do Lic. im. R. Traugutta władze oświatowe przydzieliły prof. Helenę Hajewską, aby uczyła wiedzy o Polsce i świecie współczesnym. Jako kierownik ośrodka metodycznego historyków w Częstochowie najlepiej znała przedmiot i sposoby wykładania go. Nic więc dziwnego, że w naszym liceum dobrze spełniała swą rolę. Uczyła do końca roku. Wróciła na swe miejsce do Lic. im. H. Sienkiewicza z dniem 31 sierpnia 1964 roku.
Prof. Euzebiusz Hankiewicz uczył chemii od 1 lutego 1965 roku do 31 sierpnia 1965 roku.
Pani Anna Helman rzeczywiście dobrze zapisała się w kronice naszej szkoły, choć uczyła stosunkowo krótko, bo od 15 września 1961 do 31 sierpnia 1963 roku. Pracowitością, skrupulatnością w wykonywaniu swych obowiązków i taktem zjednała sobie sympatię uczniów i szacunek kolegów. Od dziecka lubiłem geografię, no i szanowałem nauczycieli tego przedmiotu. Nie wszyscy wszakże uczą geografii w sposób interesujący, a co najważniejsze, kształcący.
Prof. Krzysztof Hauzer od 1 września 1963 do 31 sierpnia 1964 roku uczył j. polskiego. Następnie przeszedł na stanowisko dyrektora Lic. Ogólnokształcącego w Rudnikach koło Częstochowy. Przez rok w Lic. R. Traugutta uczył także prof. Kazimierz Hawro. 1 września 1960 roku zaczął wykładać zasady higieny w klasach jedenastych. Głęboka wiedza i właściwa postawa zjednały mu uznanie i szacunek. W tymże czasie pełnił funkcję dyr. Lic. im. M. Kopernika. Zaraz po zakończeniu działań wojennych do pracy w szkolnictwie zgłosił się inżynier z profesji, a nauczyciel z zamiłowania, specjalista w zakresie nauk biologicznych prof. Stanisław Hetper.
Został przydzielony do Lic. Traugutta, gdzie od 1 września 1947 do 31 stycznia 1952 roku uczył biologii.
Po kapitulacji Niemiec nasi dzielni lotnicy wracali do kraju a wraz z nimi klimat angielski stawał się dość modny. Kto tylko miał okazję, uczył się j. angielskiego. Nasze liceum wprowadziło także do programu nauczania język angielski. Pierwszą nauczycielką tego przedmiotu była prof. Grażyna Janina Jankowska, która rozpoczęła swą pracę 1 września 1945 roku, a skończyła 31 sierpnia 1946 roku.
Prof. Barbara Jaworowicz, nauczycielka Lic. im. Wł. Broniewskiego od 1 września 1964 do 31 sierpnia 1967 roku uczyła w naszej szkole chemii. Rozumiana i lubiana przez młodzież.
Prof. Zygmunt Jaworski fizyk i matematyk uczył w Lic Traugutta od 1 grudnia 1953 do 31 sierpnia 1954 roku. Od 1 września 1947 do 31 sierpnia 1951 roku nauki śpiewu i muzyki udzielał prof. Leon Jelonek, obecny dyrektor Orkiestry Symfonicznej. Zorganizował w tym czasie chór szkolny, który dał kilkanaście koncertów nie tylko dla młodzieży szkolnej i rodziców, ale także dla szerszej publiczności częstochowskiej.
Prof. Kazimierz Kaczorowski, wychowanek Lic. im. R. Traugutta po skończeniu studiów uniwersyteckich w zakresie filologii klasycznej 1 września 1946 roku przybył do swej macierzystej szkoły i kilka lat uczył języka łacińskiego. Po usunięciu nauki języka łacińskiego z programu szkolnego prof. Kaczorowski odszedł z Lic. R. Traugutta. Obecnie pracuje w charakterze bibliotekarza w Studium Nauczycielskim.
Z historią Liceum im. R. Traugutta związani są państwo Karwanowie. Prof. Helena Karwanowa uczyła języka niemieckiego od 1 września 1947 do 31 sierpnia 1949 roku, a prof. Konstanty Karwan języka łacińskiego i rosyjskiego od 1 lutego 1945 do 31 sierpnia 1960 roku. Zmarł w Warszawie.

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net