absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest czwartek, 21. września 2023.

WAŻNE DLA MNIE PIĘCIOLECIE (1973-1978), dodał: Kolman Włodzimierz

Kiedy po wielu staraniach udało mi się przenieść z IV LO do Traugutta, nie przypuszczałem, że praca w nowej szkole tak bardzo zmieni moje życie. Przenosiny te ukazały mi zupełnie nowe przestrzenie i możliwości.
Atmosfera pracy w II LO była tożsama z mym wyobrażeniem o wolności poczynań opartych na zaufaniu i samodzielności. W Traugucie każdy, kto miał dobry pomysł, mógł się sprawdzić i liczyć na pomoc Szefa.
Styl pracy Pana Dyrektora Antoniego Drzazgi sprawiał, że uruchamiały się w ludziach najlepsze motywacje, uczucia zaufania, ale i obowiązkowości. Dyrektor zawsze był opanowany, życzliwy, z typowym dla Niego dystansem do zachowań emocjonalnych, rozumnie wymagający solidności w pracy, zarówno w sferze przedmiotowej, jak i w tej trudniejszej - wychowawczej, gdzie bez talentu o sukcesie nie mogło być mowy. Posiadał niewątpliwą umiejętność rozładowywania konfliktów różnymi środkami; choćby dowcipem. Dla mnie był Szefem predestynowanym do pełnienia ważnych stanowisk i mógłby być specjalistą kształcącym kadry dyrektorów szkół. W Jego liceum obowiązywało zachodnioeuropejskie poszanowanie demokratycznych standardów.
W rozmowie z Dyrektorem napomknąłem o posiadaniu harcerskiego stopnia instruktorskiego zdobytego w czasie studiów pedagogicznych. Na studiach tych studenci -musieli zaliczyć wiedzę- między innymi z harcerstwa, zapytałem więc, czy nie powinienem przejąć opieki nad harcerstwem.
No i zaczęło się... Od 1973 do 1978 roku związałem się ze Szczepem Harcerskim im. Bohaterów Powstania Styczniowego w II LO. W tym samym czasie władze partyjne i państwowe zaczęły manipulować organizacjami młodzieżowymi upolityczniając je. Najdłużej upolitycznieniu temu opierało się harcerstwo - organizacja cechująca się głębokim humanizmem i uniwersalizmem. Aby oprzeć się fali indoktrynacji politycznej, należało zaproponować autentyczny program, akceptowany przez członków harcerstwa.
Pięć moich wspaniałych lat pracy w Szczepie zakończyło się w momencie, kiedy młodzież niosącą w sobie odważne młodzieńcze plany zdobywania świata, potwierdzania się w nowych sytuacjach życiowych, przewidziano jako kontynuatorów ustroju politycznego, który za 10 lat miał upaść.
Kiedy próbuję wykrzesać z pamięci -wielki boom harcerski- lat 70-tych, nie mogę uczynić tego bez udziału tych ludzi, dla których organizacja harcerska działała i odnosiła sukcesy. Dlatego zwróciłem się do instruktorów harcerskich, z którymi miałem okazję realizować zadania Szczepu, o  spisanie swych refleksji. Wielu odpowiedziało pozytywnie na moją prośbę. Ich udział zdejmuje w ten sposób ze mnie ciężar jednostronności, uprzedzeń ustrojowych i innych subiektywizmów, które noszę w sobie.
Kiedy obdarowano mnie uczestnictwem w napisaniu wspomnień o Szczepie, postawiłem sobie zadanie dotarcia do źródeł. Przypuszczałem, że źródła -wytrysną- w archiwum szkolnym. Nadzieje okazały się złudne. Zaginęła kronika harcerska z lat 1973-1976. Zinwentaryzowana kronika Szczepu ilustruje lata 1977-1980. Na inne źródła nie natrafiłem. Zbiory własne są bardzo fragmentaryczne.
Rozpoczynając pracę w Szczepie stanąłem przed wieloma niewiadomymi. Niewiadome te należało rozwiązać. Nasunęły się cztery podstawowe pytania. Jak obudzić wśród uczniów liceum zapotrzebowanie na chęć stworzenia wspólnoty działań, które uznaliby za swoje, nienarzucone z góry? Jak pogodzić przepisy centrali harcerskiej z miejscowymi uwarunkowaniami czyniącymi strukturę Szczepu autentyczną, mobilną, a więc praktyczną? Jak pogodzić masowość z prawem każdego człowieka do wolności osobistej, z prawem wyboru realizacji własnych zainteresowań? Jak pogodzić silne -ciągoty instruktorów starszej daty do -militaryzacji- ZHP z otwieraniem się Związku na współczesność cywilizacyjną, bez której ironiczne, a nawet anachroniczne przezwisko -harcerz- odstraszać będzie młodych od Związku? Uświadomienie tych odpowiedzi nie było od początku oczywiste. Z czasem jednak potwierdziły właściwy wybór działań.
Szczep sprawdzał się przynosząc niekłamaną radość tym wszystkim, którzy poświęcili swe siły dla wspólnego dobra. A dobro rzeczywiście było wspólne. Powołano w Szczepie autentyczne koła zainteresowań, odpowiadające potrzebom indywidualnym, gdzie szefami stawali się rówieśnicy wybierani w drodze wyborów.
Powstały:
Harcerska Agencja Plastyczna
Harcerska Agencja Fotograficzna
Harcerska Służba Informacji (w tym radiowęzeł szkolny)
Klub Literacki
Zespół Totem
Młodzieżowa Akademia Nauki
Klub Wiedzy Politycznej
Klub Sportowy
Drużyna Żeglarska Wojciecha Kmity
Klub Techniczny
Klub Turystyczny
Agendy te działały samodzielnie, niezależnie od drużyn klasowych. Członkami byli harcerze z różnych drużyn klasowych.
Strukturą masową były drużyny klasowe, gdzie szefem był drużynowy, zwykle instruktor harcerski - uczeń tej samej klasy. Opiekunem drużyny był nominalnie wychowawca tej klasy. Wśród opiekunów drużyn klasowych niektórzy aktywnie identyfikowali się ze Szczepem, biorąc udział w wielu działaniach programowych, inni pozostawali obojętni, a nawet mieli za złe, że Dyrektor obarczył ich dodatkowym obowiązkiem. Tak oto w ten sposób próbowano pogodzić -odgórną masowość- z indywidualnymi potrzebami młodych ludzi.
Wśród nauczycieli identyfikujących się ze Związkiem wymienię: Marię Adamus, Marię Bojanek, Dorotę Nicpoń, Krzysztofa Pośpiecha, a także p. Dyr. Jadwigę Bielową,
p. Helenę Gałecką.
Wśród sporej liczby członków ZHP, obecnie i w latach poprzednich, jest duże przywiązanie do tradycyjnych form wyrazu zaczerpniętych z wojska. Rozwój cywilizacyjny, na jaki nie może zamykać się harcerstwo, musi sprzyjać pogodzeniu się tradycjonalistów z propagatorami współczesności.
Czyniąc wstęp do wspomnień o bardzo owocnym okresie w historii Szczepu myślę, że alfabetyczne zamieszczenie listy uczestników tego przedsięwzięcia jest moim obowiązkiem. Ludzie ci dowiedli, że może istnieć autentyczna organizacja młodych ludzi, którzy sprawdzili się realizując ważne zadania, dowiedli swej intelektualnej dojrzałości uczestnicząc w tworzeniu zgranego zespołu w bardzo ważnym okresie rozwoju osobistego przypadającego na lata liceum.
A
Adamus Jarosław pwd
Adamus Maria phm
Arabas Jacek pwd
Auriga Ariadna
B
Bajek Marek
Barańska Barbara
Barański Krzysztof org
Barczyńska Olga
Benduch Mariusz pwd
Białas Katarzyna
Biczak Ewa
Biel Jadwiga
Biernacki Piotr
Biernacki Tadeusz
Bigosz Małgorzata
Bilka Dorota
Błędowska Beata
Błędowski Piotr phm
Bojanek Maria ph
Borecki Edward
Borzyński Emil
Bratek Dorota phm
C
Cholewiński Janusz pwd
Chrapoński Jacek pwd
Chruściel Elżbieta
Cichoń Elżbieta
Cierpiał Alicja
Cieślak Aleksander
Ciszewski Dariusz
Czaja Janusz phm
D
Dąbrowska Magdalena
Denis Tomasz pwd
Dłubak Anna
Domańska Halina pwd
Dorobisz Grażyna
Drews Maryla phm
Drzazga Antoni
Duszyński J
Dyluś Jolanta
Dziembek Hanka
F
Filipek Danuta org
Filipowska Danuta
Flaczyńska Anita
Flis Jacek
Formanek Joanna org
G
Gałecka Helena
Gałecka Otylia
Gawroński Dariusz
Gołaszewska Jolanta pwd
Gonera Ineza
Gonera Maciej pwd
Goszczyńska Urszula org
Gruca Grzegorz pwd
H
Hajdasz Małgorzata phm
Hajdasz Zdzisław pwd
Harabasz M
Hoffman Grzegorz
Hoffman Szymon
Husiatyński Wojciech phm
Hutnik Elżbieta
J
Jagodziński Tadeusz
Jakubowski Kazimierz
Janeczek Ewa
Janicki Krzysztof pwd
Janik Jarosław
Jankowski Antoni
Jarosz Grażyna
Jeziorowski Jarosław phm
Juraszek Dariusz
Juszczak Jolanta
K
Kaczmarzyk Małgorzata
Kamosińska Beata
Kapsa Mirosław
Kierkowska Hanna
Kijas Krzysztof
Kipigroch Jacek
Kmita Wojciech
Knaś Marek
Knopik Mariola phm
Kolman Rafał
Kołodziejczyk Lidia
Kołodziejczyk Marek
Kołodziejski Tomasz
Komender Teresa hm
Konicki Piotr
Kononowicz Jolanta
Kosiński Władysław
Kosmacki Wojciech phm
Kośka Małgorzata
Kotowska Małgorzata
Kozłowska Halina
Krawczyk Marek
Krowicki Tadeusz
Kubik Andrzej
Kubis Karina
Kubski Marcin
Kucharczyk Wojciech
Kulawiak Małgorzata
Kulbieda Lidia
Kusiński Przemysław
Kweclich Jarosław
Lam Janusz phm
Lechowicz Ewa
Lechowski Paweł
Lelit Krzysztof
Lelit Małgorzata
Lichańska Ida
Ludwin Urszula
Ł
Łucki Tomasz phm
Łuczkiewicz Marek
Łuczkiewicz Wojciech
Łuszczykiewicz Robert
M
Machura Piotr pwd
Marek Bogdan pwd
Marek Grzegorz org
Marliński Tomasz
Matuszczak Małgorzata
Michalak Elżbieta pwd
Michalska J.
Mizera Jacek org
Mizgała Anna org
Mizgała Jerzy phm
Morawiec Alicja
Morawska M.
Moskalik Alina phm
Mucha Marek
Musiał Z.
Muszyńska Iwona phm
N
Nadrowski Tadeusz phm
Nalewajko S.
Nicpoń Dorota ph
Nowak Bożena
Nowak Grzegorz
Nowiński Sławomir
O
Ochocka Małgorzata
Oganiacz Renata
Okularczyk Joanna
Okularczyk Wojciech org
Olczyk Mirosław
Oruba Małgorzata
Ostrowska Iwona
P
Pająk Andrzej
Paluszyński Jarosław
Paluszyński Wiesław
Patro Marek
Pianko Adam
Piątkowska Elżbieta
Pijarczyk Katarzyna
Pilecki Zbigniew
Pilniewicz Jerzy
Pilśniak Andrzej
Pirecki Bogdan pwd
Piwońska Małgorzata
Pokorska Ewelina
Popczyk Katarzyna
Pośpiech Krzysztof hm
Prusek Beata
Prusek Jerzy
Przybyła Jacek org
Przygodzka Jolanta phm
Przygódzka Alicja
Pytel Grzegorz pwd
Pytel Krzysztof
R
Rozmarynowski pwd
Rozpondek Magdalena org
Rydecki Paweł
Rygalski Andrzej
Rygał Urszula
S
Sajewska Beata
Siedlecka Aleksandra
Sikora Zenona
Skrzyszowska Małgorzata
Sołtysik Iwona org
Stachura Bożena
Stala Paweł
Sternalski Janusz
Stępień Dorota
Stolarski Jarosław
Strumieński Tomasz
Strzelczyk Jarosław org
Stuła Małgorzata
Swakoń W.
Szaflik Elżbieta
Szczucińska Maria pwd
Szlama Małgorzata
Szleper Marek
Szulc Zdzisław
Szwarlik Jacek
Szymański Ziemowit
Szymczyk Alina
Szymczyk Dorota
Szymonik Dariusz
Ściegienka Bożena
Świniarska Maria
T
Tazbir Jarosław
Tomska Aneta
Trzepizur Sylwester
U
Ujma Jacek pwd
W
Walarowski Marek
Walkiewicz Grzegorz phm
Wasylkiewicz Andrzej pwd
Wiecha Bernadeta pwd
Wiekiera Tomasz
Winczakiewicz Robert phm
Winczek Jerzy pwd
Winkler Tadeusz phm
Winogrodzka Barbara
Wirecki Krzysztof
Wiśniewska Małgorzata
Wojtowicz Małgorzata org
Wolnik Krzysztof pwd
Woźniak Małgorzata phm
Woźniak Sławomir
Wrona Iwona org
Wrzalik Anna
Z
Zagził Magdalena
Zagził Tomasz
Zapalska Ewa org
Zaryczański Janusz
Zawadowicz Jerzy phm
Zemła Małgorzata
Zielińska Barbara org
Ziora Magdalena org
Zyguła Wojciech
Ż
Żarowiecka Małgorzata


Włodzimierz Kolman hm

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net