absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest sobota, 22. lutego 2020.

Zmarł nasz najstarszy absolwent - Antoni Rosikoń, dodał: Cieślak Aleksander

Antoni Rosikoń - profesor Politechniki Śląskiej.Zmarł 17 sierpnia 2013 przeżywszy 106 lat. Do końca swoich dni, służył radą i pomocą najbliższym, a także Wydziałowi Budownictwa Politechniki oraz Głównemu Instytutowi Górnictwa.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę, 24 sierpnia br. o godz. 10 w Archikatedrze Chrystusa Króla przy 
ul. Plebiscytowej 49 w Katowicach. Po Mszy Świętej odprowadzimy Zmarłego do grobu rodzinnego na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza.

ANTONI ROSIKOŃ Urodził się 10 czerwca 1907 r. w Gródkowie Siewierskim. Ukończył ośmioklasowe (wtedy) Gimnazjum Państwowe im. R. Traugutta i zdał maturę w 1925 r. Zgodnie z tradycją rodzinną studiował na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, broniąc dyplom w 1932 r. Jeszcze jako student pracował przy budowie kolei wąskotorowej Klemensów-Wysokie i linii średnicowej w Warszawie. Po skończeniu studiów rozpoczął staż w Dyrekcji PKP w Katowicach, a po jego zakończeniu otrzymał nominację na kontrolera drogowego w Tarnowskich Górach. Wtedy to dokonuje pierwszych swoich konstrukcji aparatów do pomiarów nierówności toku szynowego. OD 1 stycznia 1939 r. zostaje awansowany na stanowisko naczelnika Oddziału Drogowego w Cieszynie Zachodnim. W okresie okupacji do 1945 r. pracuje w kopalnictwie rud żelaza okręgu Częstochowa, gdzie prowadzi dział budowlany. Największe wrażenie na Niemcach zrobił, gdy w 1942 r. uratował budowę szkieletowej, żelbetowej konstrukcji nośnej pieców prażalnych i bunkrów dla wyprażonej (gorącej) rudy, Po okupacji objął stanowisko zastępcy naczelnika Służby Drogowej w DOKP i prowadził odbudowę zniszczonych torów i obiektów inżynierskich. Jest niepospolicie aktywny w działalności organizatorskiej i konstrukcyjnej. W 1961 zostaje mianowany Dyrektorem Biura Projektów Kolejowych w Katowicach i przygotowuje rozwiązania komunikacji kolejowej i drogowej w tworzonym Rybnickim Okręgu Węglowym. We wrześniu 1964 r. broni pracę doktorską z zakresu wpływu poziomych odkształceń podłoża na rozkład naprężeń w podstawie ławy fundamentowej. W wieku 60 lat w wyniku porozumienia Ministra Szkolnictwa Wyższego i Ministra Komunikacji (bez pytania o zgodę) zostaje służbowo przeniesiony do Politechniki Śląskiej z zadaniem utworzenia Katedry Budowy Kolei na Wydziale Budownictwa tej uczelni ze stopniem profesora kontraktowego, choć rok wcześniej ówczesny minister prof. Sylwester Kaliski odmawia mianowania na profesora nadzwyczajnego, tłumacząc ten fakt wiekiem Pana Antoniego. Jego aktywność nie maleje, wydaje skrypty i książki, prowadząc przez cały czas badania doświadczalne. Bywa wzywany jako ekspert do ważniejszych spraw związanych z fundamentowaniem i mechaniką gruntów, a ma już ponad dziewięćdziesiąt lat. Jego człowiekiem-pasjonatem i wielkim inżynierem-humanistą. Obdarzony przez los długim życiem, potrafił to życie wykorzystać w pełni, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami technicznymi, na pożytek ludzi i Nauki. Uwieńczeniem ogromnego dorobku w pracy zawodowej, a przy tym naukowej i dydaktycznej było nadanie mu przez Prezydenta RP dnia 25 maja 2001 roku tytułu naukowego profesora nauk technicznych.

http://kultura.wp.pl/title,Zmarl-najstarszy-w-Polsce-profesor,wid,15908941,wiadomosc.html?ticaid=111293

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net