absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest sobota, 24. lutego 2024.

FRAGMENTY W KSIĄŻCE J. B. RACZKA. O DZIAŁALNOŚCI ABSOLWENTA IRENEUSZA DOBIECHA Z ROCZNIKA 1949., dodał: Cieślak Aleksander

Książka Jerzego Bogdana Raczka p.t. Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza, wydana została w 2013 roku, dla uczczenia 700 rocznicy Starych Babic, 1313 – 2013. Znajdują się w niej informacje dotyczące, jak wskazuje jej tytuł, wiadomości o jednej części, słynnej Transatlantyckiej Centrali Radiotelegraficznej, TCR, powstałej w 1921 roku, która zapewniała, dzięki Stacji Odbiorczej, znajdującej się w Grodzisku Mazowieckim i Centrali Operacyjnej, znajdującej się w Warszawie, łączność z Ameryką Północną. Zawarte w niej wiadomości mają charakter ogólny i nie dotyczą jedynie Nadajnika, a także obrońcom Warszawy poległym w walce z Niemcami na Ziemi Babickiej. Nie ma w nich również wiadomości dotyczących zagadnień technicznych. Przeglądając jej treść znalazłem kilka wzmianek o działalności naszego absolwenta z 1949 roku, którą Autor ocenił bardzo pozytywnie. Świadczy o tym dedykacja, fot. 1, jaką umieścił na stronie tytułowej.

Dalszy fragment książki :

Szczęściem w nieszczęściu znalazł się człowiek, który konsekwentnie dokumentował i fotografował, obmierzał, szkicował znajdujące w zaroślach szczątki materialne pozostałości po dawnej transatlantyckiej stacji nadawczej. Obserwował, opisywał i fotografował rozbiórkę stopy fundamentowej masztu nr 10 anteny nr 2. Zdążył zrobić fotografię, dziś w charakterze historycznym, bo są na nich zniszczone i nieistniejące już pozostałości budynków nadawczego i elektrowni własnej, basenu chłodzącego wodę, tuneli czy przepustów infrastrukturalnych. Tym człowiekiem jest wspomniany już poprzednio płk. w stanie spoczynku dr inż. Ireneusz Dobiech, absolwent Fakultetu Łączności Wojskowej Akademii Technicznej ( WAT ) w Warszawie. Na Wydziale Elektrycznym WAT uzyskał tytuł naukowy magistra inżyniera. Był pracownikiem naukowym i dydaktycznym, a po obronie pracy doktorskiej w 1973 roku awansowany był na stanowisko zastępcy Szefa Katedry. Prowadził ćwiczenia, wykłady i kierował pracami inżynierskimi i magisterskimi studentów Wojskowej Akademii Technicznej. Jest autorem wielu publikacji naukowych i kilku skryptów. Ma na swoim koncie trzy wynalazki.
Dr inż. Ireneusz Dobiech to dociekliwy badacz pozostałości materialnych Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej w Babicach i na terenie Boenerowa. Wyniki swych dociekań dokumentował i dokumentuje nadal w licznych artykułach i publikacjach w prasie fachowej lub popularyzatorskiej oraz na stronach internetowych.

Kolejna wzmianka o absolwencie Traugutta Ireneuszu Dobiech znajduje się na str. 131. Ma tytuł:
NIEZWYKŁY ODNALEZIONY SKARB.
Autor napisał : w poprzednich rozdziałach kilkakrotnie przewinęło się nazwisko dr inż. Ireneusza Dobiecha. Wspominano również o tym, ze swój wolny czas w dużej mierze przeznaczył na poszukiwanie i badanie reliktów pozostałych po całkowicie zniszczonej TRCN w Babicach – Boernerowie. W jego technicznym życiorysie, historia zatoczyła pełen obrót o 360 stopni. Podczas studiów w WAT w Warszawie, jego wykładowcami w roku akademickim 1951/1952 byli m.in. prof. inż. Witold Pogorzelski, który wykładał -Teorię pola elektromagnetycznego - i prof. inż. Janusz Groszkowski wykładający - Przyrządy próżniowe -. W następnym roku akademickim prof. inż. Stanisław Ryżko wykładał przedmiot -Urządzenia radionadawcze -, a prof. inż. Stefan Manczarski wykładał dwa przedmioty – Anteny- oraz -Rozchodzenie się fal elektromagnetycznych-. Profesorowie ci byli bez wątpienia pionierami i twórcami radiokomunikacji w Polsce. Ale ówczesny student nie zdawał sobie sprawy, że ci profesorowie byli przed laty bardzo mocno zaangażowani w budowę TRCN w Babicach, której szczątki znajdowały się niecałe dwa kilometry od WAT.
Po przejściu na emeryturę dr inż. Ireneusz Dobiech zainteresował się pozostałościami materialnymi obiektów po Centrali Nadawczej. Bacznie obserwował destrukcje tych pozostałości przy budowie kolonii domów jednorodzinnych w Latchorzewie na terenach byłej -Radiostacji Babice- i podczas budowy nowego obiektu wojskowego na gruzach: budynku nadawczego, budynku własnej elektrowni i innych obiektów, położonych między masztami nr 5 i nr 6 anteny nadawczej. Utrwalał co mógł z wielkim zaangażowaniem, pokonując nieraz bagniste i trudnodostępne miejsca, wykonując fotografie, czyniąc pomiary obiektów, dociekając ich przeznaczenie i miejsca w skomplikowanym schemacie byłej centrali nadawczej.
W 1986 roku z wielkim trudem rozbijano jeden z żelazobetonowych fundamentów dziesiątej wieży antenowej, kolidującej z planami budowy osiedla mieszkaniowego Latchorzew. Postęp prac fotografował co kilka dni, rejestrując w ten sposób wewnętrzny układ zbrojenia fundamentu oraz jego górną stalową część, która służyła do zamocowania na niej dolnych elementów konstrukcji wież stalowych. Prawdopodobnie ta stalowa część i stalowa płyta, o wadze kilkuset kilogramów, została wywleczona i pozostawiona w lesie.
Podczas sukcesywnej i konsekwentnej penetracji okolic centrali nadawczej i pola antenowego, dr inż. Ireneusz Dobiech 28 września 2009 roku odnalazł, leżący w krzakach, przysypany glebą i śmieciami ten właśnie element . Wiedział już wówczas, jak cenne było to znalezisko. Element ten bowiem służył do połączenia jednej z czterech odnóg stalowej konstrukcji wieży ze stopą fundamentową. Mając świadomość, że ten odkryty skarb może być niezwykle pożądanym obiektem zainteresowania miejscowych –złomiarzy-, zamaskował go i powiadomił o swym znalezisku szereg instytucji, między innymi Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Urząd Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, Stołecznego Konserwatora Zabytków. Licząc, że po jej wydobyciu, (fot. 106), tak cenna pamiątka stanie się zaczątkiem izby lub muzeum z pamiątkami po centrali nadawczej w Babicach. Bez efektu, bez zainteresowania.
Minęły dwa lata. W 2011 roku płk dr inż. Ireneusz Dobiech zwrócił się do Krzysztof Turka, wójta gminy Stare Babice, z propozycją zabezpieczenia cennego znaleziska i potraktowania go jako zaczątku izby lub muzeum z pamiątkami po centrali nadawczej. Podczas obchodów 700 lecia Babic i 90 lecia uruchomienia radiotelegraficznej Transatlantyckiej Centrali Nadawczej, ocalony dzięki płk. dr. inż. Ireneuszowi Dobiechowi metalowy element zbrojenia stopy fundamentowej masztu o wysokości 126.5 m. na którym wisiała ( wraz z innymi dziewięcioma masztami), przez 22 lata, antena nadawcza Alexandersona - ozdobi przestrzeń publiczną Starych Babic.

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net