absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest sobota, 23. października 2021.

Trauguciak wśród autorów największego polskiego słownika, dodał: Janusz Pawlikowski

Już od kilkunastu miesięcy trwają przygotowania do stworzenia nowego Wielkiego Słownika Języka Polskiego. Jednym naukowców, którzy biorą w nich udział, jest Piotr Żmigrodzki z Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, pracownik Uniwersytetu Śląskiego. My możemy być dumni – jest to bowiem częstochowianin, absolwent II LO im. Romualda Traugutta.
A przedsięwzięcie należy do niezwykłych, słownik ma bowiem stać się następcą wielotomowego dzieła prof. Witolda Doroszewskiego, będzie najnowszym i największym, podstawowym źródłem wiedzy o polszczyźnie, podstawą do tworzenia innych słowników.
Piotr Żmigrodzki wszedł w skład zalążka komitetu organizacyjnego słownika. Obok niego zasiadają w komitecie językoznawcy: Bogusław Dunaj, Renata Przybylska oraz Mirosław Bańko. Zadaniem tej grupy było stworzenie założeń dzieła.
Słownik będzie opisywał leksykę języka polskiego od 1945 roku. W hasłach znajdą się informacje o wymowie, odmianie, znaczeniu, składni, wyrazach pokrewnych. Odrębnie słownik będzie odnotowywał związki frazeologiczne, przysłowia, tzw. skrzydlate słowa, skróty i skrótowce, nazwy własne. Będzie słownikiem elektronicznym, udostępnianym przez internet. W przedsięwzięcie jest zaangażowanych kilka ośrodków akademickich w kraju, natomiast będzie je prowadzić Instytut Języka Polskiego w Krakowie.
(Życie Częstochowskie 30-01-2008)

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net