absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest niedziela, 24. października 2021.

Muzyczne tradycje, dodał: Janusz Pawlikowski

Oto notatka, którą zamieszczono w "Gońcu Częstochowskim" z 26 lutego 1924 r. Opisuje się w niej wysoki poziom muzyczny ówczesnego Gimnazjum im. Traugutta. W notatce została zachowana oryginalna pisownia.

Z koncertu uczniowskiego II Gimnazjum Państwowego.
W ub. niedzielę odbyły się 2 koncerty uczniowskie II Gimnazjum Państwowego, pierwszy o g. 5 popoł., drugi o 7 i pół wiecz., które wzbudziły duże zainteresowanie wśród publiczności i rodzin uczniów. Program zasługiwał na szczególną uwagę. Chóry męskie pod dyr. K. Wopaleńskiego śpiewały czysto i rytmicznie utwory z repertuaru koncertowego, a już orkiestra uczniowska jest wprost wyborna, zasobna w dobrych wykonawców. Ogólnie podobała się bardzo kantata na cześć poległych uczniów, w walce z bolszewikami ze słowami prof. Książka i muzyką prof. Wopaleńskiego na orkiestrę i chóry. Z solistów ogólny aplauz wywołały występy skrzypków: małego Smolarkiewicza i J. Wopaleńskiego, a wszystko to jest zasługą prof. Karola Wopaleńskiego, sumiennego pedagoga i muzyka, co się uwydatniło i w chórach mieszanych i w kwintecie, a zwłaszcza w ostatnim marszu z przyśpiewkami, utworze dyrygenta.
Młody skrzypek p. J. Wopaleński, uczeń swego ojca, posiada bezwątpienia znaczne zdolności i duży zasób poczucia stylu, to też cieszył się wielkiem uznaniem publiczności.
Cały program opracowany był starannie i zasługiwał na uznanie zarówno publiczności jak i zarządu szkoły.

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net