absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest niedziela, 24. października 2021.

Uroczystość upaństwowienia, dodał: Janusz Pawlikowski

Oto relacja z oficjalnej uroczystości upaństwowienia Gimnazjum im. Romualda Traugutta, a zarazem nadania oficjalnie nazwy i patrona, opublikowana w "Gońcu Częstochowskim" z 24 stycznia 1922 roku. To najważniejsze wydarzenie w dziejach szkoły miało miejsce w niedzielę 22 stycznia 1922. Oryginalna pisownia opublikowanego tekstu została zachowana.
W ubiegłą niedzielę w kościele Panny Maryi [obecnie Kościół Najśw. Imienia Maryi w III Alei 56] odbyło się uroczyste nabożeństwo z okazji upaństwowienia II Gimnazjum im. Romualda Traugutta. Mszę św. odprawił ks. pref. Dembczyk, który wygłosił również okolicznościową przemowę, poczem z serdecznemi słowy zachęty do pracy zwrócił się do młodzieży szkolnej J. E. ks. Biskup Krynicki.
Następnie w gmachu szkolnym przy ul. Staszyca 3 w pięknie udekorowanej sali, ozdobionej portretem R. Traugutta do licznie zgromadzonych przedstawicieli miejscowego społeczeństwa i władz z p. starostą Kuhnem na czele, rodziców i uczniów wygłosił piękną przemowę wizytator szkół średnich p. Morawski, który nawiązując przemowę do przypadającej w tymże dniu rocznicy powstania styczniowego, podniósł zasługi Romualda Traugutta oddane Ojczyźnie. Na zakończenie przemowy zaś wręczył d-rowi Kuczewskiemu, dyrektorowi Gimnazjum, akt upaństwowienia Gimnazjum.
Dyr. Kuczewski, odbierając akt powyższy, zaznaczył w przemowie, że staraniem szkoły będą usiłowania, aby młodzież sprostała tym szczytnym ideałom, jakie przyświecały jej imiennikowi.
Po przemowie dyr. Kuczewskiego chór szkolny odśpiewał kantatę na cześć Romualda Traugutta, układu K. Wopaleńskiego, oraz mazurek: "Piękna nasza Polska cała" i hymn: "Boże coś Polskę".
Następnie prof. Gollenhofer wygłosił odczyt o Romualdzie Traugucie. Wreszcie na zakończenie uroczystości zabrał głos ks. kan. Ciesielski, wygłaszając przemowę okolicznościową w języku łacińskim.
Doręczony dr. Kuczewskiemu akt upaństwowienia szkoły zawiera treść następującą:
AKT ORGANIZACYJNY
Aktem z dnia 7 sierpnia 1921 r. [w gazecie była błędna data, faktycznie stało się to 7 sierpnia 1920] Zarząd Związku zawodowego Nauczycielstwa polskich szkół średnich przekazał utrzymywaną przez siebie męską szkołę średnią w Częstochowie na własność Państwa Polskiego. Tymże aktem grono obywateli oddało na własność Państwa Polskiego drugą męską szkołę średnią, zakupioną przez siebie od Wincentego Szudejki.
Utworzywszy z tych zakładów naukowych jedną szkołę średnią, uznaję ją za panstwową i, pragnąc, aby kształcąca się w niej młodzież miała zawsze przed oczyma najwyższy wzór cnoty obywatelskiej, bezgranicznego poświęcenia dla dobra ojczyzny, hartu woli i wzniosłości ducha, nadaję szkole nazwę "Gimnazjum Państwowe imienia Romualda Traugutta".
Minister W.R. i O.P. Antoni Ponikowski

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net