absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest środa, 5. sierpnia 2020.

Głowacki Marian, dodał: Aleksasnder Cieślak,

Urodził się 2 sierpnia 1962 roku w Częstochowie.
Pochodził z rodziny inteligencji pracującej. W wieku 12 lat stracił ojca. Matka - Halina ( ur. 28.08.1923 r. w Częstochowie, córka Stefana i Genowefy ) - pracowała w Częstochowskich Zakładach Przemysłu Terenowego na ul. Garibardiego 1/ 8 .
W czasie wojny przebywał razem z rodzicami w Częstochowie. Mając trzy lata zaczął uczęszczać do przedszkola przy szkole Nauka i Praca.
W roku 1948 został przyjęty do Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego im. H. Sienkiewicza. Będąc w klasie szóstej stracił ojca. Szkołę podstawowa ukończył 25 czerwca 1955 roku. Następnie został przyjęty do IV LO im. H. Sienkiewicza . Uczęszczał do klasy XI a , a wychowawcą był profesor Kazimierz Polus. Tuż po ukończeniu szkoły ( 30 maja 1959 ) podjął pracę jako referent w Powiatowej Radzie Narodowej w Częstochowie. Po roku zaczął studia na Akademii Medycznej we Wrocławiu, które przerwał po półtora roku. Do października 1962 roku pracował jako ślusarz w Zakładach Przemysłu Wapienniczego w Rudnikach. Od 1962 do 1964 roku uczęszczał na zajęcia w Studium Nauczycielskim w Częstochowie na kierunku fizyka. Po ukończeniu rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej Nr 29, a jeszcze wcześniej w MDK w Częstochowie. Po roku pracy rozpoczął studia zaoczne początkowo na WSP w Katowicach, a potem po przemianowaniu na Uniwersytecie Śląskim, które ukończył ze stopniem magistra fizyki w roku 1970. Po ukończeniu studiów przeszedł do pracy w V LO im. A. Mickiewicza w Częstochowie, a w 1973 na Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie, przy czym przez pierwszy rok pracy pracował jeszcze na godzinach w Liceum. Pracę na WSP rozpoczął na stanowisku starszego asystenta w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego. w 1981 roku doktoryzował się na Uniwersytecie Wrocławskim, a w roku 1990 uzyskał habilitację w Akademii Nauk w Moskwie. Obecnie pracuje 1973 r. w obecnej Akademii Im. Jana Długosza (dawniej WSP ) , gdzie jest profesorem nadzwyczajnym i kieruje Zakładem Dydaktyki Fizyki i Astronomii. Ma w dorobku około 90 publikacji naukowych i 12 książek. Jest członkiem międzynarodowej grupy badawczej dydaktyki fizyki GIREP, oraz członkiem Rady Naukowej studium doktoranckiego w zakresie dydaktyki fizyki na Uniwersytecie w Ostrawie. Uczył także w częstochowskich szkołach średnich ( m.in. w LO im. A. Mickiewicza, LO im. J. Słowackiego W LO im. R. Traugutta ( 1987 – 1993 ) został zatrudniony przez ówczesną dyrektor Szyller . Wykłada także w Wyższej Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie. Od 1993 jest Prezesem Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego.
Z wielka pasją uprawia turystykę pieszą od 1958 roku. Jest działaczem PTTK, przewodnikiem , instruktorem przewodnictwa., Przodownikiem Górskiej Odznaki Turystycznej. Za pracę w PTTK otrzymał m.in. Złotą honorową Odznakę PTTK oraz Zasłużonego Przewodnika PTTK. Za wybitny dorobek wzbogacający wartości kultury regionu i kraju, w 2005 został uhonorowany nagrodą im. Karola Miarki.

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net