absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest czwartek, 21. września 2023.

Bogusławski Marian Jan, dodał: Cieślak Aleksander,

Urodził się 27 sierpnia 1930 roku w Piwoni koło Zawiercia. Do roku 1944 przebywał przy rodzicach i ukończył szkołę podstawową. Od roku 1944 rozpoczął prace przymusową w FUM w Porębie koło Zawiercia. Po wyzwoleniu uczęszczał do szkoły mechanicznej w Porębie, którą ukończył w 1947 roku. Następnie rozpoczął pracę w FUM w Porębie. Tutaj pracował do roku 1949 W latach 1949 - 1951 ukończył Oficerską Szkołę Uzbrojenia i uzyskał stopień chorążego w korpusie Oficerów Technicznych w Artylerii. Po ukończeniu szkoły został wykładowcą. W roku 1955 na skutek inwalidztwa został przeniesiony do rezerwy i rozpoczął prace w Częstochowskich Zakładach Materiałów Ogniotrwałych. Od 1959 roku został pracownikiem etatowym Ochotniczego Hufca Pracy. W 1965 ukończył Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących w Zawierciu, a w roku 1966 ukończył roczny kurs pedagogiczny w Częstochowie.
1 września 1966 roku został zatrudniony jako nauczyciel przysposobienia wojskowego. Było to zastępstwo za nieobecnego Alfonsa Szymczyka.
Od 1 listopada 1968 roku do 31 lipca 1969 roku został zatrudniony jako kontraktowy nauczyciel instruktor konstrukcji drewnianych.

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net