absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest sobota, 8. sierpnia 2020.

Dziuba Józef, dodał: Sętowski Juliusz,

Dziuba Józef ( 1888 - 1946 0
DZIUBA Józef (1888-1946), pseud. Profesor. Pedagog, działacz niepodległościowy i sportowy, wiceprezydent miasta Częstochowy. Urodził się 12 marca 1888 roku w Nieżynie koło Kijowa, był synem Mikołaja i Ewy Demidowiczów, bratem Bronisława (1892-1909), działacza organizacji „ Promieniści”, Związku Młodzieży Postępowej i PPS – Frakcji Rewolucyjnej.
Dziuba od 1899 uczył się w gimnazjum rzędowym ( przemianowanym później na Gimnazjum im. H. Sienkiewicza ) w Częstochowie. W 1903 został członkiem organizacji konspiracyjnej „ Promieniści”. Po usunięciu z gimnazjum za udział w tzw. strajku szkolnym w lutym 1905 uczył się na tajnych kompletach, a od 1906 w gimnazjum polskim Waleriana Kuropatwińskiego (później Gustawa Kośmińskiego). W 1908 zdał maturę. Od 1905 należał do PPS , a po rozłamie w partii ( w listopadzie 1906 do PPS Frakcji Rewolucyjnej). W 1908 przystąpił do Zw. Młodzieży Postępowej ( od 1910 Związku Młodzieży Postępowo-Niepodległościowej). Z ramienia tejże organizacji prowadził działalność oświatową wśród robotników. Był też działaczem Towarzystwa Szerzenia Wiedzy - pełnił funkcje członka zarządu, a w 1912 i od 1916 był jego prezesem. W latach 1908-10 pracował jako nauczyciel w szkole Emilii Jurkowskiej, a w 1912-13 w gimnazjum G. Kośmińskiego. W 1914-20 uczył historii, języka polskiego, logiki i łaciny w gimnazjum żeńskim Wacławy Chrzanowskiej, a w 1916-18 uczył także w gimnazjum im. H. Sienkiewicza. W 1918-23 studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1919 był inicjatorem utworzenia i współzałożycielem , później do 1928 nauczycielem gimnazjum męskiego w Częstochowie ( później II Gimnazjum Państw im. R. Traugutta). W 1922 założył gimnazjum Zw. Zaw. Nauczycielstwa Polskiego Szkół Średnich ( później Gimnazjum Towarzystwo Szkoły Społecznej) w którym był nauczycielem i administratorem . Wchodził w skład zarządu oddziału pow. ZNP. W 1919 należał do Komitetu Niesienia Pomocy dla górnego Śląska ; w Radzie Miej. wnioskował o zapomogi dla uchodźców ze Śląska. W 1920 jako referent oświatowy służył w ekspozyturze Naczelnego Dowództwa Pow. Górnego Śląska. Dziuba był jednym z członowych działaczy PPS w Częstochowie. Od listopada 1918 do stycznia 1919 pełnił funkcją przewodniczącego Rady Delegatów Robotniczych szereg lat był członkiem, a w II połowie lat 30. przewodniczącym Okręgowego Komitetu Robotniczego PPS. Od XX Kongresu PPS ( 31 XII 1925- 2 I 1926 Warszawa) wchodził w skład Rady Naczelnej PPS. Z ramienia PPS był czterokrotnie : w 1919, 1925, 1927, 1939 wybierany do Rady Miejskiej w Częstochowie. W okresie od 9 III 1926 do 30 IV 1927 pełnił funkcję wiceprezydenta miasta, a w 1927-30 ławnika Magistratu miasta Częstochowy. Powtórnie wiceprezydentem miasta był w okresie od 26 XI 1936 do września 1939 roku. W 1935 z ramienia PPS kandydował do Sejmu, lecz bez powodzenia. Dziuba był też działaczem sportowym: współzałożycielem KS „ Skra” oraz członkiem Miej. Komitetu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojennego.
Od 1935 wchodził w skład kierownictwa okręgu częstochowskiego Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego. Był też członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Spożywców „ Jedność”. Podczas kampanii 1939, od początku września przebywał w Warszawie , następnie powrócił do Częstochowy. Aresztowany 9 listopada tego roku do 4 I 1940 przetrzymywany był w więzieniu na Zawodziu. Od 1941 należał do konspiracji PPS Wolność – Równość – Niepodległość. Między innymi jako przedstawiciel Częstochowy uczestniczył 7 IX 1941 roku w Warszawie w Ogólnopolskiej Konferencji PPS-WRN. Zmarł 2 marca 1946 roku w Częstochowie. pochowany został na cmentarzu Kule.

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net