absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest wtorek, 4. sierpnia 2020.

Gądzio Maria Kazimiera, dodał: Aleksasnder Cieślak,

Urodziła się 26 września 1908 roku w Starachowicach. Córka Wiktora Piotrowskiego i Lucyny z domu Gorczykiewiczów . Wyznania rzymsko – katolickiego. Po ukończeniu szkoły powszechnej złożyła egzamin dojrzałości w Gimnazjum SS. Nazaretanek w 1926 roku w Częstochowie. Następnie rozpoczęła studia w Instytucie Francuskim w Warszawie, który ukończyła w 1928 roku, po czym ukończyła -Uniwersytet w Paryżu ( Sorbonę ) w roku1929. Dalej kontynuowała studia na Uniwersytecie Warszawskim i uzyskała magisterium w 1934 roku. Rok później otrzymała magistra tytuł magistra filozofii. wy 27 czerwca 1936 roku wyszła za Stefana . Z tego związku urodził im się syn Andrzej 16 lipca 1938 roku.
17 października 1935 roku złożyła państwowy egzamin na nauczyciela szkół średnich przed Państwowa Komisją Egzaminacyjną w Warszawie.
Od roku 1936 nauczała języka francuskiego w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim „ Nauka i Praca „ w Częstochowie. ( ul. Jasnogórska 30 )
W okresie okupacji od 1 listopada 1939 roku do 10 czerwca 1941 roku brała udział w tajnym nauczaniu na kompletach. 10 czerwca 1941 roku została aresztowana przez Gestapo za przynależność do organizacji podziemnej ZWZ. Wywieziona najpierw do Radomia, tam została przesłuchiwana, często w okrutny sposób, następnie osadzona w obozie koncentracyjnym w Ravensbrucku. Posiadała nr obozowy 6608 – była w obozie przykładną Polką.
W czasie wojny jej mąż w randze kapitana zaginął.
Po uwolnieniu i powrocie do Częstochowy podjęła 13 września 1945 roku pracę jako tymczasowa nauczycielka w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza w Częstochowie. @W latach 1948 - 1949 była nauczycielka w Liceum im. R. Traugutta w Częstochowie.
Komisja Weryfikacyjna zaraz po wojnie uznała okres nauczania i przebywania w obozie na łączną sumę 11 lat , 1 miesiąca i 20 dni.
Przez cały okres musiała poszukiwać godzin niezbędnych do etatu. W tym czasie język francuski nie był językiem popularnym i w szkołach był włączany do planu nauczania w niewielkim zakresie. W roku 1949 uzupełniała godziny w Ogólnokształcącej Szkole Stopnia Podstawowego i Licealnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W tymże samym roku 22 stycznia podpisała umowę o pracę z dyrektorem Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej w Częstochowie Janem Smolarkiewiczem. Ponownie została zatrudniona na godzinach nadliczbowych na rok czasu 1 września 1948 do 31 sierpnia 1949 roku. W roku 1955 została zatrudniona na okres 6 miesięcy w Wyższej Szkole Ekonomicznej za profesora Zamiare, który został wysłany służbowo do Wietnamu. W 1957 i 1958 zatrudniona była w Studium Nauczycielskim. Przez następne trzy lata uzupełniała etat w Liceum Pedagogicznym. W 1960 roku otrzymuje od władz oświatowych specjalny dodatek pieniężny za rozwijanie działalności Szkolnego Koła Języka Francuskiego, który nawiązał współpracę z podobną szkołą z Francji. W tym samym roku po wielkich staraniach uzyskała zgodę z Ministerstwa Oświaty na wyjazd w ciągu wakacji do Towis we Francji.
Do roku 1963 przepracowała w sumie 25 lat w zawodzie pedagogicznym. W związku z tym 1 października przeszła na rentę nauczycielską. W tym okresie coraz częściej chorowała, musiała stale być pod opieką lekarzy. W grudniu 1963 roku wyjechała do sanatorium w Ciechocinku.
W tym samym roku została zatrudniona w Okręgowym Ośrodku Metodycznym jako przewodnicząca zespołu języków zachodnio – europejskich.
Była członkiem Związku Bojowników o Wolność i Demokrację.
W roku 1963 ówczesna Dyrektor Liceum im. H. Sienkiewicza w Częstochowie napisała w jej opinii : „ ... Nauczycielka o dużym doświadczeniu w zakresie nauczania języka francuskiego. Pracuje nowatorsko, stosuje środki audiowizualne. Jest również autorką lektury szkolnej w języku francuskim , wydanej drukiem dla szkół polskich. Bierze udział w kursach ogólnopolskich, stale podnosząc swoje kwalifikacje. Bardzo ciekawie prowadzi zajęcia na Kółku Języka Francuskiego. Zawsze ocenia uczniów obiektywnie stawiając im równocześnie duże wymagania. W 1964 roku była delegowana przez Kuratorium na egzamin wstępny na medycynę w Śląskiej Akademii Medycznej... ”
Zmarła w 1980 roku.

j.pawlikowski Dodano: 2009-01-09 11:58

Na temat męża Marii Gądzio - Stefana i jego "zaginięcia" można odnaleźć artykuł w "Życiu Częstochowskim" z dn. 9-11 I 2009.
Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net