absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest środa, 4. października 2023.

Kołodziejski Janusz Leszek, dodał: Cieślak Aleksander,

Janusz Kołodziejski

Urodził się 12 kwietnia 1947 roku w Częstochowie.

Po ukończeniu szkoły podstawowej kontunuował naukę w II L.O. im. R. Traugutta ( w klasie C, gdzie wychowawcą był prof. Piotr Marszałek, a po jego śmierci prof. Barbara Barańska).

Maturę uzyskał 4 czerwca 1965 roku. W tym samym roku podjął studia na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Dwa lata później rozpoczął równolegle studia w Instytucie Nauk Politycznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Studia ukończył w 1971 roku.

1 stycznie 1972 roku rozpoczął prace w Instytucie Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Częstochowskiej. Na uczelni tej pracował do 2013 roku. W ostatnich 15 latach na Wydziale Zarządzania w Instytucie Socjologii i Psychologii Zarządzania. W swojej pracy naukowej zajmował się szeroko rozumianymi problemami społeczeństwa, a w szczególności młodzieży. Jest działaczem społecznym: był opiekunem organizacji młodzieżowych, studenckiego Radia Pryzmat, pełnomocnikiem Rektora ds. Młodzieżowych, prezesem ZŚ AZS w Częstochowie.

Ważnym nurtem jego działalności jest od 40 lat kierowanie (najpierw z Włodkiem Konarskim, od 4 lat z Małgorzatą Majer), najstarszym w Polsce DKF-em Rumcajs.

W czerwcu 1983 roku uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych, a w 2007 stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w specjalności filmoznawstwo.

W roku 1986 podjął pracę w II L.O. im. R. Traugutta jako nauczyciel religioznawstwa i wiedzy o społeczeństwie. W szkole pracował do 1991 roku. W 1993 roku został dyrektorem Biura Poselsko-Senatorskiego SLD, a wpołowie 1995 roku przeszedł do pracy w Urzędzie Wojwódzkim na stanowisko dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich.

W 1999 roku po wygraniu konkursu zostaje dyrektorem II L.O. im. R. Traugutta, pozostaje na tym stanowisku do 2006 roku. Jest badaczem historii szkoły, głównie jej absolwentów. Wydał dwie publikacje poświęcone szkole: II L.O. im. R. Traugutta w 1920-2000, i 85 lat Gimnazjum i Liceum im. R. Traugutta w Częstochowie 1920-2005.

Od kilku lat wydaje kolejne tomy z biogramami Trauguciaków (także już nieżyjących). Zawsze pogodny, uczynny, niezwykle lubiany przez młodzież, dla niektórych poświęcał więcej czasu niż inni. Obecnie pracownik Wyższej Szkoły Zarządzania. Współpracuje z uczelniami krakowskimi.

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net