absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest piątek, 7. sierpnia 2020.

Jelonek Leon, dodał: Cieślak Aleksander,

Artysta-muzyk, dyrygent, pedagog. Urodził się 16 marca 1916 roku w Częstochowie, w dzielnicy Ostatni Grosz. W roku 1936 ukończył Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Częstochowie. W latach 1936-1937 uczęszczał na V Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy Piechoty w 27 pp. i ukończył go ze stopniem st. strzelec. W r.1938 podjął pracę nauczyciela muzyki i śpiewu w szkołach powszechnych w Giętkowiźnie, Parzymiechach i Kłobucku. Zmobilizowany brał udział w kampanii wrześniowej 1939, a później w walce konspiracyjnej w szeregach Armii Krajowej. Jeszcze w czasie wojny powrócił do pracy nauczycielskiej w Szkole Powszechnej nr 20 w Częstochowie (1942-45). W tym czasie pracował też w hucie B. Hantkego w Rakowie.
Po wojnie bierze udział w organizacji Państwowej Orkiestry Symfonicznej w Częstochowie z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 16 i pracuje w niej jako skrzypek, a później dyrygent. W latach 1949-1954 odbywa wyższe studia artystyczne na Wydziale Kompozycji, Teorii i Dyrygentury w PWSM w Katowicach (obecnie Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego). W czasie studiów zatrudnia się w Filharmonii Śląskiej jako altowiolista.
W tym okresie kontynuuje też pracę pedagogiczną w częstochowskich szkołach. Uczy muzyki i śpiewu, prowadzi szkolne chóry w Liceum Wychowawczyń Przedszkoli, Liceum Pedagogicznym oraz chór i orkiestrę symfoniczną w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia. W L.O. im. R. Traugutta zatrudniony od września 1947 roku do 31 marca 1951 jako nauczyciel kontraktowy śpiewu. Gorący zwolennik umuzykalnienia dzieci i młodzieży. Przez wiele lat organizuje i prowadzi w siedzibie Orkiestry a potem w Filharmonii Częstochowskiej tzw. audycje muzyczne dla młodzieży szkół średnich oraz dla przedszkoli. Uczy też metodyki wychowania muzycznego w Studium Nauczycielskim w Częstochowie. Ponadto jest kierownikiem muzycznym Teatru im. A. Mickiewicza (do 1950 r.)
Z wielkim zaangażowaniem włącza się w sprawę budowy nowej siedziby Orkiestry Symfonicznej. 6 listopada 1965 roku dyryguje Koncertem Inauguracyjnym i dokonuje uroczystego otwarcia nowego gmachu Filharmonii Częstochowskiej jako jej dyrygent i kierownik artystyczny.
Ma ogromny dorobek koncertowy. Przez wszystkie lata pracy z Orkiestrą Symfoniczną (1954-1971) dyrygował setkami koncertów z udziałem najwybitniejszych solistów, zbierając pochlebne recenzje. Od roku 1966 organizuje w Filharmonii Częstochowskiej festiwale muzyczne -Liszt-Chopin-, -Pro Musica-, -Jeunesses Musicales-. 12 listopada 1971 r. dyryguje pożegnalnym koncertem na zakończenie pracy w Filharmonii Częstochowskiej.
Przechodzi do nowo powstającej w Częstochowie Wyższej Szkoły Nauczycielskiej (WSN), gdzie rozpoczyna wieloletnią pracę naukowo-dydaktyczną na stanowisku docenta. Uczelnia zmienia nazwę na Wyższa Szkoła Pedagogiczna (WSP), a następnie na Akademia im J. Długosza w Częstochowie. Wykładowca, twórca i dyrygent akademickiego chóru, prodziekan Wydziału Pedagogicznego, kierownik Zakładu Wychowania Muzycznego, promotor wielu prac magisterskich. Autor licznych publikacji z dziedziny kształcenia muzycznego. Do późnych lat niestrudzony propagator krzewienia kultury muzycznej w społeczeństwie. Za namową Stanisława Podobińskiego, nieodżałowanego redaktora naczelnego Wydawnictwa WSP, ostatnie lata swego życia Leon Jelonek poświęcił na opracowanie monografii -Z dziejów życia muzycznego w Częstochowie- opartej na rzetelnym materiale faktograficznym pochodzącym głównie z bogatych zbiorów jasnogórskich. Niestety książka ukazała się po Jego śmierci.
W roku 1994 obchodził 50-lecie działalności artystycznej i pedagogicznej. Korzysta z zaproszenia Filharmonii Częstochowskiej i dyryguje gościnnie koncertem z udziałem pianisty Janusza Olejniczaka. Zmarł 20 grudnia 1994 roku, przeżywszy 78 lat. Pochowany w Częstochowie na Cmentarzu Rakowskim.
Sekretarz częstochowskiego oddziału Związku Zawodowego Muzyków (1946-1950). Członek-założyciel Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków (SPAM). Członek ZBoWiD.
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Order Polonia Restituta, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka ZNP.
Żona Barbara zm. 18 lutego 1988 r. Córka Barbara Kowalczyk – dr inż. chemii, nauczyciel akademicki, syn Krzysztof - mgr inż. mechanik.
B. Kowalczyk

Autor Ireneusz Dobiech Dodano: 2007-08-18 18:41

Przeglądając 2007.06.03 Stronę TRAUGUTTA, a dokładniej wykaz nauczycieli, z zadowoleniem odnalazłem nazwisko, interesującego mnie nauczyciela JELONKA, którego zapamiętałem jako JELLONKA. W związku z tym chciałbym podzielić się moimi refleksjami związanymi z tym pedagogiem. Mam satysfakcję, iż moja pamięć o wrażeniach, jak myślę tak silnych iż je zapamiętałem na całe życie, doznanych dzięki działalności tego nauczyciela śpiewu w TRAUGUTTCIE, mnie nie zawiodła. Był to Leon JELONEK, nauczyciel śpiewu i muzyki w latach 1948-1951. Organizował on, o ile dobrze pamiętam co miesiąc, lekcje w Sali koncertowej, na których po krótkiej prelekcji wysłuchiwaliśmy koncerty muzyki symfonicznej. Sala, bardzo skromna, podobna do baraku, w której odbywały się koncerty, znajdowała się na rogu ulic: Jasnogórskiej i H. DĄBROWSKIEGO, z wejściem od ulicy H. DĄBROWSKIEGO. Miejsce to wydaje mi się, było dla mnie pamiętne jeszcze z innego powodu. Otóż wspomniana Sala koncertowa, przylegała do budynku w którym mieściła się Publiczna Szkoła Powszechna nr 11, do której podczas okupacji uczęszczałem w 1943 r.

P.S. Niekiedy używam trybu warunkowego, a to dlatego, iż mowa jest o odległych czasach i opieram się tylko na mojej pamięci.
Ireneusz Dobiech absolwent z 1949 roku.Autor Dodano: 2017-03-29 21:15

Z wielką przyjemnością obejrzałem zamieszczone zdjęcie Profesora Leona Jelonka zamieszczone z okazji uroczystości, gdyż tak właśnie zapamiętałem jego twarz. Być może, że pochodzi ono z czasów kiedy uczęszczałem na co miesięczne koncerty, które On dla nas organizował. Dziękuję za koncerty i zdjęcie.
Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net