absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest czwartek, 21. września 2023.

Sędzimir Jan, dodał: Cieślak Aleksander,

Urodził się 20 stycznia 1884 roku w Pisarzewie, powiat Limanowa ( ówczesne województwo krakowskie ). Jego rodzicami byli Piotr i Agata z domu Szewczyk.
Żona Waleria Komperda – ślub 10 stycznia 1911 roku .
Dzieci : Mieczysław ( 30.07.1913 ) i Janina ( 27 .01.1915 ).
Początkowo ukończył cztery klasy szkoły powszechnej. Następnie uczył się w gimnazjum Wyższym w Nowym Sączu – w sumie osiem klas. Świadectwo dojrzałości uzyskał 27 maja 1904 roku. Studia podjął na Wydziale Filozoficznym na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po zaliczeniu ośmiu semestrów zaczął starać się o pracę w nauczycielstwie. Dlatego też odbył praktykę w III Gimnazjum w Krakowie, zaliczając jednoroczny kurs praktyczny kształcenia kandydatów do zawodu nauczycielskiego. Kurs ten odbywał w roku szkolnym 1909 / 1910. Kurs nie skończył się egzaminem jedynie raportem Rady Szkolnej. Wobec tego 3 czerwca 1912 roku w Lwowie zdał egzamin na nauczyciela szkól średnich.
Znał biegle język niemiecki i rosyjski. Służbę wojskową odbywał przez rok uzyskując stopień aspiranta. W czasie działań I wojny światowej 1 sierpnia 1914 został zmobilizowany do wojska . W sumie w tym czasie służył do 1 września 1918 roku. Kończył służbę wojskową w stopniu podporucznika.
Swoja prace zawodową rozpoczął 1 września 1910 roku w Państwowym Gimnazjum w Złoczowie. Pracował tam jeden rok do 31 sierpnia 1911 roku. Następnie nauczał w Miejskim Gimnazjum w Przeworsku. Po roku podjął prace w Krakowie w Państwowej Szkole Realnej
21 września 1919 roku uzyskał nominację rzeczywistą na prawomocnego nauczyciela . Pracę zawodową podjął w 1919 roku w szkole realnej w Krakowie. 4 września 1920 roku na własna prośbę przeniósł się do szkoły realnej w Jarosławiu. Po pięciu latach 19 sierpnia 1925 roku przeniósł się do Zakopanego. Tam pracował w państwowym gimnazjum. 4 grudnia 1929 uzyskał tytuł profesora szkoły średniej. 18 maja 1933 roku został przeniesiony do Częstochowy. Tutaj nauczał geografii i przyrody w Gimnazjum im. H. Sienkiewicza. Od 2 lipca 1935 roku został zatrudniony w gimnazjum im. R. Traugutta.
1 września 1939 roku został zmobilizowany do broniącej się armii. Walczył do 25 października 1939 roku. Do wojny jako nauczyciel szkól średnich zaliczono mu czas pracy : 8 lat i 2 miesiące. Za długoletnia służbę otrzymał srebrny i brązowy medal.
Po wojnie 1 lutego 1945 roku podjął dalej pracę w gimnazjum im. R. Traugutta w Częstochowie. Pracował do 1 września 1950 roku. Przekroczywszy 60 rok życia nabył prawa emerytalne.
Zmarł w roku 1958. Pochowany został na cmentarzu Rakowieckim w Krakowie.

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net