absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest środa, 5. sierpnia 2020.

Drzazga Antoni, dodał: Aleksasnder Cieślak,

Urodził się 9 lutego 1929 roku w Ochotniku, powiat radomszczański. Pochodził z rodziny chłopskiej. Jego rodzicami byli Stanisław i Maria z domu Wilczak.
Po ukończeniu szkoły podstawowej w latach 1950 - 1952 zmuszony był podjąć pracę w Radomsku w PZGS na stanowisku referenta planowania.. W domu panowała bieda i musiał zrezygnować z dalszej edukacji . Na początku lat pięćdziesiątych podjął studia na Wydziale Matematyczno - Fizycznym na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończył je w roku 1955. 23 października 1968 roku ukończył następne studia na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu i uzyskał tytuł magistra fizyki. Od 15 sierpnia 1955 roku został zatrudniony w II Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Częstochowie na etacie nauczyciela fizyki. Od pierwszych dni pracy dał się poznać jako znakomity nauczyciel i wychowawca. Praktycznie wszyscy jego uczniowie – absolwenci dostawali się na studia techniczne. W latach sześćdziesiątych jego trzech uczniów było laureatami olimpiad z fizyki.
W roku 1968 został powołany na stanowisko dyrektora szkoły. Był świetnym organizatorem, potrafił jak nikt z dyrektorów szkół w Częstochowie dobierać kadrę pedagogiczną. Z jego inicjatywy zbudowano w szkole halę rekreacyjno - widowiskową. Niestety nie wszystkie jego decyzje i czasem niezależność nie podobała się władzom partyjnym w mieście. Gdy na budynku " Megasamu " pojawił się któregoś ranka napis : " Pomścimy Katyń", nikt wtedy jeszcze nie zdawał sobie sprawy, że będzie to przyczyną zwolnienia go z funkcji dyrektora szkoły. Okazało się , że wśród tych co namalowali ten napis byli uczniowie LO Traugutta. Władze partyjne w mieście postanowiły usunąć go ze stanowiska kierowniczego. W sierpniu 1980 roku został przeniesiony do pracy w kuratorium na etat nadzoru pedagogicznego. W swoim LO im. R. Traugutta był zatrudniony na kilku godzinach jako nauczyciel fizyki.
1 listopada 1985 roku został powołany na stanowisko wizytatora - metodyka w wojewódzkim Zespole Wizytatorów Metodyków w Częstochowie.
Pracował do ostatnich dni swojego życia. W roku 1988 miał przepracowane w sumie prawie 37 lat.
Zmarł 22 października 1988 roku. Pochowany jest na cmentarzu Kule.
Antoni Drzazga był świetnym organizatorem, znakomitym nauczycielem, wymarzonym dla pracowników dyrektorem. Za jego czasów Liceum Traugutta uchodziło za najlepsze w Częstochowie i jedno z najlepszych w Polsce. To pod jego kierunkiem pracował znakomity zespół nauczycieli. Był człowiekiem niezwykle sympatycznym i miłym .
Dla mnie był osobą wyjątkową. Bo to właśnie pod jego kierownictwem przyszło mi rozpoczynać pracę w szkolnictwie. Jako młody nauczyciel podziwiałem go za niezwykle celne decyzje. Szkoła w której przyszło mi pracować tętniła wyjątkową atmosferą pełną pracy, ale i spokoju. Wspólnie z nieżyjącą już dyrektor Jadwigą Bielową potrafili kierować szkołą z której prawie wszyscy dostawali się na wyższe uczelnie. W tamtych latach było to wielką sztuką.


Po odejściu dyr. Baranowskiego funkcje dyrektorskie objął były zastępca prof. Antoni Drzazga. Pozornie przyszedł do gotowego. Nie wolno jednak zapominać, że w szkolnictwie średnim dokonywują się poważne przemiany programowe i organizacyjne. Nie jest rzeczą obojętną, w jakim stopniu Lic. im. R. Traugutta, mające bogate tradycje dydaktyczne i wychowawcze, przygotuje się do nowych wymogów. A na pewno będą to trudne wymagania.
Dyr. Drzazga, świadomy swej odpowiedzialności za poziom szkoły, czyni wszystko by sprostać zadaniom. Walnie pomaga mu w tym mgr Gustaw Gracki, aktualny zastępca dyrektora. Kontynuując pracę swojego poprzednika w zakresie zachowania linii naukowej i wychowawczej dąży uparcie do tego, by podnieść dyscyplinę pracy na każdym odcinku, by stworzyć odpowiednie warunki zarówno dla młodzieży, jak nauczycieli, administracji i służby technicznej.

Józef Wójcicki - Komunikaty Naukowe str. 12

Autor ania Dodano: 2007-12-03 11:35

Pomimo ze fizyka była moja pietą achillesową zawsze z wielka sympatią i szacunkiem wspominam lata nauki w tym liceum i lekcje fizyki z prof. Drzazgą
Autor marhol Dodano: 2009-11-27 19:52

Prof. Drzazga był jednym z nielicznych nauczycieli, dzięki którym uczenie się było fantastyczną frajdą. Chwała Mu za to i szkoda, że nie ma o Nim notki pod hasłem dyrekorzy.
Autor jurekk Dodano: 2010-06-08 02:08

Może to wydawać się dziwne, ale to "z powodu" Pana Profesora Drzazgi "przekwalifikowałem się" z humanisty w inżyniera.
W zasadzie dzięki jednemu tematowi z fizyki: Budowa wzmaczniacza lampowego - do dzisiaj pamiętam jego treść. I całe zawodowe życie "przetrwałem" dzięki tej lekcji (trochę się potem poduczyłem - miałem na WAT drugiego wspaniałego Profesora - młodego zapaleńca nauki). A pracowałem ... ale to bardzo długa historia. Może kiedyś opowiem.
Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net