absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest sobota, 8. sierpnia 2020.

Doering Mieczysław Stefan, dodał: Aleksasnder Cieślak,

DOERING Mieczysław Stefan (1898-1972), pedagog, działacz sportowy. Urodził się 25 XII 1898 w Łomczynie, pow. nadworniański, był synem Jana i Anieli (nieustalonej z nazwiska).
W latach trzydziestych uzyskał absolutorium na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Doering w 1924-36 pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim im. T. Kościuszki w Częstochowie. W połowie lat 20. należał do Sekcji Nauczycieli Wychowania Fizycznego. W latach trzydziestych ukończył Centralny Instytut Wychowania Fizycznego w Warszawie. W roku 1935 był kierownikiem Rejonowego Ośrodka Metodycznego Wychowania Fizycznego; w tymże roku na łamach „Gońca Częstochowskiego” zwrócił się z apelem do społeczeństwa częstochowskiego w sprawie budowy pływalni. Z jego inicjatywy oraz działaczy Klubu Ogólnosportowego „Victoria” około 1938 utworzono sekcję tenisa ziemnego juniorów. Od 1 sierpnia 1935 roku rozpoczął pracę w I Państw. Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza ( do końca roku szkolnego 1937 / 38 ) – nauczał ćwiczeń cielesnych i gier ruchowych. Jako podporucznik rezerwy prowadził również hufiec przysposobienia wojskowego. W roku 1936 / 37 uzupełniał etat w Gimnazjum im. R. Traugutta w Częstochowie. W tym okresie był nauczycielem zatrudnionym na stałe w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Częstochowie. Po wojnie w latach 1946-52 uczył wychowania fizycznego w gimnazjum i liceum im. R. Traugutta. Prowadzeni przez niego uczniowie wielokrotnie zdobywali tytuły mistrzów miasta w koszykówce i lekkiej atletyce. Od 1946 Doering był członkiem organizacji „Ognisko” zrzeszającej nauczycieli wychowania fizycznego z Częstochowy. Zmarł 21 II 1972 w Częstochowie, pochowany został na cmentarzu Kule w Częstochowie.
Jego żoną była Hermina Gazda (ok. 1891-1972), nauczycielka w Szkole Handlowej Stow. Kupców Pol. w Częstochowie.

/J. Sętowski - Cmentarz Kule


Prof. Doering Miczysław niedługo pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w tamtych, przedwojennych czasach. Był jednak lubiany, gdyż umiał nawiązywać bezpośredni kontakt z młodzieżą, w każdej sytuacji. Po zakończeniu wojny zgłosił się do pracy dopiero 1 września 1946 roku i pracował do 31 sierpnia 1952r.

Wójcicki Józef - Komunikaty Naukowe str.24

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net