absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest sobota, 7. grudnia 2019.

Czerniak Stefania Bronisława, dodał: Aleksasnder Cieślak,

Urodziła się 3 września 1914 roku w Podbużu, powiat Drohobycz, województwo lwowskie. Jej ojcem był Jan Kaczmarczyk. Posiadała liczne rodzeństwo, dwóch braci i siedem sióstr. Lata dziecięce spędziła w miejscowości Zubrzec, gdzie ojciec był zarządcą majątku hrabiego Badeniego. Szkołę podstawową ukończyła w Buczaczu, a Gimnazjum typu humanistycznego w Stanisławowie w czerwcu 1933 roku. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości zapisała się we wrześniu 1933 roku na Filologię Francuską na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W czasie studiów wyjechała w lipcu 1938 roku do Paryża na trzymiesięczny kurs języka francuskiego. Choroba ( tyfus ) , a następnie wybuch wojny uniemożliwiły uzyskanie dyplomu ukończenia studiów. W czasie wojny pracowała w rozmaitych zawodach. Była przez pewien czas oficjalnie buchalterką, ale nieoficjalnie prowadziła w roku szkolnym 1943 /44 zorganizowane tajne nauczanie w okolicach Jarosławia. Po wyzwoleniu we wrześniu 1944 roku została zaangażowana w charakterze nauczycielki języka francuskiego w Państwowym Gimnazjum Żeńskim i Liceum w Jarosławiu, gdzie uczyła przez rok szkolny 1944/45. Pragnąc jednak uzyskać dyplom magisterski wyjechała w czasie wakacji do Krakowa. Tu korzystając ze stypendium oraz z pieniędzy uzyskanych z korepetycji języka francuskiego, napisała w ciągu roku akademickiego 1945 /46 pracę magisterską, po czym złożyła ostateczny egzamin i 3 lipca 1946 roku uzyskała dyplom magistra filozofii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po uzyskaniu dyplomu objęła obowiązek nauczyciela języka francuskiego w Prywatnym Koedukacyjnym Liceum i Gimnazjum im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach pod Krakowem, gdzie uczyła do 1948 roku. W czasie wakacji 1947 roku ukończyła Centralny Kurs Wakacyjny Wychowania Fizycznego I, II i III stopnia, który został zorganizowany w Andrychowie przez Ministerstwo Oświaty. W latach następnych podobnie uczestniczyła w podobnych Kursach Centralnych na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Z Proszowic przeniosła się do województwa katowickiego, gdzie mieszkała i żyła jej rodzina, repatriowana po wojnie z ziem wschodnich We wrześniu 1948 roku objęła obowiązki nauczycielki języka francuskiego i jak wtedy określano ćwiczeń cielesnych w Strzemieszycach powiat Będzin, gdzie uczyła w latach szkolnych 1948/49 aż do 15 lutego 1951 roku. Tutaj przez pewien okres czasu pełniła funkcje przełożonej szkoły. W tym czasie po odbyciu praktyki nauczycielskiej otrzymała dyplom Nauczyciela Szkół Średnich ( 21 marca 1949 ), a także zdała dodatkowy egzamin 6 kwietnia 1948 roku z Nauki o Polsce i Świecie Współczesnym. Mając na utrzymaniu matkę i pragnąc zapewnić jej lepsze warunki materialne przeszła za zgodą Kuratorium Okręgu Szkolnego w Katowicach do pracy w przemyśle. W okresach wakacyjnych ukończyła w lipcu 1948 roku Centralny Kurs Wakacyjny Wychowania Fizycznego II stopnia w Ustce oraz w lipcu 1949 roku Centralny Kurs Wychowania Fizycznego III stopnia. Również w okresie zimowym brała udział w Zimowych Narciarskich Kursach Wychowania Fizycznego w Szklarskiej Porębie ( od 23 grudnia 1947 do 10 stycznia 1948 r. ) oraz w Szczyrku ( 28 grudnia 1948 do 10 stycznia 1949 r. ). W lipcu 1950 r. brała także udział w uzupełniającym Kursie Wychowania fizycznego w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W tym okresie otrzymała dyplom Nauczyciela Szkół Średnich (21 marca 1949 r. ). W czasie od 8 marca do 30 kwietnia 1950 roku była zatrudniona w Strzemieszyckich Zakładach Przetwórczo - Tłuszczowych w charakterze kierownika administracji gospodarczej. 28 sierpnia 1952 roku zawarła związek małżeński z Edwardem Czerniakiem. Po wyjściu za mąż i urodzeniu dziecka zrezygnowała w ogóle z pracy zawodowej, przenosząc się do Poraja, gdzie pracował jej mąż. Przez cały ten czas nie traciła kontaktu z językiem francuskim, cały czas udzielała prywatnych lekcji. Za zgodą Inspektoratu Szkolnego w Myszkowie prowadziła Szkole Podstawowej w Poraju zbiorowe lekcje języka francuskiego i zajęcia sportowe w ramach Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. W roku 1964 pracowała zarówno w II LO im. R. Traugutta jak i w IV LO im. H. Sienkiewicza w Częstochowie . W tym samym roku od 6 kwietnia do 13 czerwca była też zatrudniona w Liceum im. Władysław Broniewskiego w Krzepicach. W Liceum im. H. Sienkiewicza w Częstochowie przepracowała do roku 1965 . Ówczesna dyrektor Janina Puczyńska pisała w opinii : - Ob. Czerniak Stefania jest niezwykle zdolnym i inteligentnym nauczycielem. Jest rzeczowa i dobrze zorganizowana. Znakomicie uczy języka francuskiego -. Podobna opinię wystawiał także dyrektor LO im. R. Traugutta Adolf Baranowski. W tym okresie starała się podnosić swój warsztat merytoryczny uczestnicząc w kursie dla nauczycieli języka francuskiego w Sulejówku ( 1965 r. ). 1 września 1966 roku została zatrudniona jako nauczyciel etatowy. W Liceum im. R. Traugutta przepracowała aż do osiągnięcia wieku emerytalnego. Umowa o pracę została rozwiązana 31 stycznia 1977 roku. W późniejszym okresie często była zatrudniana na kilka godzin w tygodniu. Stefania Czerniak była znakomitym pedagogiem. Była wielkim autorytetem dla młodzieży, była również niezwykłą popularyzatorką języka francuskiego. Zmarła 18 lipca 1997 roku. Pochowana została na cmentarzu Kule w Częstochowie.

Autor Marek Pernal Dodano: 2007-04-23 12:25

Była naszą wychowawczynią w latach 1970-74 (klasa "c"), mieliśmy swoją salę w gabinecie języka francuskiego, na pierwszym piętrze, w ostatniej sali w korytarzu od strony ulicy Kilińskiego. Nie pamiętam, by pani profesor była kiedykolwiek w kiepskim nastroju. Wydaje mi się, że uczyła rewelacyjnie, bez dalszych wysiłków z mojej strony posługuję się dziś ciągle francuskim wyniesionym z Traugutta.
Karina Sękowska Dodano: 2007-04-23 16:39

Pani Profesor nie mogła odejść w 1986 roku. Będąc uczennicą Traugutta jeszcze chodziłam do niej na rozmowy o jęz. francuskim i po fracusku. A szkołę skończyłam w 1996.
j.pawlikowski Dodano: 2008-05-01 20:05

Prof. Stefania Czerniak zmarła 18 VII 1997.
Andrzej Nowak Dodano: 2014-09-03 00:43

To była bardzo dobra nauczycielka. Po ponad czterdziestu latach z chęci i konieczności wróciłem do nauki francuskiego i moja obecna lektorka jest zachwycona tym czego nauczyłem się tak dawno i nadal mam w głowie. Dzięki tamtej nauce po trzech miesiącach spokojnie porozumiewam się z Francuzami w Paryżu i czytam ,a nigdy nie byłem wybitnym uczniem Pani Stefani. Dziś już nie ma takich nauczycieli i szkół na takim poziomie jak w tamtych latach Traugutt czy Sienkiewicz...
Marek Pawelczak ab. z 1972 Dodano: 2015-01-23 22:10

Jak widac z zyciorysu zycie Pani Stafanii nie rozpieszczalo bo miala zle pochdzenie, nie robotnicze.
Byla naprawde wspaniala nuczycielka i bardzo mile ja wspominam. Znala jezyk francuski i miala zamilowanie do nauczania, nie mozna wymagac wiecej. Mam nadzieje ze i teraz "Traugutt" ma tak wspanialych pedagogow jak Pani Stefania
Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net