absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest środa, 5. sierpnia 2020.

Kusznir Teodor, dodał: Cieślak Aleksander,

Urodził się 20 grudnia 1893 roku w Spasie , województwo lwowskie. Jego rodzicami byli Bazyli Kusznik, który był pracującym inteligentem w służbie administracyjnej i Maria z domu Lechowska. W Jaśle w latach 1900 – 1912 ukończył zarówno szkołę powszechną jak i średnią. Świadectwo dojrzałości uzyskał w czerwcu 1912 roku. Po zdaniu matury podjął studia germanistyczne ( lata 1912 – 1914 ) na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Grazu, a następnie Wiedniu. Dyplom ukończenia uczelni otrzymał 15 lipca 1914 roku ( Nr dyplomu 1605 ). Następnie po zdaniu egzaminów otrzymał świadectwo dla nauczycieli szkól średnich na Uniwersytecie Wiedeńskim ( 31 maja 1916 r. ). Pod koniec I wojny światowej został wcielony do armii austro-węgierskiej. Walczył w 3 pułku „ Landwehr ”. Oddziały z którymi przyszło mu walczyć stacjonowały między innymi w Austrii, na Węgrzech, Dalmacji, Rumunii, Czechach ( Ołomuniec ) i północnych Włoszech. W sumie na wojnie walczył przez dwa lata i dwa miesiące. Po wojnie w 1919 roku objął obowiązki nauczyciela języka niemieckiego szkolnictwie ogólnokształcącym ( Prywatne Gimnazjum Miejskie w Strzyżowie w województwie lwowskim – okres od 1 września 1919 do 1 czerwca 1920 ). Równocześnie w tym samym okresie zatrudniony był na prywatnych kursach Seminarium Nauczycielskiego w Strzyżowie. Od 1 sierpnia 1920 rozpoczął pracę w szkolnictwie państwowym. Jego miejscem pracy zostało Państwowe Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. W szkole tej pracował do 31 sierpnia 1921. Następnie 1 września tego samego roku zatrudniony został w Państwowym Gimnazjum im. Józefa Poniatowskiego w Łowiczu, gdzie nauczał do 31 sierpnia 1925 . 1 września 1925 roku rozpoczął pracę w Państwowym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie .
23 sierpnia 1926 roku w Zakopanem zawarł związek małżeński z Julią Nejberg ( ur. 13.08.1895 ) nauczycielką języka francuskiego Państwowego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie. W roku 1926 ponownie wrócił do Częstochowy i 1 września podjął pracę nauczyciela języka niemieckiego w Państwowym Gimnazjum im. Romualda Traugutta . W szkole tej pracował nieprzerwanie aż do wybuchu wojny. 1 lipca 1927 został mianowany jako stały nauczyciel Gimnazjum im. R. Traugutta. Jego kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego w szkołach średnich ogólnokształcących potwierdziło Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego pismem z dnia 14 czerwca 1927 roku. W dniach od 22 lipca do 19 sierpnia 1931 roku brał udział w kursie dokształcającym dla nauczycieli języka niemieckiego w polskich szkołach średnich. Kurs miał miejsce na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Grazu. Ponadto uczestniczył w dniach od 3 do 8 kwietnia 1933 roku w kursie metodycznym języków nowożytnych w Krakowie.
Początkowo od września 1939 prowadził kurs języka niemieckiego dla polskich pracowników Zarządu miejskiego w Częstochowie. Następnie w czasie okupacji zmuszony był pracować jako urzędnik biurowy w polskiej w częstochowskiej firmie, która w czasie wojny nie miała statusu firmy komisarycznej CZ.J.iA Łempiccy. Firma mieszcząca się przy ulicy Kopernika produkowała esencję, ekstrakty soków owocowych i artykuły spożywcze.
Po wojnie ponownie został zatrudniony w II Liceum im. R. Traugutta w Częstochowie. W roku 1952 dodatkowo wykładał w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Częstochowie.
Należał do Polskiego Związku Esperantystów w Warszawie.
W roku 1965 przeszedł na emeryturę. Jednak w latach następnych zatrudniany był jako nauczyciel kontraktowy na kilka godzin tygodniowo. Ostatecznie przestał pracować 31 sierpnia 1969 roku.
Był nauczycielem o długim stażu pedagogicznym, posiadającym głęboką wiedzę, wszechstronne zainteresowania językami obcymi. Zawsze obowiązkowy, o żelaznych zasadach. Z drugiej strony niezwykle ludzki człowiek i życzliwy zawsze młodzieży.

Cieślak Aleksander

Pierwszego września 1926 roku w Gim. im. Taugutta rozpoczął pracę germanista prof. Teodor Kusznir. Przybył do Częstochowy z Łowicza, dokąd zawędrował po ukończeniu studiów lingwistycznych w Grazu (Austria).
Jako Lingwista fantastyczny : poliglota. Niebywale rozległa wiedza w tym zakresie, ciągle poszerzana i ugruntowywana uczyniła z tego człowieka chodzącą lingwafonową encyklopedie, z której można, z której można było korzystać w każdej sytuacji. Prof. Kusznir bowiem nie chował swej wiedzy pod kocem i chętnie użyczał jej tym, którzy o to prosili. Rozmiłowany w klasyczności zwłaszcza w klasycznej grece i sankrycie, bez przerwy zgłębiający różne narzecza germańskie, studiujący we oryginale dzieła włoskich mistrzów renesansu, w szkole robił wrażenie jakby zagubionego, nie mającego kontaktu z otoczeniem. Jego lekcje języka niemieckiego odznaczały się pewnym schematyzmem i pośpiechem. Wyglądało to tak, jakby chciał jak najszybciej spełnić obowiązek zawodowy i znów sam na sam pozostawać ze swoimi ulubionymi tekstami, które otwierały mu nieznane horyzonty. Właśnie horyzonty. Głód wędrówek po świecie niejednokrotnie wdawał mu się we znaki. W prawdzie co roku gdzieś wyjeżdżał, ale to nie dawało mu pełnej satysfakcji. Żył we własnym świecie poprzez zbiory filatelistyczne, które gromadził z pasją i zamiłowaniem. To swoje hobby potrafił zręcznie przelewać na uczniów i nic dziwnego, że wnet zorganizował „kółko filatelistyczne”, które urządziło kilka interesujących wystaw. Lata okupacji odbiły się na jego, zdawały się, nie spożytym zdrowiu. Po zakończeniu działań wojennych pracował i jeszcze dość długo, ale dawał już z siebie tego, czego można by się po nim spodziewać. W roku 1969 przeszedł na emeryturę, a w kilka miesięcy później zmarł i został pochowany na cmentarzu św. Rocha.

Józef Wójcicki - Komunikaty Naukowe str. 28

j.pawlikowski Dodano: 2010-09-26 11:00

Teodor Kusznir odszedł 26 VIII 1970.
Autor espen Dodano: 2010-10-18 08:45

W okresie okupacji hitlerowskiej prowadził nasłuch radiowy dla Ak.
Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net