absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest czwartek, 21. września 2023.

Lipiec Maciej, dodał: Cieślak Aleksander,

Urodził się 27 października 1955 roku w Częstochowie. jako najmłodsze dziecko w rodzinie nauczycielskiej. Najwcześniejsze dzieciństwo związane jest z Cykarzewem pod Częstochową, gdzie chodził do przedszkola i trzech pierwszych klas szkoły podstawowej. Jednak ukończył Szkołę Podstawową Nr 31 w Częstochowie. Następnie naukę kontynuował w II LO im. R. Traugutta w Częstochowie. Egzamin dojrzałości uzyskał 6 czerwca 1974 roku. W tym samym roku podjął studia na Akademii Rolniczej we Wrocławiu na Wydziale Weterynarii. Ze względów zdrowotnych po paru miesiącach przerwał studia i od następnego roku akademickiego podjął studia na Wydziale Pedagogiczno – Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Filia w Cieszynie. Specjalizował się w zakresie rzeźby. Prace magisterską na temat „ Pedagogiczna i artystyczna analiza i ocena zawartości ilustracyjnej podręczników języka polskiego w klasach I – III szkoły podstawowej ”.
Pracę zawodową rozpoczął w 1979 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 1980 pracował w częstochowskiej WSP, od 1983 - w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Częstochowie. W 1986-94 był dyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie, w 1994-99 nauczycielem-instruktorem, kierownikiem działu artystycznego, obecnie (od 1999) jest zastępcą dyrektora MDK-u. Inicjator licznych imprez o charakterze cyklicznym, które mają rangę wojewódzkich i ogólnopolskich (m.in. konkurs plastyczny "Dziecko i pies"). Koordynator w MDK-u międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów plastycznych. W 2000 i 2003 jego praca uzyskała wysoką ocenę Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Szkolnictwa za wzorowe przygotowanie i przeprowadzenie Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Plastycznej "Krajobraz Polski - tradycje, współczesność, przyszłość". Autor publikacji popularyzujących zajęcia pozaszkolne dzieci i młodzieży, edukację artystyczną i dokonania w tym zakresie Młodzieżowego Domu Kultury. Koordynator programu Powszechnej Nauki Pływania dla uczniów klas drugich 28 szkół podstawowych Częstochowy. ?Każdego roku opracowuje Międzyszkolny Kalendarz Imprez szkół w Częstochowie. Również działacz Związku Kynologicznego, sędzia międzynarodowy wyścigów chartów, przewodniczący (od 2001) Klubu charta przy ZG oddziału w Częstochowie. Uhonorowany Nagrodą Prezydenta Miasta Częstochowy (1999, 2002), odznaką "Zasłużony Działacz Kultury" (2002), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2003), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2004).

Autortrauguciak Dodano: 2008-12-26 00:26

kiedy pracował w "Traugucie"?
Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net