absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest wtorek, 11. sierpnia 2020.

Cyganowska Irena Władysława, dodał: Aleksasnder Cieślak,

Urodziła się 20 października 1909 roku w Częstochowie. Jej rodzicami byli Lucjusz i Franciszka z domu Kwiatkowska. Wychowała się w rodzinie rzemieślniczej. Ojciec jej był drobnym rzemieślnikiem, prowadził sam pracownie artystyczno – grawerską, nie zatrudniając żadnych pracowników.

Na początku rodzice wysłali ją na naukę prywatna, a następnie do szkoły prywatnej pani Chrzanowskiej. Edukacja w szkole średniej to przez osiem lat nauka w osimi klasowym gimnazjum SS. Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Częstochowie. Świadectwo maturalne otrzymała 9 maja 1928 roku Po ukończeniu szkoły średniej Irena Cyganowska podjęła studia na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Humanistycznym w zakresie filologii klasycznej. 12 czerwca 1934 roku uzyskała stopień magistra filozofii. W roku 1934 rozpoczęła samodzielną pracę nauczycielską w Sanatoryjnym Liceum Ogólnokształcącym w Rabce Zdroju. 30 maja 1938 uzyskała dyplom nauczyciela szkół średnich tym samym nabyła praw do nauczania filologii klasycznej jako przedmiotu głównego w szkołach średnich ogólnokształcących i seminariach nauczycielskich. Egzamin zdała przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w Warszawie.

W roku szkolnym 1938 / 39 pracowała w Gimnazjum Żeńskim Zgromadzenia SS. Najświętszej Rodziny z Nazaretu. W czasie okupacji po zamknięciu szkoły w Rabce przeniosła się do Częstochowy, gdzie brała czynny udział w tajnym nauczaniu, pracując jako nauczycielka języka łacińskiego w Gimnazjum i Liceum im. R. Traugutta w Częstochowie. W tym okresie uczyła też na tajnych kompletach w Liceum Ziem Zachodnich im. S. Konarskiego jak również w Gimnazjum i Liceum „ Nauka i Praca ”. Pracę na kompletach nauczania potwierdziła 27 grudnia 1945 roku Komisja Weryfikacyjna. W roku 1943 po śmierci ojca spadły na nią trudne obowiązki związane z wychowaniem i kształceniem młodszego rodzeństwa. Od 1 marca 1945 do 31 lipca 1950 i 1 września 1952 do 31 sierpnia 1955 roku pracowała w Liceum im. Romualda Traugutta w Częstochowie. Za zgodą władz szkolnych dodatkowo pełniła funkcję nauczycielki języka łacińskiego w Liceum Ogólnokształcącym na ul. Szczytowej 26/30. W roku szkolnym 1949 / 50 zatrudniona była w wymiarze 5 godzin tygodniowo w Liceum dla Drogistów. W sierpniu 1955 roku otrzymała przeniesienie na etat do szkoły podstawowej w Żorach koło Rybnika. Po dłuższej chorobie przystąpiła do pracy w koedukacyjnej Szkole Ogólnokształcącej im. K. Miarki w Żorach ucząc języka polskiego, historii i matematyki w klasach od III do VI. . Od 1 września 1956 roku do 31 sierpnia 1957 roku została nauczycielka języka łacińskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Zawierciu ( ul. Sądowa ). Od 1 września 1957 r. otrzymała przeniesienie do Częstochowy do Szkoły Podstawowej i Liceum im. H. Sienkiewicza.

W tym czasie poważnie chorowała. Dość często musiał się kurować i w związku z tym w 1963 roku obniżono jej etat o 7 godzin , aby mogła podjąć intensywniejszy proces leczenia. W tym samym roku wyjechała na dłuższy pobyt do sanatorium.

Przez cały czas swój etat uzupełniała pracą w innych szkołach . Tym sposobem poznała ją młodzież z Liceum im. M. Kopernika, z Liceum im. K. Świerczewskiego jak również młodzież i dzieci Szkoły Podstawowej Nr 18 w Częstochowie.

Na emeryturę przeszła 31 sierpnia 1972 roku. W następnych latach była zatrudniona dodatkowo w Liceum im. H. Sienkiewicza na godziny dodatkowe. Najprawdopodobniej pracowała w Liceum im. H. Sienkiewicza aż do początku lat osiemdziesiątych. Potem definitywnie przeszła na emeryturę. Była znakomitym pedagogiem. Życie dość często wystawiało ja na ciężkie próby. Musiała godzić trudne życie prywatne, w którym młodszemu rodzeństwu zastępowała matkę z życiem szkolnym. Uczniowie wiedzieli o tym, doceniali jej trud i zaangażowanie w pracę zawodową – nauczycielską. Często wspominają ją jako znakomitą wychowawczynię i nauczyciela – pedagoga. Doceniając jej znakomita wiedzę i talent pedagogiczny dyrektor liceum w sposób maksymalny dawał jej możliwość pracy w szkole.


Autormh Dodano: 2008-12-30 23:30

w rubryce "wykaz nauczycieli" błędnie podano lata nauczania:
1945-1948
Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net