absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest czwartek, 21. września 2023.

Poniedziałek Józef, dodał: Cieślak Aleksander,

Urodził się 22 listopada 1935 roku w Częstochowie. Jego rodzicami byli Wiktor i Janina. Pochodził z rodziny inteligenckiej. Do roku 1939 był razem z rodzicami. W lecie tego roku wraz z rodzicami wyjechał na wakacje w okolice Augustowa. Tam zastała go wojna. Po wkroczeniu wojsk niemieckich cała rodzina została uwieziona w obozie w Ełku. Tam przebywali do wiosny 1944 roku, kiedy to tereny te wyzwoliła armia Radziecka. Cała rodzina po uwolnieniu przebywała do października 1946 roku w Rajgrodzie. Potem powróciła do Częstochowy. Tutaj rodzice skierowali go do szkoły podstawowej. Po ukończeniu szkoły powszechnej od 1951 roku rozpoczął naukę w Zespole Szkól Technicznych Toszku. Szkołę tę ukończył w 1953 roku. Zaraz na jesieni 28 września 1953 roku został powołany do wojska do jednostki wojskowej 5863 w Nieporętach, a następnie od 1 czerwca 1955 roku w charakterze słuchacza Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej w Jeleniej Górze. Uczelnie tę ukończył 26 sierpnia 1956 roku. Zaraz po wojskowej edukacji został skierowany służbowo do pracy do jednostki wojskowej 5069 w Zegrzu Pomorskim na stanowisko oficera służby lotniczo – technicznej. W jednostce tej służył do 7 stycznia 1968 roku. W roku 1958 zawarł związek małżeński. Ze związku tego urodziło się dwoje dzieci : Jacek ( ur. 09.02.1959 r. ) i Jarosław ( ur. 14 01.1961 r. ).
8 stycznia 1968 roku Józef Poniedziałek został przeniesiony do jednostki wojskowej 2002 w Mierzęcicach koło Zawiercia na stanowisko oficera sztabu.
5 grudnia 1970 roku został przeniesiony do rezerwy w stopniu kapitana rezerwy. Od 1 lutego 1971 roku został zatrudniony w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej na stanowisku Kierownika Powiatowego Komitetu Obrony.
Od 1 lutego 1973 roku podjął pracę w charakterze nauczyciela przysposobienia obronnego w IV LO im. H. Sienkiewicza. W tym samym roku szkolnym uzupełniał etat w II LO im. R. Traugutta w Częstochowie.
W roku szkolnym 1977 / 78 podjął studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie na Wydziale Humanistycznym na Kierunku Pedagogicznym z wychowaniem Obronnym .
W roku 1978 miał przepracowane w sumie 25 lat pracy. Odznaczony został :
Srebrnym medalem „ Siły zbrojne w służbie Ojczyzny” oraz Brązowymn Medalem „ Za zasługi dla obronności kraju”
Opinia dyr. Kwiecińskiego „ Przedmiot przysposobienie obronne prowadzi ciekawie. Jest nauczycielem aktywnym, prowadzi koło strzeleckie, a uczniowie należący do tego koła uzyskują bardzo dobre wyniki strzeleckie w skali województwa ”.
Obecnie jest na emeryturze.

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net