absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest sobota, 24. lutego 2024.

Kuczewski Otton dr, dodał: Wójcicki Józef,


Był pierwszym dyrektorem nowo powstałego Państwowego Gimnazjum im. R. Traugutta w roku 1920. Był to człowiek światły, dobry organizator i pedagog szczerze oddany młodzieży.
Pracę swoja rozpoczął pierwszego września 1920 , a więc w warunkach trudnych, gdy po przeszło stuletniej niewoli naród dźwigał się w upadku odbudowując swe życie gospodarcze, społeczne i kulturalne niemal od podstaw.
Borykając się z niezliczoną ilością przeszkód doprowadził do tego, że wkrótce szkoła stała się ośrodkiem życia umysłowego miasta zwłaszcza w dziedzinie kultywowania nauk humanistycznych.
31 sierpnia 1924 roku odszedł na inne stanowisko.

j.pawlikowski Dodano: 2010-09-24 09:39

Tekst o O. Kuczewskim pokazał się w "Życiu Częstochowskim" z 24-26 IX 2010. Publikowana wersja jest nieco skrócona, tu natomiast - w całości.

PIERWSZY DYREKTOR
Skromną wiedzą dysponujemy na temat pierwszego dyrektora szkoły Ottona Kuczewskiego, mimo że zawdzięczamy mu przeprowadzenie placówki przez najtrudniejszy okres - budowania jej podstaw.
Był charakteryzowany jako człowiek światły, dobry organizator i oddany młodzieży pedagog, który doprowadził do tego, że wkrótce szkoła stała się ośrodkiem życia umysłowego miasta, zwłaszcza w dziedzinie kultywowania nauk humanistycznych. Z podziwem wypowiadali się o nim we wspomnieniach zarówno pedagogowie - np. Józef Wójcicki, jak i uczniowie, w tym pamiętający go jeszcze najstarszy absolwent "Traugutta", ponadstuletni Antoni Rosikoń.
Zanim w 1920 r. objął stanowisko dyrektora w tworzonej szkole, był już związany z zawodem nauczycielskim. Wiadomo, że w w 1920 znalazł się w Komitecie Daru Narodowego dla Józefa Piłsudskiego, któremu przewodniczył Walerian Kuropatwiński, inspektor oświaty.
Z "Trauguttem" rozstał się w 1924 r. Wójcicki pisze, że 31 sierpnia odszedł na inne stanowisko, a jak wspomina A. Rosikoń, został wkrótce przeniesiony do Warszawy.
Kolejny ślad odnajdujemy w "Przeglądzie Pedagogicznym", tygodniku Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Tu, w połowie lutego 1928 pisze się o nominacji dra Ottona Kuczewskiego, ostatnio p.o. kuratora Okręgu Szkolnego Poleskiego, na dyrektora państwowego gimnazjum im. Stanisława Staszica w Warszawie. Czy na pewno chodzi o tego samego Kuczewskiego? Można założyć, że tak, bowiem Spis Nauczycieli Szkół Wyższych, Średnich, Zawodowych i Seminariów Nauczycielskich przygotowany w 1924 r. zawiera tylko jedno hasło "Otto Kuczewski" i raczej niemożliwe jest, by nagle pojawił się drugi pedagog o tym samym, dość charakterystycznym imieniu i nazwisku.
Z warszawskim "Staszicem" Kuczewski związał się na wiele lat, był jego drugim dyrektorem. W czasie wojny - jak podaje Aneta Ignatowicz w publikacji "Tajna oświata i wychowanie w okupowanej Warszawie" – był zaangażowany w tajne nauczanie, prowadził przy ul. Koszykowej 55 Kursy Przygotowawcze; szkoła pod jego kierownictwem wydała w ciągu pięciu lat okupacji 199 matur.
W "Staszicu", przemianowanym po wojnie na LO nr XIV im. Gottwalda, był dyrektorem i nauczycielem do początków lat 50. Uczył tu fizyki, choć w Częstochowie jest wymieniany jako polonista).
Na internetowej stronie "Nekrologi Warszawskie" odnajdujemy datę śmierci Ottona Kuczewskiego - to 25 X 1960.
Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net