absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest środa, 5. sierpnia 2020.

Sleinder Antoni, dodał: Cieślak Aleksander,

Urodził się 9 grudnia 1890 roku w Starym Sączu w Galicji. Jego rodzicami byli Antoni i Kunegunda z domu Barbel. Początkowo ukończył pięcioklasową szkołę ludową pospolitą w Starym Sączu. Za wzorową postawę uczniowska pobierał stypendium z funduszu krajowego. Egzamin dojrzałości zdał 11 czerwca 1909 roku. Na mocy tego egzaminu mógł pełnić obowiązki nauczycielskie w szkołach ludowych i pospolitych z językiem wykładowym polskim. Następnie od 1 sierpnia 1909 do 1 lutego 1911 odbywał obowiązkową praktykę nauczycielską w szkołach ludowych w Dymitrowie Dużym w powiecie tarnobrzeskim. Od 1 lutego 1911 do 31 sierpnia 1913 pracował w dwuklasowej szkole powszechnej w Żupawie. W lutym 1912 roku zdał egzamin dla nauczycieli szkól ludowych. Egzamin ten odbywał się w Przemyślu.
Następnie studiował w Warszawie w Państwowym Instytucie Robót Ręcznych. Studia te ukończył i 21 grudnia 1924 zdał egzamin państwowy na nauczyciela szkół średnich.
W czasie pierwszej wojny światowej powołany został do wojska i w sumie pełnił tam służbę przez 4 lata i 4 miesiące.
Od 1 września 1913 do 31 sierpnia 1925 pracował w pięcioletniej szkole powszechnej w Tarnobrzegu.
W roku 1925 osiadł w Częstochowie i tu został zatrudniony 1 września w seminarium nauczycielskim. W uczelni tej pracował do 30 lipca 1935 . 31 lipca 1935 roku rozpoczął swoją wieloletnią pracę nauczycielską w Państwowym Gimnazjum im. R. Traugutta w Częstochowie. Był nauczycielem etatowym. W szkole tej pracował aż do wybuchu wojny.
22 października 1939 roku zawarł związek małżeński z Izabelą Adamus.
Po wojnie ponownie został przyjęty do Liceum im. R. Traugutta na nauczyciela prac ręcznych. W roku 1949 dodatkowo uzupełniał etat w Szkole Podstawowej Nr 6.
W czerwcu 1946 za swoje przekonania polityczne został aresztowany przez ówczesne władze bezpieczeństwa. Szkoła ani rodzina nie zostały powiadomione o zatrzymaniu, jego mieszkanie zamknięto i opieczętowano . Jak się później okazało został aresztowany i osadzony we więzieniu w Łodzi. Dyrekcja szkoły w tej sprawie pisała wiele listów do władz bezpieczeństwa upominając się o swojego nauczyciela. Dyrektor wystawił nienaganną opinię i być może to spowodowało, że Antoni Sleinder został pod koniec sierpnia wypuszczony z więzienia.
31 grudnia 1950 po osiągnięciu wieku emerytalnego przeniesiony został w stan spoczynku.
Był pedagogiem z powołania, człowiekiem bardzo religijnym. Całe swoje życie oddał posłudze młodzieży. Był człowiekiem wszechstronnie uzdolnionym, grywał między innymi na organach. Na lekcjach potrafił w wyjątkowy sposób zainteresować młodzież ówczesnymi problemami techniki. Zawsze mile wspominany przez absolwentów. Przeszedł do historii szkoły jako pedagog wielkiej osobowości.

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net