absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest piątek, 7. sierpnia 2020.

Stępień Józef, dodał: Cieslak Aleksander,

Urodził się 9 stycznia w 1908 roku w Częstochowie. Był synem Michała.
Najpierw uzyskał w 1931 roku dyplom na nauczyciela szkól powszechnych, następnie dyplom ukończenia Seminarium Nauczycielskiego w Częstochowie ( 10 czerwca 1932 r. ).
22 czerwca 1939 r. ukończył Państwowe Wyższe Kursy Nauczycielskie we Lwowie. Swoją nauczycielską edukację zakończył Dyplomem na Nauczyciela Szkól Średnich ( Kraków, 28 stycznia 1953 r. ).
Żonaty, ze związku małżeńskiego urodziło się dwoje dzieci : Michał ( 22.06.1943 ) i Zofia ( 05.02.1950 ).
Jego przebieg pracy nauczycielskiej : od 1 maja 1934 do 15 czerwca tego samego roku został zatrudniony w szkole im. St. Konarskiego w Kielcach. Następnie od 15 września 1934 do 31 października 1934 uczył w Szkole Kolejowej też w Kielcach. Od 1 września 1934 do 31 sierpnia 1938 był nauczycielem w 1 – klasowej szkole powszechnej w Bałkowie w powiecie włoszczowskim. Przez następny rok od 1 września 1938 do 31 sierpnia 1939 był słuchaczem P.W.K.N we Lwowie. W czasie wojny był kolejno zatrudniany jako nauczyciel : od 1 października 1939 do 15 września 1940 w 1 klasowej szkole powszechnej w Bałkowie, następnie od 16 września 1940 do 16 grudnia 1943 w 7 klasowej szkole powszechnej we Włoszczowe. W tym czasie pomiędzy 1 styczniem 1940 do 15 stycznia 1945 uczestniczył w tajnym nauczaniu na terenie powiatu włoszczowskiego.
Po wojnie przeniósł się do Częstochowy i tutaj dalej podjął nauczanie geografii : od 1 marca 1945 do 31 sierpnia 1950 w Szkole Podstawowej Nr 5 i 8, następnie od 1 września 1950 do 15 października 1952 w Liceum im. J. Słowackiego. Potem w następnych latach cały czas nauczał w szkolnictwie średnim. Od 1 września 1957 rozpoczął prace w II LO im. R. Traugutta. W szkole tej nauczał przez kolejne dwa lata szkolne. 16 września 1958 roku Józef Stępień został skierowany na stanowisko kierownika ogniska metodycznego geografii dla miasta Częstochowy. Na tym stanowisku pracował aż do przejścia na emeryturę.
Był nauczycielem cenionym przez dyrektorów szkół, człowiekiem wyrozumiałym i życzliwym. Młodzież ceniła go za cierpliwość i sprawiedliwe ocenianie. Kochał młodzież co czyniło go w jej oczach znakomitym nauczycielem.

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net