absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest środa, 5. sierpnia 2020.

Terejko Anna Maria, dodał: Cieślak Aleksander,

Córka Kazimierza Szymy i Zofii z domu Purwin. Urodziła się 14 czerwca 1938 roku w Częstochowie. Pochodziła z rodziny inteligenckiej. Od chwili urodzenia do 1945 roku przebywała pod opieką rodziców nie zmieniając miejsca zamieszkania. Po wyzwoleniu rozpoczęła naukę w szkole podstawowej, którą ukończyła w 1951 roku. Dalszą edukację kontynuowała w Liceum Ogólnokształcącym SS. Nazaretanek w Częstochowie. Maturę uzyskała w tej szkole w 1955 roku. W tym samym roku podjęła studia na filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. W okresie studiów 27 kwietnia 1960 zawarła związek małżeński z Tadeuszem Terejko 9 ur. 10.03.1938 ). Z ich związku urodziło się dwoje dzieci : Wojciech i Agata.
W latach 1965 / 66 uczęszczała na studia eksternistyczne i 9 lutego 1967 uzyskała dyplom magistra filologii polskiej po obronieniu pracy pt: „ Miasto w twórczości Elizy Orzeszkowej za szczególnym uwzględnieniem utworów z lat 1870 – 1882 ”. W okresie przerwy w studiach do 1967 roku nie pracowała zawodowo będąc na utrzymaniu męża. We wrześniu 1967 rozpoczęła pracę w Liceum im. R. Traugutta w Częstochowie. W trakcie pracy ukończyła kurs bibliotekarski, który miał miejsce w 1977 w Krakowie. W II LO im. R. Traugutta pracowała do roku 1997. Po 31 lat pracy w szkolnictwie przeszła na emeryturę.
Zmarła 9 lutego 2002 roku. Pochowana została na cmentarzu Świętego Rocha

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net