absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest środa, 5. sierpnia 2020.

Tkocz Jan, dodał: Aleksasnder Cieślak,

Urodził się 16 października 1933 roku w Lubomii w powiecie Wodzisław Śląski. Jego rodzicami byli Józef i Anna z domu Bugla. Pochodził z rodziny robotniczej. W tejże miejscowości ukończył szkołę podstawową. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu. Świadectwo maturalne otrzymał w 1952. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Filozoficzno – Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego im. Bolesława Bieruta. Po obronie pracy magisterskiej ( 26.06.1956 ) 1 sierpnia 1956 roku otrzymał tytuł magistra historii.
1 września 1956 rozpoczął prace w V LO im. A. Mickiewicza w Częstochowie. W szkole tej pracował do 31 sierpnia 1965. 1 września 1965 został zatrudniony jako nauczyciel historii w II LO im. R. Traugutta. W szkole tej pracował aż do roku 1991. Łącznie przepracował w szkolnictwie 35 lat. W trakcie pracy zawodowej w ramach doskonalenia zawodowego ukończył kurs dla nauczycieli historii ( 23.01.1969 – Katowice ).
W tym okresie pracował popołudniami w Technikum Budowlanym dla Pracujących ( od 1960 ), w Zespole Szkół Samochodowo Budowlanych ( od 1983 ), w Wieczorowej Szkole dla Pracujących ( od 1958 ), był wychowawcą w internacie w Technikum Górnictwa Rud ( 1961 – 62 ). 1 maja 1973 otrzymał tytuł Profesora Szkoły Średniej. 17 czerwca 1975 ukończył Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim z historii Najnowszej na Wydziale Nauk Społecznych.
6 sierpnia 1966 roku w Lubonii zawarł związek małżeński z Barbarą Gołębiowską. Z małżeństwa tego urodziło się dwoje dzieci : Małgorzata ( 25.10.1969 ) i Ewa ( 11.02.1972 ).
Za swoją aktywną pracę zawodową i społeczną został odznaczony : Brązową ( 12.11.1968 ), Srebrną ( 22.10.1971 ) i Złotą Odznakę OHP ( 08.08.1987 )odznaką Janka Krasickiego, Nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania II Stopnia ( grudzień 1973 ). Ponadto otrzymał Złoty Krzyż Zasługi ( 13.09.1978 ), Medal z okazji 35 rocznicy wyzwolenia Częstochowy ( 16.06.1981 ), Medal Komisji Edukacji Narodowej ( 13.10. 1983 ), Złoty Krzyżem Zasługi ( 14.10.1983 ), Srebrną Honorową Odznaką Uniwersytetu Robotniczego ( 1983 ), Specjalny Dyplom Uznania w pracy Ochotniczych Hufców Pracy (1984; 1087 ), Nagrodą Kuratora Oświaty i Wychowania ( 14.10.1984 ), Medal 40 – lecia PRL ( 1985 ).
Od roku 1962 należał do Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, od 1986 do Stowarzyszenia Odra - Wisła, a także do Stronnictwa Demokratycznego.
W roku 1986 otrzymał Nagrodę Specjalną za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej od ministra Oświaty i wychowania. 24 sierpnia 1988 otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Szczególnie zasłużył się w działalności Hufców Pracy. Był organizatorem obozów krajowych i zagranicznych w NRD, Czechosłowacji i na Węgrzech.
Ze szczególną pasją zajmował się ogrodnictwem. Często przed szkołą wsadzał oryginalne drzewka i rośliny. Dbał o nie i pielęgnował je. Posiadał olbrzymia wiedzę w tym zakresie.
W szkole znany był jako nauczyciel wiedzący o historii wszystko. Miał przebogatą wiedzę, którą potrafił przekazywać, ale wszystko zależało od zainteresowania uczniów. Był nauczycielem o szczególnym poczuciu humoru. Wśród uczniów i nauczycieli cieszył się wyjątkowym autorytetem i uznaniem.

j.pawlikowski Dodano: 2010-04-20 10:17

Prof. Jan Tkocz zmarł 19 kwietnia 2010, miał 77 lat. Pogrzeb 23 IV o 12.00 w kościele pw. św. Jadwigi Królowej przy ul. Zajączka, następnie na cm. komunalnym.
Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net