absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest środa, 5. sierpnia 2020.

Kosiński Władysław, dodał: Cieślak Aleksander,

Urodził się 14 sierpnia 1937 roku w Częstochowie. Jego rodzicami byli Mikołaj i Zofia z domu Skała. Pochodził z rodziny robotniczej, ojciec był pracownikiem kolejowym. Tuż po wojnie w roku 1945 zapisany został do Szkoły Podstawowej Nr 16 w Częstochowie. Szkołę tę ukończył w 1952 roku. W tym samym roku został przyjęty do męskiego LO im. R. Traugutta. Świadectwo dojrzałości w tej szkole otrzymał 4 czerwca 1956 roku. Następnie po zdaniu egzaminów rozpoczął studia na Politechnice Częstochowskiej. W roku 1958 ojciec przeszedł na emeryturę i Władysław Kosiński zmuszony był przerwać studia z przyczyn finansowych. Zapisał się na kierunek : matematyka na Studium Nauczycielskim. W roku 1960 ukończył studia i kontynuował naukę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach. 21 czerwca 1966 studia ukończył otrzymując tytuł magistra matematyki.
W roku 1963 zawarł związek małżeński z którego urodziło się troje dzieci : Krzysztof, Maciej i Katarzyna.
Swoją pracę zawodową rozpoczął w roku1966 i przez cztery nauczał w Liceum Korespondencyjnym na ul. Kościuszki w Częstochowie. W tym czasie w 1968 zdał obowiązkowy egzamin kwalifikacyjny. W roku 1970 zatrudniony został w II LO im. R. Traugutta. W szkole tej pracował aż do przejścia na emeryturę i ostatecznie pracował do 2002 roku. 6 lipca 1977 otrzymał tytuł Profesora Szkoły Średniej.
11 lipca 1979 ukończył Studium Przedmiotowo – Metodyczne na kierunku matematyka – analiza z topologią. 30 listopada 1987 roku uzyskał II stopień specjalizacji zawodowej. 6 kwietnia 2000 otrzymał stopień nauczyciela mianowanego.
W swej pracy zawodowej był wielokrotnie wyróżniany. W roku 1979 przyznana została mu Nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania. W tym samym roku ukończył Studium Przedmiotowo – Metodyczne w nowym Sączu. Następnie w roku 1984 otrzymał Nagrodę Specjalną za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej Ministra Oświaty i Wychowania. W roku 1987 otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. 7 września 1988 przyznano mu Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej II Stopnia.
W LO Traugutta prowadził także szkołę ćwiczeń.
Niezwykle lubiany i ceniony nauczyciel, wychowawca wielu pokoleń „ Trauguciaków ”.
Zawsze uśmiechnięty, pogodny – takiego pamiętają go zawsze jego byli uczniowie i koledzy ze szkoły.

Autor Dodano: 2008-03-01 17:29

Chciałabym sprostować błąd . Profesor Kosiński urodził się 14 sierpnia.
Autor Dodano: 2010-09-18 19:38

Fajny był, szkoda że mnie nie uczył:(
Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net