absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest środa, 4. października 2023.

Baranowski Adolf, dodał: Cieślak Aleksander, Wójcicki Józef,

Urodził się 17 czerwca 1928 roku w Pińsku. Ukończył Gimnazjum i Liceum im. Romualda TRaugutta w Częstochowie w 1948 roku. Studia odbył na Wydziale HUmanistycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i ukończył je w 1952 roku, uzyskując tytuł magistra filozofii z zakresu języka polskiego.
Równocześnie został nauczycielem w Technikum Górnictwa Rud, by po trzech latach przenieść się do Liceum im. Adama Mickiewicza, także w Częstochowie. Był tam zastępcą dyrektora Liceum. W roku 1959 przeszedł do II LO im. Romualda Traugutta, po przyjęciu przez władze oświatowe rezygnacji dyrektora Mieczysława Hermana. W momencie obejmowania stanowiska dyrektora Liceum mial 31 lat i był najmłodszym dyrektorem szkoły średniej w Polsce. Był w swojej nauczycielskiej karierze niezwykle ceniony jako fachowiec, stąd też przez wiele lat powoływano go na członka Wydziałowej Komisji dla naboru kandydatów nna Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1966 roku pełnił przez wiele lat obowiązki instruktora kadr kierowniczych w Okręgowym Ośrodku Metodycznym w Katowicach.
Dał się poznać jako człowiek o niespożytej energii i doskonały organizator. Był zwierzchnikiem wymagającym, ale i uczynnym kolegą. Młodzież dyscyplinował w zasadzie swoim głosem, precyzyjnym i kategorycznym. Czuliśmy respekt przed "Starym" lub "Dyrem", choć często bywał wyrozumiały, a nawet pobłażliwy.
Szkoła pod jego kierownictwem stale sie rozwijała i to On dokończył dzieło budowy "Traugutta", rozpoczęte przez dyr. M. Hermana. Przeprowadzał liczne eksperymenty i systematyczie ulepszał metody nauczania. Od jego dyrektorowania II LO znalazło się po raz pierwszy w czołówce szkół średnich województwa katowickiego.
W uznaniu jego umiejętności i zasług został powołany na stanowisko Inspektora Szkolnego w 1968 roku i chociaż formalnie odszedł ze szkoły, to jeszcze kilka lat był z nią blisko związany.
W latach 70-tych był Kuratorem Oświaty i Wychowania w Częstochowie.

Następny dyrektor, Adolf Baranowski, który objął swe urzędowanie 15 sierpnia 1959 roku z właściwą sobie energią podjął inicjatywę dyr. Hermana. Wykorzystał wszystkie dostępne mu środki i z uporem niezwykłym realizował plan budowy szkoły. Niezależnie od tego czynił starania w zakresie wyposażenia nowego gmachu w odpowiedni sprzęt, nowoczesne i niezbędne aparaty. W wyniku tych starań w 1964 roku budynek został oddany do użytku młodzieży. Otaczał opieką organizację ZMS i ZHP, ożywił działalność Podstawowej Organizacji Partyjnej i Towarzystwu Szkoły Świeckiej zlecił pracę nad dokształcaniem rodziców. Wszystkie te zabiegi zmierzały do jednego, a mianowicie do podniesienie poziomu nauczania i wychowania młodzieży w duchu postępu i w służbie ideologii socjalizmu. Naturalnie walka o sprawność nauczania szła w parze z zdążeniem do coraz lepszego i wydatniejszego osiągania najlepszych wyników w nauce. Nic zatem, że dyr. A.Baranowski w ciągu dziesięciu lat swej działalności zapisał niejeden sukces na swym koncie. Kilkakrotnie odznaczany za swą pracę i twórczą postawę został mianowany Inspektorem Szkolnym w 1969r. Odszedł z Lic. im. R. Traugutta, ale nie zerwał z nim kontaktu. Przecież to jego szkoła, bo w niej uzyskał świadectwo maturalne, przez dziesięć lat pracował nad jej rozwojem i obecnie jest jej serdecznym opiekunem. Po odejściu dyr. Baranowskiego funkcje dyrektorskie objął były zastępca prof. Antoni Drzazga. Pozornie przyszedł do gotowego. Nie wolno jednak zapominać, że w szkolnictwie średnim dokonywują się poważne przemiany programowe i organizacyjne. Nie jest rzeczą obojętną, w jakim stopniu Lic. im. R. Traugutta, mające bogate tradycje dydaktyczne i wychowawcze, przygotuje się do nowych wymogów. A na pewno będą to trudne wymagania.
Dyr. Drzazga, świadomy swej odpowiedzialności za poziom szkoły, czyni wszystko, by sprostać zadaniom. Walnie pomaga mu w tym mgr Gustaw Gracki, aktualny zastępca dyrektora. Kontynuując pracę swego poprzednika w zakresie zachowania linii naukowej i wychowawczej dąży uparcie do tego, by podnieść dyscyplinę pracy na każdym odcinku, by stworzyć odpowiednie warunki zarówno dla młodzieży jak nauczycieli, administracji i służby technicznej.

Wójcicki Józef - Zeszyty naukowe str. 12

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net