absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest czwartek, 21. września 2023.

Gawinowski Jan, dodał: Cieślak Aleksander,

Urodził się 21 maja 1950 roku w Krzyworzece w powiecie sieradzkim. W roku 1969 ukończył liceum pedagogiczne, po czy rozpoczął studia na wydziale Matematyczno – Fizyczno – chemicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W roku 1974 ukończył studia i otrzymał tytuł magistra matematyki.
Od października tego roku rozpoczął pracę w Ośrodku Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Politechniki Częstochowskiej w charakterze asystenta stażysty. W roku 1976 ukończył kurs pedagogiczny I stopnia dla pracowników naukowo – dydaktycznych. W 1977 ukończył Podyplomowe Studium Kształcenia Teologiczno – Pedagogicznego. Potem pracował w Ośrodku Informatyki Politechniki Częstochowskiej. W roku 1983 przeszedł do pracy do II LO im. R. Traugutta. W szkole tej pracował do 2007 roku, kiedy to przeszedł na emeryturę.
17 kwietnia 1993 roku ukończył studia podyplomowe Studium Informatyki przy Politechnice Częstochowskiej.
6 kwietnia 2000 roku otrzymał stopień nauczyciela mianowanego a 21 sierpnia 2001 roku otrzymał stopień nauczyciela dyplomowanego.

Jan Gawinowski Dodano: 2008-11-18 21:56

Małe sprostowanie i uzupełnienie.
Krzyworzeka leży w powiecie wieluńskim (nie sieradzkim), a dawniej wszystko było w województwie sieradzkim. Od 1986 roku obok matematyki uczyłem informatyki. Wtedy tworzyłem pierwszą pracownię złożoną z komputerów COMMODORE-64 i ZX-SPECTRUM oraz wraz z prof. Marianem Głowackim opracowałem system MODEKSPS wspomagający nauczanie fizyki. System w postaci pakietów oprogramowania został przez Ośrodek Badawczo Rozwojowy rozpowszechniony w ponad 1000 szkołach. W latach następnych byłem inicjatorem modyfikacji i rozbudowy pracowni informatycznych bazujących na komputerach PC i systemie sieciowym NOVELL. Od 1992 roku podjąłem równolegle z pracą w szkole pracę w Łódzkim Banku Rozwoju(1992-1993), Gliwickim Banku Handlowym(1993-1997), Banku Ochrony Środowiska (1997-2008) na stanowisku specjalisty ds. informatyki i telekomunikacji. Ukończyłem wiele kursów i uzyskałem kilka certyfikatów z systemów sieciowych i bankowych. Cały czas wspomagałem nasze koleżanki z księgowości w liceum we wdrażaniu i sprawnym eksploatowaniu systemu płacowego, kadrowego, bankowości elektronicznej i innych.
Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net