absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest czwartek, 21. września 2023.

Komosiński Stefan, dodał: Cieślak Aleksander,

Urodził się 26 września 1926 roku w Toruniu Rodzicami byli Józef i Joanna z domu Kalinowska. Ojciec był oficerem Wojska Polskiego, brał udział w wojnie bolszewickiej, w czasie walk został ranny. Brat ojca Stefan walczący w tej samej wojnie został zamordowany przez Sowietów pod Kijowem.
20 listopada 1934 wstąpił do ZHP do drużyny zuchowej. 17 czerwca 1938 złożył przyrzeczenie harcerskie i otrzymał stopień młodzika. Podczas obozu 39 drużyny chorągwi Pomorskiej w borach Tucholskich 26 maja 1939 przyznano mu stopień zwiadowcy.
W tym czasie Stefan Komosiński ukończył szkołę podstawową i pierwszą klasę gimnazjum w Chełmnie tuż przed wojną w roku 1939.
Zaraz po wkroczeniu Niemców cała rodzinę wyrzucono z mieszkania i musiała zamieszkać w dzielnicy biednej. Nadszedł okres głodu i życia w niezwykle ciężkich warunkach. Już wkrótce z głodu zmarł najmłodszy brat Stanisław.
W czasie wojny Stefan Komosiński przebywał przez cały okres w Chełmnie. W tym czasie jego ojca- działacza Związku Zachodniego poszukiwało gestapo. W czasie przeszukiwania domu ojciec ukrył się w stodole . Wobec tego gestapo oświadczyło, że jeśli ojciec się do nich nie zgłosi to cała rodzina zostanie wymordowana. Wobec takiej sytuacji ojciec zgłosił się do władz niemieckich, a te wywiozły go do Torunia, osadziły w wojskowych barakach po fabryce smalcu. Tam został wkrótce zamordowany.
Na przełomie 1941/42 Stefan Komosiński uczestnicząc w potajemnych strukturach harcerskich uzyskał sprawność „ ćwika ”.
W roku 1945 Stefan Komosiński został wywieziony na Sybir i osadzony w łagrach w miejscowości Czelabińsk. Po półrocznym pobycie w niezwykle ciężkich warunkach uciekł wskakując do niemieckiego transportu. Ucieczka powiodła się tylko dzięki doskonałej znajomości języka niemieckiego. Po trzech tygodniach jazdy pociągiem ponownie znalazł się w Chełmnie. Tuż po powrocie rozpoczął swoją dalszą działalność w harcerstwie. Najpierw w dniach 15 – 24 kwietnia 1946 roku ukończył kurs techniczny drużynowych w Ośrodku Szkolenia Pomorskiej Chorągwi Harcerskiej w Żurszynie. Latem tego samego roku brał udział jako obozowy w Akcji Obozowej w Ostromecku. W roku 1947 pełnił funkcje namiestnika zuchowego w Komendzie Hufca w Chełmnie, kończy równocześnie kurs na drużynowego. W 1948 prowadził drużynę o specjalności lotniczej, uzyskując od władz hufca wyróżnienie za wzorowe jej prowadzenie. Wkrótce służba bezpieczeństwa zainteresowała się jego harcerską pasją i dużym zainteresowaniem młodzieży. W tym czasie podjął naukę w gimnazjum , a następnie w Liceum Pedagogicznym w Chełmnie. Aby nie dopuścić do tego, aby taka osoba o zainteresowaniach prawicowych nie została nauczycielem, w roku 1948 tuż przed egzaminami maturalnymi został aresztowany i osadzony w więzieniu na pół roku. Po wyjściu z więzienia ( maj 1949 ) Stefan Komosiński postanowił opuścić rodzinne strony i przeniósł się na Śląsk. Tutaj dzięki pomocy brata mieszkającego w Bytomiu podjął pracę kreślarza w Biurze Studium i Projektów Budownictwa Przemysłowego w Gliwicach. W trakcie urlopu, kiedy był na zimowisku w Szklarskiej Porębie poznał późniejszą swoją żonę mieszkającą w Teklinowie. W roku 1952 na Jasnej Górze zawarł związek małżeński. Równocześnie w tym czasie przeniósł się na stałe do Częstochowy. Tutaj pracował między innymi w Zakładzie Usług Inwestycyjnych i Projektowania „ Incest projekt ” w Częstochowie.
W tym okresie w roku 1951 wstąpił do częstochowskiego hufca. Uczestniczył w akcjach letnich w Podłężu Szlacheckim i Romanowie, gdzie pełnił kolejno funkcje oboźnego oraz zastępcy komendanta obozu.
Od roku 1955 zaczął swoją harcerską działalność na terenie Liceum im. R. Traugutta osiągając znakomite wyniki metodyczne i wychowawcze. W roku 1958 wraz z młodzieżą tego liceum włączył się do ogólnopolskiej akcji – HALMS BIESZCZADY prowadzonej przez Główną Kwaterę ZHP. Wraz z grupką uczniów wyjechali w okolice Komańczy i tam przez miesiąc pracowali przy inwentaryzacji budowlanej cerkwi w Ropience w gminie Cisna. Za całokształt swojej działalności z młodzieżą otrzymał honorową odznakę kościuszkowską pierwszej Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Obóz z Liceum Traugutta wg oceny Głównej Kwatery uzyskał pierwsze miejsce w kraju. Warto pamiętać, że głównym odpowiedzialnym za tę akcję był generał Florian Siwicki.
Dwa lata później w roku 1960 ponownie z drużyną chłopców LO im. R. Traugutta , a także żeńska drużyna z LO im. J. Słowackiego uczestniczył jako komendant podobozu w ogólnopolskiej akcji „ Grunwald 1960 ”.
Przez cały okres począwszy od 1962 roku uczestniczył czynnie w strukturach częstochowskiego harcerstwa. I tak w 1962 wchodził w drodze wyboru jego osoby w skład Rady hufca, pełniąc kolejno funkcję kierownika starszego referenta, a następnie przez trzy kadencję przewodniczył Komisji Rewizyjnej Hufca. W tym tez okresie dzięki jego wyjątkowemu zaangażowaniu i inicjatywie powstaje ośrodek szkoleniowy hufca w Wąsoszu. To właśnie on opracował cała dokumentację techniczną, równocześnie nadzorując prace wykonawcze. W ten sposób wkrótce ośrodek ten stał się bazą szkoleniowo – wypoczynkową dla prawie 500 osób.
Stefan Komosiński od 1969 uczestniczył z ramienia katowickiej chorągwi ZHP w pierwszych wymianach młodzieży FDS z NRD. Swoja indywidualnością, umiejętnościami organizacyjnymi , zdyscyplinowaniem młodzieży oraz merytorycznym przygotowaniem zdobył zaufanie władz niemieckich i ich młodzieży. To właśnie za tę akcję i dotychczasową harcerską działalność otrzymał srebrną odznaką zasłużonego w rozwoju województwa katowickiego.
W latach 1972 – 73 podobnie jak kilka lat wcześniej tworzy dla hufca kłobuckiego od podstaw najpierw dokumentację, a potem nadzorował budowę powstającego ośrodka szkoleniowego w Zawadach. W następnych latach ( 1972 – 83 ) uczestniczył we wszystkich akcjach społecznych i obozowych dając się poznać miejscowym władzom i społeczeństwu jako sumienny i oddany harcerstwu człowiek. W roku 1982 otrzymał Krzyż Zasługi dla ZHP.
W latach 1983 – 88 pełnił funkcję przewodniczącego komisji stopni instruktorskich, uczestniczył także jako projektant w rozbudowie ośrodka hufca w Pająku, ponadto był współtwórcą stanicy harcerskiej w Bieszczadach.
Jednocześnie podczas letnich obozów harcerskich w Pająku pełnił rolę tłumacza i opiekuna grup niemieckich, prowadził także zajęcia sportowo – obronne w ramach funkcjonowania tych obozów.
Doceniony został także przez władze Ligi Obrony Kraju, która nadała mu srebrną odznakę LOK, a od Rady Państwa otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi.

Anna Mącik Dodano: 2011-08-23 14:41

Nie mozna zapomnieć krzywd jakie wyrządziła wojna.Doświadczenie takich traumatycznych przeżyć od wczesnego dzieciństwa uczy wiele pokory, ale jednoczesnie braku zaufania i ostrozności. Natomiast pan Stefan wykazał w życiu ogromną inicjatywę i chęć pomocy innym. Organizacja tak wielu przedsięwzięć niesie ze sobą zaangażowanie, czego dzis tak bardzo brakuje ludziom.Szkoda że coraz mniej jest takich osobistości, oddanych służbie innym, bazinteresownych.Podziwiam za taki bagaż doświadczeń i przesyłam pozdrowienia dla pana Stefana i ZHP w Częstochowie.
Agnieszka Dodano: 2015-03-03 15:19

Witam,
Chciałbym skorygować informację, gdyż wujek Stanisław, brat wujka Stefana nie zmarł z głodu, a na białaczkę, informację tą podaje Maria moja babcia, najmłodsza siostra wujka Stefana. Prababcia Joanna wykarmiła i wychowała całą szóstkę swoich i dwójkę przygarniętych dzieci i nie możliwe by zapomniała o najmłodszym synu. Byłabym bardzo wdzięczna za poprawienie tej i formacji.
Z poważaniem
Agnieszka Marszałek
Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net