absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest niedziela, 8. grudnia 2019.

Idzikowska Zofia Stanisława Karolina, dodał: Sętowski Julisz ( dodał Cieslak . A. ),

IDZIKOWSKA Zofia Stanisława Karolina urodzona 15 marca 1884 roku w Tarnowie. Była córka Adama i Natalii z Garbaczyńskich ( 1849 -1922). Idzikowska ukończyła gimnazjum w Krakowie. Dokąd przenieśli się z Tarnowa jej rodzice, a później studiowała germanistykę i historię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po ukończeniu studiów pracowała jako nauczycielka, a później przełożona szkoły powszechnej w Noworadomsku ( Radomsko). W czerwcu 1921 została dyrektorka a także nauczycielka w Państwowym Gimnazjum Żeńskim im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie (przy ulicy Kościuszki 8). Z jej inicjatywy zawiązany został przy szkole komitet rodzicielski a także w 1936 rozbudowany obiekt szkolny ( w głąb posesji przy ulicy Kościuszki). Od 1933 była dyrektorką Gimnazjum i Liceum Żeńskiego im. Juliusza Słowackiego. Idzikowska działała też społecznie : od 1922 była członkiem zarządu Narodowej Organizacji Kobiet, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Społecznych w Częstochowie. Na początku lat 30-tych działała w sekcji szkolnictwa Obywatelskiego Komitetu Pomocy Zimowej dla Bezrobotnych. W latach 1936-37 pełniła funkcję członka komisji rewizyjnej, a w latach 1938-1939 członka zarządu częstochowskiego koła Polskiego Białego Krzyża. We wrześniu 1939 z jej polecenia został ukryty majątek szkolny, a w piwnicy zamurowano bibliotekę szkolną chroniąc ją przed Niemcami. W październiku tego roku pozwolono jej uruchomić szkołę. W 1940 roku szkoła została zamknięta, a Oddział Oświaty i Kultury Zarządu Miasta powierzył jej funkcję administratorki tej placówki. W styczniu 1940 weszła w skład Komitetu Niesienia Pomocy Jeńcom. Przez całą okupację organizowała tajne nauczanie. Wiosną 1941 otrzymała od Józefa Mendyka – kierownika Wydziału Szkolnictwa Tajnego Kuratorium Radomsko-kieleckiego,. Nominację na dyrektorkę tajnej szkoły średniej : gimnazjum i liceum im. Juliusza Słowackiego oraz gimnazjum i liceum im. Romualda Traugutta. Pomimo choroby nóg w różnych miejscach miasta prowadziła zajęcia z historii i języka niemieckiego na tajnych kompletach. Imponowała przy tym odwagą i opanowaniem. W styczniu 1945 została przewodniczącą komisji weryfikacyjnej do legalizacji wyników tajnego nauczania. W tym okresie doprowadziła do reaktywowania szkoły i była jej dyrektorką do listopada 1952.,kiedy to przeszła na emeryturę. Później pracowała jeszcze jako dyrektor administracyjny dwuletniej Państwowej Szkoły Felczerskiej w Częstochowie. Zmarła 3 marca 1957 w Częstochowie, pochowana została na Cmentarzu Kule. Nie była zamężna.

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net