absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest sobota, 24. lutego 2024.

Jan Smolarkiewicz, dodał: Sętowski Juliusz , Wójcicki Józef,

Smolarkiewicz Jan Józef (1884-1955), pedagog, dyrektor liceum. Ur. 15 V 1884 w Skierniewicach, był synem Aleksandra i Antoniny z Sulimierskich.
Smolarkiewicz ukończył w 1904 gimnazjum filologiczne w Piotrkowie (Piotrków Trybunalski). Od t.r. studiował na UW, jednak w wyniku tzw. strajku szkolnego 1905, został wcielony do wojska rosyjskiego. Po powrocie do kraju uczył matematyki w Noworadomsku (Radomsko) i Piotrkowie. Od 1914 jako podoficer służył w kawalerii rosyjskiej. W bitwie pod Tannenbergiem (Gruwald) został wzięty do niewoli niemieckiej; od 1918 przetrzymywany był w obozie jenieckim w Bautzen (Budziszyn). W t.r. powrócił do kraju i zamieszkał w Częstochowie. Od sierpnia 1920 uczył matematyki w II Gimnazjum im. R. Traugutta i w Gimnazjum Henryka Sienkiewicza w Częstochowie, przez pewien czas był też zastępcą dyrektora. Poza tym sprawował opiekę nad szkolnym kołem PCK. Należał również do komisji oddziałowej Kół Młodzieży PCK w Częstochowie. W 1940 został mianowany przez Niemców administratorem II Gimnazjum i Liceum im. R. Traugutta. Od t.r. był jednym z organizatorów tajnego nauczania; wraz z Janem Sędzimirem i Józefem Wójcickim powołał kilka kompletów spośród młodzieży II Gimnazjum i Liceum im. R. Traugutta. Od końca stycznia 1945 zasiadał w Komisji Weryfikacyjnej do legalizacji tajnego nauczania. Od lutego t.r. do sierpnia 1950 pełnił funkcję dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta. Zm. 12 X 1955 w Częstochowie, pochowany został w kw. 25, rząd III, grób 3.
Jego żoną była Irena Braun (1888-1969), nauczycielka języka niemieckiego w gimnazjum Tow. Opieki Szkolnej ( przemianowana szkoła w gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza ), później w Gimnazjum i Liceum im. J. Słowackiego w Częstochowie, od 1940 brała udział w tajnym nauczaniu. W małżeństwie z nią Smolarkiewicz miał synów: Jana (1912-1939) sędziego, asesora Sądu Grockiego w Częstochowie, który jako ppor. rezerwy zginął ok. 6 IX 1939 w Strudze; Aleksandra (ur.1922) inż. mechanika.

Sętowski Juliusz - Cmentarz Kule


W okresie okupacji Gimn. I Lic. Im. R. Traugutta pełnił nauczyciel fizyki z Lic. Im. H. Sienkiewicza, prof. Antoni Kmicikiewicz. Nie na długo jednak. Kiedy Niemcy zamknęli szkoły średnie nauczyciele wszystkich częstochowskich szkół średnich przeszli na tajne nauczanie. Wtedy przez pewien okres czasu funkcję dyrektora Gimn.i Lic. Im. R. Traugutta pełnił prof. Jan Sędzimir, a następnie przez władze Tajnej Organizacji Nauczycielskiej mianowany został dyrektorem były zastępca dyr. Zbierskiego, prof. Jan Smolarkiewicz. Dyr. Smolarkiewicz od lutego 1945 roku, a więc od czasu, gdy władze polskie otworzyły wszystkie szkoły, miał pełne ręce roboty. Przede wszystkim nie było budynku szkolnego, gdyż zajęty był na szpital wojskowy. Do końca czerwca tego roku uczono młodzież na dwie zmiany w budynku szkolnym Gim. i Lic. Im. J. Słowackiego. W budynku tym pobierała naukę młodzież trzech państwowych szkół średnich Gimn.i Lic. Im. J. Słowackiego, H. Sienkiewicza i R. Traugutta.
Od nowego roku szkolnego 1945/46 dwie szkoły licealne: Sienkiewicza i Traugutta przeniosły się wraz z Gimn. i Lic. dla Dorosłych do prowizorycznie przystosowanego budynku szkolnego przy ul. Jasnogórskiej 8, gdzie za okupacji był osłabiony niemiecki Arbeitsamt ( urząd pracy). Dopiero wiosną 1946 roku młodzież szkolna Gimn. i Lic. Im. R. Traugutta wróciła do swego macierzystego gmachu przy ul. Jasnogórskiej 17. Dyr. Smolarkiewicz dwoił się i troił by urządzić jako tako pracownię, by odrestaurować budynek, by zaopatrzyć szkołę w pomoce naukowe i by wreszcie stworzyć dla nauczycieli i młodzieży należyte warunki do poważnej pracy naukowej. Jeśli wyszedł z tej trudnej sytuacji obronną ręką, to jest to niewątpliwie jego zasługą, ale i olbrzymi wkład pracy całego grona pedagogicznego, które mu w tym walnie pomagało. Funkcje swe pełnił do 31 września 1950 roku.

Wójcicki Józef

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net