absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest sobota, 8. sierpnia 2020.

Krupop Iskra Krystyna, dodał: Cieślak Aleksander,

Urodziła się w Krakowie. Jej rodzicami był Herman Wiktor Krupop i Eugenia Krupop z domu Sawicka. Rodzice byli nauczycielami. Po wojnie w 1945 roku wraz z rodzicami zamieszkała w Tarnowskich Górach. W roku szkolnym 1950/51 podjęła naukę w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym imienia Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach. W tym też liceum zdała egzamin dojrzałości. Równocześnie ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną zdając małą maturę w klasie fortepianu.
Studia rozpoczęła w Studium Nauczycielskim w Gliwicach na kierunku geografia z wychowaniem fizycznym. Wyższe studia dzienne podjęła w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie na Wydziale Geograficzno – Biologicznym. Tytuł magistra geografii uzyskała w 1969 roku. Od roku 1966 jest zamężna i ma dwoje dzieci (Wojciech i Roman).
W sierpniu 1969 roku podjęła pracę w Szkole Podstawowej w Kochcicach. W szkole tej pracowała do 1972 roku, następnie została zatrudniona w Częstochowie w Szkole Podstawowej nr 42. W październiku 1975 roku rozpoczęła pracę w II LO im. Romualda Traugutta. Była nauczycielem mianowanym. 19 czerwca 1976 roku ukończyła podyplomowe studia przedmiotowo – metodyczne z geografii. 1 marca 1980 roku uzyskała tytuł Profesora Szkoły Średniej. 29 stycznia 1988 roku uzyskała II stopień specjalizacji zawodowej. 1 września 1985 roku została powołana do pełnienia funkcji zastępcy dyrektora szkoły. Funkcję tą pełniła przez 14 lat.
W swojej pracy dydaktycznej i wychowawczej charakteryzowała się ogromną odpowiedzialnością i zaangażowaniem. Sumienna, pracowita, posiadała zmysł organizatorski. Posiadała również dużą wiedzę merytoryczną i talent pedagogiczny. Na emeryturę odeszła w 2002 roku, ale jeszcze przez rok kontynuowała wychowawstwo swojej maturalnej klasy.

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net